Beer in kooi

Red de zieligste beren van Albanië

Zieligste beren Albanië: campagne van VIER VOETERS voor een wettelijk verbod op het wrede houden van beren.

VIER VOETERS helpt om de situatie van beren in gevangenschap te verbeteren.

Sinds het eind van 2015 streeft VIER VOETERS, in samenwerking met de Albanese autoriteiten, er naar om het wrede houden van beren in heel Albanië te beëindigen. De gezamenlijke inzet is het wettelijk beëindigen van het houden van beren op een ongepaste wijze, zoals in de buurt van restaurants en andere privé bedrijven en het aantal beren te verminderen dat op een wrede manier gehouden wordt, door hen te redden en te verplaatsen naar geschikte opvangcentra voor wilde dieren. Bovendien ondersteunt VIER VOETERS de pogingen van het Albanese Ministerie van Toerisme en Milieu om een berenopvangcentrum op te richten in de buurt van de hoofdstad Tirana. VIER VOETERS beschouwt het oprichten van zo’n opvangcentrum als noodzakelijk om dan beren in slechte omstandigheden te kunnen redden en een geschikte huisvesting aan te bieden en tegelijkertijd het bewustzijn over de behoeftes van deze dieren onder de bevolking te vergroten.

wat hebben wij bereikt?

  • Maart 2016: VIER VOETERS ondertekent een gezamenlijke akte met het Albanese Ministerie van Milieu. Het gezamenlijke doel is om een duurzame en diervriendelijke oplossing te vinden voor de vele beren die in verschrikkelijke omstandigheden in Albanië worden gehouden.

  • Augustus 2016: VIER VOETERS redt de eerste beren in Albanië – de restaurantberen Tomi, Gjina en Pashuk – en draagt ze over aan BERENWOUD Prishtina.

  • Eind 2016: VIER VOETERS wordt lid van de coalitie ‘Save Albanian Bears’ en treedt toe tot andere dier- en milieubeschermingsorganisaties en overheidsinstellingen om te kunnen lobbyen om het wrede houden van beren in Albanië te beëindigen.

  • Eind 2016: VIER VOETERS wordt lid van de coalitie ‘Save Albanian Bears’ en treedt toe tot andere dier- en milieubeschermingsorganisaties en overheidsinstellingen om te kunnen lobbyen om het wrede houden van beren in Albanië te beëindigen.

  • November 2017: VIER VOETERS overhandigt in Tirana meer dan 420.000 handtekeningen aan de Albanese minister van Toerisme en Milieu voor een verbod op het wrede houden van beren in Albanië.

  • Juni 2018: Meer dan 25 beren worden in samenwerking met de Albanese autoriteiten en andere dierenwelzijnsorganisaties gered en overgebracht naar wilde dieren reservaten in het buitenland. Er resteren slechts 10 beren in privé gevangenschap op een voor de soort ongeschikte manier.

waar werken wij aan?

  • Verbetering van de levensomstandigheden van Albanese bruine beren die op een voor hun soort ongeschikte manier opgesloten zitten.

  • Introductie van betere wettelijke voorschriften om de bescherming van wilde berenpopulaties in Albanië te vergroten.

  • Ondersteuning van het Albanese Ministerie van Toerisme en Milieu bij het opzetten van een berenopvangcentrum.

  • Educatief werk en het verhogen van het bewustzijn van de bevolking over de behoeftes van de wilde dieren.

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Deel hier!

Zoek