DonerenAdopteren
Honden in kooi voor slacht

FAQ honden- en kattenvlees

Lees hier antwoorden op veelgestelde vragen over de handel in honden- en kattenvlees

Wij krijgen vaak vragen over onze reddingsacties. Hieronder zie je de meest gestelde vragen. Indien je vraag hier niet bij staat, kan je een mail sturen naar office@vier-voeters.nl

Wat is het doel van de campagne "Stop de handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië’’?

De honden- en kattenvleeshandel in Zuidoost-Azië op een duurzame manier beëindigen (door de diefstal van honden en katten te verminderen, de vraag naar honden- en kattenvlees te verminderen en passende wetgeving in te voeren en handhaving te ondersteunen om de handel te beëindigen).

Wat is de benadering van VIER VOETERS om de handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië te beëindigen?

De benadering van VIER VOETERS om de handel in honden- en kattenvlees te beëindigen, is steun verlenen aan lokale gemeenschappen, eigenaren van gezelschapsdieren en overheden door:

• Assisteren bij politieke lobby en betrokkenheid in de campagnelanden (Indonesië, Cambodja, Vietnam) en internationaal

• Verbetering van het publieke bewustzijn, zowel op nationaal (campagnelanden), als op internationaal niveau

• Samenwerking met internationale en nationale volksgezondheids- en veterinaire instanties om het gezondheidsrisico van de handel in hondenvlees te benadrukken

• Ondersteuning van lokale goede doelen die onvermoeibaar werken om de handel in hun gemeenschappen te beëindigen via ons Zuidoost-Azië Partnership Programma

• Samenwerken met de toeristenindustrie in- en buiten de campagnelanden om de risico's die de honden- en kattenvleeshandel voor reizigers en lokale gemeenschappen met zich meebrengt aan te tonen en te benadrukken

Pleit VIER VOETERS voor een verbod op honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië?

Ja, we voeren campagne voor een volledig verbod op de productie en consumptie van honden- en kattenvlees, omdat geen enkele hoeveelheid regulering de inherente en systematische wreedheid van dieren in de handel zou oplossen. Bovendien zou regulering ook niet alle risico's voor de menselijke gezondheid verminderen.

Waarom zamelt VIER VOETERS geld in voor de campagne tegen handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië?

Geld uit donaties zetten wij in om honden en katten uit de vleeshandel te helpen, illegale slachthuizen te sluiten, lobbyactiviteiten te ondersteunen, honden- en kattenvleesbedrijven om te vormen tot diervriendelijke plekken en het publiek bewuster te maken van het probleem.

Ook ondersteunt VIER VOETERS partnerorganisaties die zich lokaal inzetten tegen de handel in honden- en kattenvlees.

Waarom laten jullie de dieren niet meteen vrij?

Dankzij onder meer onze onderzoeken weten we dat veel honden en katten gestolen zijn: of van hun baasjes, of uit de gemeenschap waar ze werden gevoerd door bewoners. De dieven snijden echter meteen halsbanden en labels los, en er worden geen microchips e.d. gebruikt zoals wij dat doen. Om een dier te kunnen redden, moet men kunnen bewijzen dat het dier daadwerkelijk gestolen was en dat is dus ontzettend moeilijk. De eigenaar moet zijn dier fysiek in één van de vele opslagplaatsen, markten of slachthuizen vinden voordat hij wordt gedood. Vaak is het dan ook te laat.
Daarbij hebben we optimale samenwerking met de politie nodig en helaas is de handhaving van de wet in veel gebieden verre van optimaal. Soms lukt het ons om een handelaar te overtuigen een of een aantal dieren aan ons af te staan, maar dit is helaas niet het geval in de meeste situaties. 
Daarom is een belangrijk onderdeel van ons werk in Zuidoost-Azië om samen te werken met de autoriteiten om de wet actief te handhaven, zodat diefstal van (huis)dieren niet langer als aantrekkelijke handel wordt gezien en uiteindelijk een situatie waarin helemaal geen handel in honden en katten is.

Waarom redden jullie niet alle honden en katten die jullie zien?
Tot onze grote spijt kunnen wij niet alle honden en katten redden die we tegenkomen: dit zijn er enorm veel en het op grote schaal afkopen van honden en katten zou de handel niet oplossen maar juist aanmoedigen. Waar mogelijk proberen we te onderhandelen over de vrijlating van honden en katten en soms lukt dit gelukkig. Maar dit stopt niet de volledige handel, en juist met de resultaten van de benodigde undercoveronderzoeken kunnen wij pleiten voor duurzame oplossingen. Want ons doel op de lange termijn is om, samen met de overheid, samen met de overheid, deze handel voorgoed een halt toe te roepen.

Betaalt VIER VOETERS degenen in de industrie om honden en katten te redden? Wat doet u om handelaren de industrie te laten verlaten en stoppen met het kopen van meer honden en katten?

VIER VOETERS en onze partner goede doelen in Zuidoost-Azië vermijden altijd het kopen van honden en katten, want hoe goed bedoeld ook, het riskeert het onbedoelde gevolg van toenemende winst voor hondenvleeshandelaren en versterking van de industrie. Waar mogelijk werken we samen met overheidsinstanties en lokale groepen, om dieren in beslag te nemen op basis van bestaande voorschriften over volksgezondheid en veiligheid. Wij waarborgen dan het welzijn van de dieren. We werken ook samen met degenen die betrokken zijn bij de handel in hondenvlees en helpen de overgang naar positievere, wreedheidvrije en veilige alternatieve middelen van bestaan. Deze dragen ook bij aan de economie en de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen.

Gaat het geld niet allemaal naar de directie?

Bij VIER VOETERS werken wij met een gematigd beloningsbeleid voor álle medewerkers, om deze kosten zo laag mogelijk te houden en zodat er zoveel mogelijk overblijft voor onze dierenwelzijnsprojecten. Wij zijn een transparante organisatie. In onze jaarverslagen kan je precies terug lezen hoeveel geld er jaarlijks besteed wordt aan de reddingsacties

Waarom maken jullie foto's en filmpjes van de dieren op locatie?

Foto's en video's zijn vaak nodig als bewijsmateriaal en om aandacht te zoeken voor het probleem; zonder aandacht vaak ook geen oplossing. Vandaar dat wij open naar jullie communiceren wat de omstandigheden in sommige landen nog steeds zijn, en wat wij eraan proberen te doen - samen met jullie hulp. Wij willen de ogen niet sluiten voor dierenleed en alleen de mooie na-verhalen zien en delen, al zijn deze nog wel net zo belangrijk.

Honden- en kattenvlees is ook populair in veel andere Aziatische landen, b.v. Zuid-Korea en China. Zullen VIER VOETERS ook in deze landen actief worden?

VIER VOETERS is gericht op Zuidoost-Azië vanwege de aanwezigheid van onze lokale partners, kantoor in Bangkok en vanwege ons lidmaatschap bij sterke, op hondenvlees gerichte coalities. Er zijn al verschillende goede doelen betrokken in landen als Zuid-Korea en China - VIER VOETERS kiest ervoor zich te concentreren op landen die worden verwaarloosd, waar weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de miljoenen gezelschapsdieren die lijden voor de handel in honden- en kattenvlees.

Zijn er positieve voorbeelden van hoe hiermee om te gaan? Zijn er landen die de honden- en kattenvleesindustrie hebben verboden of reguleren?

Veel landen en gebieden in Azië hebben de handel in hondenvlees en/ of consumptie van honden al verboden, vanwege de inherente dierenmishandeling en risico's voor de menselijke gezondheid. Dergelijke verboden bestaan in de Filippijnen, Taiwan, Singapore, Hong Kong en Thailand en de vraag naar hondenvlees neemt in de hele regio af. Vóór 2013 werden miljoenen zwerfhonden gestolen uit Thailand en in grote vrachtwagens naar Vietnam verhandeld. Met de steun van lokale NGO's begon de Thaise overheid de vrachtwagens te stoppen en de honden in beslag te nemen. Dit leidde tot een einde aan de grootschalige smokkel van honden over de grens tussen Thailand en Laos/ Cambodja.

Ik blijf petities ondertekenen en er is niets gebeurd. Hoe is deze campagne anders?

VIER VOETERS heeft eerder, met onze partners in DMFI, een petitie gehouden die gericht was aan de Indonesische regering. Hiermee werd gevraagd om een einde te maken aan de handel in hondenvlees. Dit resulteerde in aanzienlijke vooruitgang, bijvoorbeeld een richtlijn van de centrale Indonesische regering aan provinciale autoriteiten om de handel te beëindigen. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt met deze actie, waarop we blijven voortbouwen. Er kan echter nog veel worden verbeterd.

Deze petitie heeft als doel een boodschap te verspreiden als onderdeel van een holistische campagne om het probleem in meerdere landen in Zuidoost-Azië aan te pakken. Het geeft mensen de kans de handen in één te slaan om een einde te maken aan de handel in de regio. We verwachten te werken met, en voort te bouwen op andere petities en we combineren openbare oproepen met concrete acties.

VIER VOETERS werkt samen met producenten van rundvlees en kippenvlees in Europa. Als jullie pleiten voor een verbod op honden- en kattenvlees, waarom pleiten jullie dan niet voor een verbod op alle soorten vlees?

Elk jaar worden miljarden boerderijdieren zoals koeien, varkens en kippen gefokt, gehouden, vervoerd en geslacht voor vlees. Het is helaas een gevestigde onderneming. Dieren worden gedwongen om ellendige levensomstandigheden te doorstaan ​​en onderworpen aan ongelooflijke wreedheid. VIER VOETERS heeft onvermoeibaar gewerkt om de levensomstandigheden van boerderijdieren te helpen verbeteren en wrede praktijken zoals snavels knippen en het couperen van staarten te verbieden en om ervoor te zorgen dat boerderijdieren een waardig leven kunnen leiden. Daarvoor werken we samen met overheden en producenten die hun vee houden in omstandigheden die bevorderlijk zijn voor hun natuurlijke behoeften; ze ontvangen een label van ons om klanten enige oriëntatie te bieden. VIER VOETERS benadrukt ook de voordelen en het belang van een diervriendelijk dieet, en waar mogelijk kiezen voor plantaardige alternatieven.

In Zuidoost-Azië zien we een unieke kans om te voorkomen dat honden en katten een andere diersoort worden die wordt erkend als 'vee', voordat deze industrie ook gevestigd wordt. We willen voorkomen dat ze hetzelfde vreselijke lot ondergaan als dieren in de gevestigde Europese veehouderij. We hebben de mogelijkheid om gezelschapsdieren te redden van de wreedheid die al jaarlijks door miljarden landbouwhuisdieren wordt verdragen onder toegestane praktijken. Net als commercieel vee, is de handel in honden en katten voor vlees beladen met ongelooflijke wreedheid. Bovendien kampt de handel in honden en katten met criminaliteit in alle fasen van de handel, van inkoop tot slachting. In tegenstelling tot traditionele boerderijdieren, worden honden en katten niet gekweekt voor hun vlees (behalve in China en Zuid-Korea), maar worden ze gestolen en velen van hen zijn huisdieren. Op veel markten voor levende dieren draagt ​​tot 70% van de honden nog steeds halsbanden, tekenen van hun vorige leven als metgezellen. Omdat de handel in honden- en kattenvlees ongeoorloofd en niet-gereguleerd is (aangezien de regelgeving in dit verband zeer hoge kosten met zich meebrengt en de bijbehorende risico's niet wegneemt), vormt dit ook een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid in de vorm van hondsdolheid en andere soorten zoönose, zowel voor handelaren, consumenten als voor degenen die worden blootgesteld aan het slachtproces. Huisdiereigenaren in de regio melden ook dat ze zich persoonlijk bedreigd voelen door hondendieven die geïnteresseerd zijn in het stelen van hun geliefde viervoeters voor de handel.

Wat is het doel van de campagne van VIER VOETERS 'Beëindig de handel in honden en kattenvlees in Zuidoost-Azië’?
Tegen 2030 de handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië duurzaam te beëindigen (door de diefstal van honden en katten te verminderen, de vraag naar honden- en kattenvlees te verminderen,  passende wetgeving in te voeren en handhaving te ondersteunen om de handel te beëindigen).

Hoe benadert VIER VOETERS de handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië?
De benadering van VIER VOETERS voor het beëindigen van de handel in honden- en kattenvlees is het ondersteunen van gemeenschappen, eigenaren van gezelschapsdieren en het bijstaan van overheden bij hun inspanningen.

Waarom heeft VIER VOETERS ervoor gekozen om de campagne in Indonesië, Cambodja en Vietnam te voeren? Zijn de andere Aziatische landen honden- en kattenvlees vrij?
VIER VOETERS heeft voor deze landen gekozen omdat we vinden dat in deze landen de tijd rijp is voor verandering, en we hebben een sterk netwerk van lokale partners die ter plaatse in deze landen werken.

Hoeveel honden en katten worden er jaarlijks in Zuidoost-Azië om hun vlees gedood?
Hoewel exacte cijfers moeilijk te achterhalen zijn vanwege de pure illegaliteit van de handel, schatten we dat elk jaar meer dan 10 miljoen honden en katten in Zuidoost-Azië voor hun vlees worden gedood.

VIER VOETERS heeft het vaak over extreme markten. Wat zijn dat?
In Noord-Sulawesi, Indonesië - zijn er in de hele provincie naar schatting 200 ‘traditionele markten’, waarvan vele in de taal van het Bahasa de naam ‘pasar extreme’, of extreme markt dragen. Op deze markten, waar honden en katten ter plaatse geslacht worden, is de ellende die de dieren doorstaan onvoorstelbaar wreed, brutaal en in strijd met de Indonesische wetgeving en wereldwijde normen met betrekking tot dierenwelzijn.

Is het vanwege hondsdolheid gevaarlijk om hondenvlees te eten?
Ja. Het brute en onhygiënische slachten van honden en de consumptie van vlees van rabiës-positieve dieren brengt mensen in gevaar.

Hoe smaakt honden- en kattenvlees en hoe wordt het geserveerd?
Honden- en kattenvlees wordt meestal gegrild of geserveerd in een curry. De meesten mensen zeggen dat hondenvlees een aanstootgevende, doordringende geur en smaak heeft die gemaskeerd moet worden door te koken met overmatige kruiden en smaakstoffen.

Wat doet VIER VOETERS precies met het donatiegeld? Wat voor soort apparatuur / medicatie is nodig en hoeveel kosten deze artikelen?

. 5 Euro = Parvo / hondenziekte vaccin voor een geredde hond / kat
. 10 Euro = Voedsel voor twee weken voor een geredde hond
. 12 Euro = Sponsor een anti-hondenvleeshandel reclamebord op de achterkant van een tuk tuk in Cambodja
. 30 Euro = Transportkooien om honden en katten van de markt te verwijderen
. 50 Euro = Financier een undercover-onderzoeker voor één dag om beeldmateriaal te verzamelen
. 75 Euro = Medische noodhulp voor een hond die van een vleesmarkt werd gered - dit omvat vaak wondverzorging, verbandmiddelen en IV-vloeistoffen

Heeft dit invloed op kinderen?
Op de markt worden vaak veel kinderen gezien, of ze vergezellen hun ouders om boodschappen te doen of spelen op de markt terwijl hun ouders werken of winkelen. Blootstelling aan dit soort geweld tegen dieren is schadelijk voor het psychologisch welzijn van kinderen en maakt hen ongevoelig voor wreedheid, en dit wordt in toenemende mate in verband gebracht met geweld tegen mensen en dieren op latere leeftijd.

Wat kan ik doen om dit te stoppen?

- We waarderen elke donatie die u ter ondersteuning van onze strijd tegen

  de handel in honden- en kattenvlees kunt geven (geef nu).
- U kunt de petitie ondertekenen om een einde te maken aan de wrede

  handel in honden / kattenvlees (petitie link).
- U kunt uw eigen kanalen gebruiken om de boodschap te verspreiden en  

  onze inhoud te delen om andere mensen ervan bewust te maken dat dit

  gebeurt.
- Kijk uit tijdens het reizen naar Zuidoost-Azië voor plaatsen waar honden-

  en kattenvlees wordt geserveerd. Blijf weg van die plaatsen en adviseer

  medereizigers en locale mensen over de implicaties van deze handel.

Vraag slachthuis Cambodja: blijft VIER VOETERS de eigenaar controleren, en voor hoe lang? Een check-in is gepland voor volgende week en binnen een maand om te kijken of de overstap naar landbouw goed verloopt. In de komende weken zullen we een diepwaterput en elektriciteit installeren. Hierna zullen we maandelijkse check-ins uitvoeren voor de komende 3 maanden, gevolgd door kwartaalbezoeken.

Vraag slachthuis Cambodja: wat gebeurt er als...

a) De eigenaar geen inkomen heeft vanwege een mislukte oogst? Zal hij dan teruggaan naar de hondenvleesindustrie? Nee, hij ondertekende een levenslange verbintenis en al zijn apparatuur voor de handel in hondenvlees is verwijderd. Hij heeft een diepe waterput - die niet droog komt te staan-  en een grote kar voor de verkoop van water, wat extra inkomen oplevert.

b) blijkt dat hondenvlees achteraf veel winstgevender blijkt en dus interessanter is? De opluchting dat hij de handel de rug toe kan keren, met name voor zijn kinderen, motiveert hem om alles aan te doe om zijn nieuwe leven te laten werken. We voeren ook regelmatig checks uit om zeker te weten dat de conversie succesvol verloopt.

c) hij de overeenkomst niet nakomt? Welke acties zal VIER VOETERS ondernemen? VIER VOETERS heeft de originele akte van het land. Dat betekent dat als hij in het ergste geval zijn belofte niet nakomt, wij het land terug kunnen vorderen. We werken echter ook volledig samen met de lokale- en districtsgemeenteraad om ervoor te zorgen dat hij zijn deel van de afspraak nakomt.

d) een familielid of iemand uit de gemeenschap inspringt om het hondenvleesbedrijf over te nemen? Zijn familie woont uren ver weg en het vorige pand is teruggevorderd door de oorspronkelijke eigenaar. Er zullen fruitbomen worden geplant op het terrein waar het slachthuis ooit was.

e) er een gebrek is aan aanbod van hondenvlees in de regio, is het nu niet erg gemakkelijk voor iemand anders om het bedrijf over te nemen? VIER VOETERS werkt met de plaatselijke gemeenteraad om alle hondenhandel in de provincie uit te roeien. Ze zijn ontvankelijk en hebben belangstelling getoond om eerst een educatieve campagne te voeren. De verandering in levensonderhoud is een positief voorbeeld van wat er mogelijk is met een beetje steun. Maar uiteindelijk zal VIER VOETERS blijven werken aan andere aspecten van de handel om de vraag te verminderen als onderdeel van een lange termijnstrategie.

Zoek