VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

BERENPARK Nadiya


Mishandelde beren in Oekraïne

In Oekraïne zijn het niet alleen de straathonden die lijden. Er leven ongeveer 100 bruine beren onder zeer slechte omstandigheden. Ze worden in kleine kooien gehouden naast restaurants, hotels of bezinestations en zijn ondervoed en ziek. Het merendeel moet kunstjes vertonen om toeristen te vermaken. Ook worden de beren mishandeld en gedwongen om alcohol te drinken.VIER VOETERS helpt

Beren leven solitair en trekken door grote gebieden in het wild. Veel beren in gevangenschap lijden aan ziektes, lichamelijke afwijkingen en vertonen gedragsproblemen die veroorzaakt zijn door langdurig verkeerde zorg. Helaas kunnen ze hierdoor niet meer worden uitgezet in het wild.

 

Sinds augustus 2011 is het privé in bezit hebben van beren verboden. De Oekraïnische Minister van Milieu, Mykola Zlochevskiy, sprak zich op 3 augustus 2011 uit voor het bevrijden van alle gevangen beren die in restaurants worden gebruikt voor amusement.

 

Als onderdeel van een oude traditie treden gevangen en tam gemaakte beren op voor een publiek. De minister steunt Vier Voeters in haar standpunt dat deze traditie tegenwoordig inhumaan en onacceptabel is.

 

De Oekraïnsche autoriteiten worden echter geconfronteerd met een serieus probleem. Ze kunnen de beren niet in beslag nemen, omdat er een gebrek is aan kennis en benodigheden die nodig zijn om de beren te kunnen bevrijden, behandelen en vervoeren. Bovendien is er niet genoeg beschikbare ruimte voor de beren die gered zijn in Oekraïne, waar ze de rest van hun leven kunnen verblijven. Stichting VIER VOETERS helpt hierbij.


print