Beer in kooi in Albanie

Wat VIER VOETERS eist in Albanië

Het langetermijndoel van VIER VOETERS is een einde te maken aan het wrede houden van beren in heel Albanië.

De meeste van deze beren brengen hun hele leven door in een verschrikkelijke omgeving, opgesloten in kleine kooien bij restaurants en hotels of bij tankstations als ‘toeristische attracties’ om klanten te trekken. Deze leefomstandigheden leggen een enorme druk op de dieren, zowel fysiek als psychisch, en velen van hen verkeren al met al in een zeer slechte staat. Andere beren worden geconfronteerd met een even wreed lot door te worden uitgebuit als fotomodellen en toeristische attracties op stranden en in steden in het hele land.

Eisen en maatregelen om de situatie van beren te verbeteren

  • Bestaande wetgeving ter bescherming van beren moet strenger worden toegepast en uitgevoerd.
  • Een verbod op het wrede houden van beren in gevangenschap.
  • Bewustmaking van dierenwelzijn en milieubescherming onder de bevolking.
  • Ondersteuning van operaties om Albanese beren te redden en over te brengen naar centra voor wilde dieren in het buitenland.
  • Ondersteuning van het Albanese Ministerie van Milieu in de vorm van advies en expertise inzake het oprichten van een berenopvangcentrum.

 

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Doneer om een einde te maken aan deze ellende!

Europa’s zieligste beren hebben uw hulp nodig!
Uw donatie zal een eind maken aan de kwelling van deze dieren.

doneer

Zoek