VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Nalatenschap


VIER VOETERS in uw testament

Het overlijden van een dierbare is voor de achterblijvers vaak een groot verlies. Voor mensen die het einde van hun leven naderen is het vaak belangrijk dat de cirkel zich sluit. Steeds vaker nemen dierenvrienden ons op in hun testament, omdat ze net als wij vinden dat dieren een veilig leven verdienen. Omdat zij onze droom delen: een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect. En omdat ze onze transparante werkwijze waarderen en altijd kunnen zien hoe het gedoneerde geld daadwerkelijk aan dierenprojecten besteed wordt.© VIER VOETERS

U kunt de dieren blijven helpen door VIER VOETERS in uw testament op te nemen. Dit kan op twee manieren:

 

  • Erfstelling - Wanneer u VIER VOETERS een percentage van uw nalatenschap wilt nalaten, kunt u ons in uw testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Dit heet erfstelling. U bepaalt natuurlijk zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten.
  • Legaat - Wanneer u VIER VOETERS een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (uw huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) wilt nalaten kan dit door middel van een legaat. U kunt meerdere legaten opnemen in uw erfenis.

 

Met uw nalatenschap kunnen we structureel hulp blijven bieden aan dieren in nood. VIER VOETERS ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van giften, nalatenschappen en legaten. Hier leest u meer over de projecten die VIER VOETERS financiert uit giften en nalatenschappen.© VIER VOETERS

Heeft u vragen over het opnemen van Stichting VIER VOETERS in uw testament of wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Jelia den Herder informeert u graag over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

 

U kunt natuurlijk ook onze uitgebreide brochure aanvragen via 020-6252526 of door een mail te sturen aan office@vier-voeters.nl.


print