VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Maatregelen EU tegen lidstaten die dierenwelzijnsrichtlijnen niet nakomen

2014-01-28

Eind vorige week kondigde de Europese Commissie  vervolgstappen aan  tegen de lidstaten België, Cyprus, Griekenland, Frankrijk, Slovenië en Finland vanwege het niet nakomen van de eisen voor varkensstallen conform de Europese Richtlijn 2008/120/EC en de richtlijnen inzake de bescherming van dieren gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 

In februari 2013 zijn de negen lidstaten door de Europese Commissie in gebreke gesteld. Dit was de eerste stap in de inbreukprocedure. De Commissie heeft voor vier van deze landen (België, Cyprus, Griekenland en Frankrijk) een advies afgegeven, wat vereiste dat deze landen binnen twee maanden zouden voldoen aan de EU-wetgeving.  Wanneer deze landen niet voldoen aan de genoemde eisen, kan de Commissie hen doorverwijzen aan het Europese Hof als laatste stap van de inbreukprocedure. Tevens heeft de Commissie de procedure gestart tegen Slovenië en Finland door hen formeel in gebreke te stellen.

 

De Europese Richtlijn 2008/120/EC ter bescherming van varkens vereist dat zeugen tijdens een deel van hun zwangerschap in groepen worden gehouden en niet in individuele stallen. Deze richtlijn is op 1 januari 2013 in werking getreden, na een overgangsperiode van 12 jaar.

 

VIER VOETERS is ook blij met de strikte maatregelen die de Commissie heeft genomen tegen Italië, vanwege het niet omzetten naar nationale wetgeving van richtlijn 2010/63/EU over de bescherming van dieren gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Om die reden heeft de Commissie Italië definitief doorverwezen naar het Europese Hof. Italië is op 31 januari 2013 in gebreke gesteld en op 21 juni 2013 is een met redenen omkleed advies uitgebracht. Na het herhaaldelijk uitstellen van de uitvoering, heeft de Commissie besloten om de laatste stap in inbreukprocedure in werking te stellen. Op speciaal verzoek van EU Commissaris van Milieu Potocnik, heeft de Commissie het Europese Hof gevraagd een dwangsom op te leggen van € 150.787,- per dag.

 

Italië is niet de enige lidstaat die de Europese richtlijn 2010/63/EU nog moet omzetten in nationale wetgeving. Griekenland, Nederland, Malta, Polen en Roemenië zijn mogelijk de volgende lidstaten waartegen om die reden een inbreukprocedure wordt gestart.

 

De EU richtlijn 2010/63/EU voor de bescherming van proefdieren is erop gericht de verschillende nationale regels van dierproeven gelijk te trekken en het gebruik van experimenten op dieren te reduceren en waar mogelijk te vervangen. Deze richtlijn had op 10 november 2012 in nationale wetgeving omgezet moeten worden.

 print