Chihuahua puppy's

Wat kunnen we doen tegen illegale puppyhandel?

Wij zijn voor volledige traceerbaarheid van puppyhandelaren in de hele EU

Update: juni 2019

Door ons undercoverwerk, onderzoeken en campagnes heeft VIER VOETERS aangetoond dat de illegale handel in puppy's vol zit met dierenmishandeling, bedrog en het risico op ziekten. Het belangrijkste verkoopkanaal voor de illegale puppyhandel zijn online-advertentiesites die verkopers eenvoudig toegang bieden tot een aanzienlijke groep potentiële kopers. Vanwege de anonimiteit die door dergelijke platforms wordt geboden, gebruiken internationale puppyhandelaren deze om illegaal geïmporteerde puppy's te verkopen zonder veel risico om te worden geïdentificeerd en vervolgd. Traceerbaarheid is een belangrijk probleem in de illegale puppyhandel, aangezien puppydealers vaak verdwijnen zodra de verkoop online is gedaan, waardoor de menselijke slachtoffers van de handel (kopers van huisdieren) te maken krijgen met zieke dieren en hoge dierenartskosten. Er is momenteel geen wetgeving in de hele Europese Unie die dit probleem aanpakt.

De EU-wetgeving inzake diergezondheid

De EU-wetgeving inzake diergezondheid (AHL) biedt een ongekende kans om de illegale handel in puppy's uit te bannen. De AHL is vanaf 21 april 2021 in alle EU-lidstaten van toepassing. Het algemene doel van de AHL is preventie-, beschermings- en controlemaatregelen tegen overdraagbare dierziekten te bieden.

De AHL vereist dat alle verkopers en fokkers, transporteurs en verzamelcentra van honden, katten en fretten hun vestigingen registreren bij de nationale overheid. Dit is een keerpunt in de geleidelijke afschaffing van de illegale puppyhandel, omdat de AHL traceerbaarheid biedt voor alle fokkers en verkopersinstellingen; dit is belangrijk omdat het ook helpt om gewetenloze verkopers en fokkers te identificeren.

VIER VOETERS Modeloplossing

De AHL kan ook helpen de illegale onlinehandel aan te pakken, omdat het transparantie biedt. De manier waarop dit kan worden bereikt, is dat nationale overheden digitale nationale vestigingsregistratiedatabases opzetten en dat registratienummers worden toegekend aan alle fokkers en verkopers die hun vestigingen registreren. Advertentiesites moeten wettelijk verplicht zijn om het registratienummer te verifiëren voordat een advertentie live gaat. Als een verkoper niet is geregistreerd, zou deze idealiter niet online mogen verkopen. Registratie moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt en moet zowel particuliere als commerciële verkopers omvatten. De meeste gewetenloze verkopers / fokkers zullen hun vestiging niet willen registreren omdat dit betekent dat ze kunnen worden geïdentificeerd en getraceerd. Dit systeem zou een zeer goed uitgangspunt bieden om fokkers en verkopers beter te traceren en de illegale online handel in puppy's te verminderen.

Een verdere stap die moet worden genomen om de illegale online handel in puppy's aan te pakken, zou echter zijn om de nationale registratiedatabases voor vestigingen te koppelen aan nationale identificatie- en registratiedatabases (huisdierenmicrochip) - bij voorkeur door het registratienummer van de vestiging toe te voegen aan de honden in de microchipdatabase voor huisdieren. Met deze extra stap kan volledige traceerbaarheid van huisdieren en verkopers worden bereikt. Het zou bijvoorbeeld gemakkelijk zijn om te zien welke dieren uit welke fokkerij / verkopersinstelling komen en dit zal handhavingsinstanties in staat stellen snel te identificeren hoeveel zieke of illegaal geïmporteerde puppy's zijn gekoppeld aan welke fokkerij / verkopersinstelling. Vervolgens kan actie worden ondernomen om de situatie aan te pakken.

Een internationale entiteit die wordt voorzien van informatie uit nationale I & R-databases (zoals Europetnet), zou een interface kunnen opzetten om een ​​controleservice te bieden voor alle geclassificeerde advertentiesites in heel Europa. Dit kan het controleren omvatten dat zowel het dier als de verkoper zijn geregistreerd en dat het dier bij de verkoper is geregistreerd als de huidige eigenaar. Met deze interface kunnen de advertenties verifiëren of de informatie van de verkoper, zoals het microchipnummer of de leeftijd, en andere parameters correct zijn. Pas na dit verificatieproces mag een advertentie live gaan.

Om individuele huisdieren volledig traceerbaar te maken, is het van cruciaal belang dat dieren worden gechipt en geregistreerd door een dierenarts in een nationale identificatie- en registratiedatabase. Om volledige traceerbaarheid te vergemakkelijken, zou er een wettelijke eis moeten zijn dat deze databases gegevens bevatten over alle belanghebbenden die bij het leven van een dier betrokken zijn: de fokker, de verkoper, de transporteur (idealiter inclusief hun status en registratienummer zoals gespecificeerd onder de AHL) en de microchipping-dierenarts. Alleen dan zullen de bevoegde autoriteiten in staat zijn om de oorsprong van elk ziek dier te achterhalen, evenals de verblijfplaats van alle betrokken belanghebbenden.

Met dit systeem kunnen we eindelijk de EU-brede volledige traceerbaarheid van huisdieren bereiken en illegale puppy-dealers van de markt uitsluiten. Dit zou een cruciale stap zijn voor ziektepreventie, consumentenveiligheid en de bescherming van zowel de dier- als de volksgezondheid!

Zoek