Doneren
vrije-uitloopkippen

Zij lijden, wij lijden

Beëindig dierenmishandeling en voorkom toekomstige pandemieën 

Lees meer
Handel in honden- en kattenvlees

Om onszelf te redden, moeten we eerst de dieren redden 

Teken onze petitie en help ons het systeem te veranderen!

Teken
Sluit alle bontfokkerijen

Samen kunnen we een wereld creëren 

waar dieren, het milieu en mensen beter worden behandeld!

Help mee

SAMEN KUNNEN WE TOEKOMSTIGE PANDEMIEËN VOORKOMEN

COVID-19 heeft ons veel geleerd, onder meer dat de manier waarop mensen met dieren omgaan moet worden verbeterd. Van de reeds bekende infectieziekten, zoals COVID-19, is circa driekwart afkomstig van dieren. Daardoor hebben vooraanstaande wetenschappers en experts het verband gelegd tussen dierenwelzijn en het verhoogde risico op een pandemie. Toch ontbreekt de politieke wil om dat risico in te perken. 

Samenlevingen over de hele wereld werden in 2020 tot het uiterste gedreven, maar nu hebben we een keerpunt bereikt. We hebben de kans gekregen om onze manier van leven en de manier waarop dieren over de hele wereld worden behandeld te veranderen.

Maar we kunnen dit niet alleen; onze regering heeft nu de kans om veranderingen door te voeren. Als zij nu actie ondernemen, kunnen toekomstige pandemieën worden voorkomen. Dit kan niet langer wachten. Help ons de politieke besluitvormers duidelijk te maken dat zij deze pandemie als keerpunt moeten gebruiken.

Eis een wereld met beter dierenwelzijn! 

Een reset van het systeem

De wereld vraagt om een verandering van onze relatie met dieren. Het valt niet te ontkennen dat we onze planeet en al haar bewoners met meer respect, zorg en mededogen moeten behandelen. De politieke reactie moet gericht zijn op het veerkrachtiger maken van onze voedsel- en landbouwsystemen en het verbieden van risicovolle praktijken, zoals de commerciële handel in wilde dieren, de handel in honden- en kattenvlees en de bontindustrie.

Onze eisen

Het sluiten van alle bontfokkerijen

Het sluiten van alle bontfokkerijen 


De leefomstandigheden op bontfokkerijen veroorzaken enorm veel dierenleed, creëren ideale omstandigheden voor virussen en vormen een ernstig risico voor de volksgezondheid. Lees meer over COVID-19 en bontfokkerijen.

Het verbieden van de commerciële handel in wilde dieren

Een verbod op de commerciële handel in wilde dieren


voor consumptie, traditionele geneeskunde en privébezit. We moeten alle markten die levende wilde dieren verkopen onmiddellijk sluiten om dieren, ecosystemen en mensen te beschermen. Lees meer over de tijgerhandel

Het afschaffen van de bio-industrie 

Het afschaffen van de bio-industrie 


om het onnodige lijden te stoppen! We moeten een einde maken aan  het houden van productiedieren in kooien, langeafstandstransporten van levende dieren en alle praktijken die de verspreiding van ziekten bevorderen. Lees hier meer.

Het verminderen van de wereldwijde productie en consumptie van dierlijke producten 

De productie en consumptie van dierlijke producten 


 over de hele wereld moet tegen 2050 met 50% verminderd zijn. Kies plantaardige alternatieven of voor dierlijke producten die afkomstig zijn uit productiesystemen met een hoge welzijnsstandaards. Lees verder.

De beëindiging van de handel en consumptie van honden- en kattenvlees. 

#ProtectMillions
 


Het beëindigen van de wrede handel in honden- en kattenvlees om infectieziekten, zoals hondsdolheid en cholera, te elimineren en om toekomstige infectieziekten te voorkomen. Lees meer.

Dieren die slecht worden behandeld, worden kwetsbaar, waardoor de perfecte omstandigheden ontstaan voor de verspreiding van ziekten tussen dieren. Omdat er zoveel uitwisseling van ziekten tussen dieren is, ontwikkelen sommige ziekteverwekkers het vermogen om op mensen over te springen. Dat kan dodelijke gevolgen hebben, zoals bij COVID-19. Als zij lijden, lijden wij!

Free Range Hens

Samen kunnen we het mogelijk maken:

een wereld met hogere dierenwelzijns-standaarden. Samen kunnen we een plek creëren waar dieren, het milieu en mensen beter worden behandeldDoet u mee?

Ik doe nu mee

Zoek