VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Nieuwe EU-regels voor dierproeven

2011-01-01

Een 'gemiste kans' voor dieren en humane wetenschap

Vier Voeters heeft vandaag voorzichtig positief gereageerd op het nieuws dat de EU-lidstaten een nieuwe ontwerprichtlijn hebben aangenomen die onderzoek en testen op dieren regelt. Meer dan 12 miljoen dieren zoals apen, honden, katten, konijnen en muizen worden jaarlijks gebruikt EU-laboratoria. De nieuwe wet vervangt de twintig jaar oude EU-Richtlijn 86/609 die het gebruik van proefdieren regelt.


Herziening van de bestaande Richtlijn was van vitaal belang omdat de huidige bepalingen niet voldoende zijn om aan de gedrags- en fysieke behoeften van dieren te voldoen. Bovendien is de bestaande Richtlijn geen weerspiegeling van twee decennia van wetenschappelijke vooruitgang met name op het gebied van dierproefvrije onderzoekstechnieken. Hoewel belangrijke vooruitgang is geboekt op sommige gebieden, is Vier Voeters bezorgd dat het bereikte akkoord nog steeds niet ver genoeg reikt om echte verandering voor dieren te bewerkstelligen en niet voldoet voor de vooruitgang van humane onderzoeksmethoden.

Marie-Claire MacIntosh, proefdierenexpert bij Vier Voeters: "De nieuwe EU-wet inzake dierproeven biedt enkele belangrijke verbeteringen daar waar de huidige bescherming van dieren in laboratoria volstrekt ontoereikend is en dat is zeer welkom. Vier Voeters is echter teleurgesteld dat EU-politici een belangrijke kans hebben laten liggen om werkelijk progressieve wetgeving te maken gebaseerd op dierenwelzijn en modern dierproefvrij wetenschappelijk onderzoek. Miljoenen dieren blijven lijden in experimenten die in toenemende mate onbetrouwbaar blijken te zijn. EU-burgers zijn grote voorstanders van het bepalen van een strategie om het aantal dierproeven te verminderen en dierproeven uiteindelijk te vervangen. De herziening van de wet was een uitgelezen kans om dit te bereiken, ten behoeve van dieren, de menselijke gezondheid en wetenschappelijke vooruitgang. Het is jammer dat dit potentieel niet volledig is gerealiseerd. We hopen nu dat de afzonderlijke lidstaten zullen slagen waar de EU-instellingen hebben gefaald en dat ze de nationale implementatie van de nieuwe wet als kans zullen aangrijpen om verder te gaan dan wat is afgesproken."

Positieve uitkomsten van de nieuwe wet zijn onder andere:

  • Een verbod op het gebruik van mensapen zoals chimpansees (met uitzonderingen)
  • Beperkingen op het gebruik van in het wild gevangen dieren (met uitzonderingen)
  • Ethische en wetenschappelijke toetsing voordat dierproeven worden toegestaan
  • Meer actie op EU- en nationaal niveau om onderzoeksmethoden waarbij geen dieren worden gebruikt te ontwikkelen en bevorderen, niet alleen voor wettelijk verplichte testen maar op alle terreinen waarop dieren worden gebruikt, waaronder medisch onderzoek en onderwijs.


Negatieve uitkomsten van de nieuwe wet zijn onder andere:

  • Opheffing van de verplichting om alternatieven voor dieren te gebruiken als deze alternatieven “redelijk en praktisch beschikbaar” zijn. Door het downgraden van de verplichting om vervangende technieken te gebruiken, worden dieren in veel mindere mate beschermd en krijgen moderne humane alternatieven weinig prioriteit;
  • Er is geen betrokkenheid bij een gerichte EU-strategie voor het verminderen van het aantal dierproeven en het vervangen van dierproeven in de toekomst
  • Er zijn geen noemenswaardige beperkingen op het gebruik van niet-menselijke primaten.

 

De ontwerprichtlijn is een weergave van de voorlopige overeenstemming die werd bereikt tijdens een informele trialoog op 7 april 2010 met het Europees Parlement en zal naar verwachting formeel worden goedgekeurd door het Parlement in september. EU-lidstaten hebben dan twee jaar de tijd om de Richtlijn te vertalen in nationaal recht.

Vier Voeters zal zich actief inzetten in alle EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving zoveel mogelijk voorziet in normen voor de bescherming van dieren die strenger zijn dan de bepalingen van de EU-richtlijn. Daarnaast zal Vier Voeters erop toezien dat de nationale verplichtingen met betrekking tot inspectie en handhaving volledig worden geïmplementeerd.


De aankondiging van de Raad over de ontwerprichtlijn kunt u hier raadplegen (pdf-bestand).


print