Zoek

Doneren Adopteren Shop

Textielconvenant

Samenwerken voor een diervriendelijke textielindustrie

Aandacht voor dierenleed

Ongeveer de helft van de Nederlandse kledingbedrijven werkt samen met ministeries, vakbonden, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties binnen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Hieruit is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ontstaan dat als doel heeft de grote kwesties in de kledingindustrie aan te pakken. Denk aan kinderarbeid, lage lonen en verduurzaming van de industrie.

Advies diervriendelijk productieketen
Bedrijven besteden niet alleen aandacht aan mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling, maar ook aan dierenwelzijn. Sinds de start van het convenant neemt VIER VOETERS deel aan dit initiatief. Wij adviseren bedrijven bij het diervriendelijker maken van productieketens.

Tegengaan extreme wreedheden
De afgelopen jaren hebben we het voorkomen van dierenleed hoger op de agenda gezet binnen de Nederlandse kledingsector. Bedrijven denken beter na over het gebruik van dieren voor kleding en textiel. Het convenant verwacht dat textielsoorten waarbij extreme wreedheden komen kijken, niet meer worden gebruikt. Voorbeelden zijn: bont, angora en huiden van krokodillen en slangen.

Informatief rapport
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, MVO Nederland en andere bedrijven hebben samen met ons een informatief rapport opgesteld. Hierin werd de productie van de ‘Big Five textielsoorten’ met dierlijke oorsprong toegelicht. Het mogelijke dierenleed dat gepaard gaat met de productie van wol, dons, leer, zijde en bont is in kaart gebracht en oplossingen om dit dierenleed te voorkomen of verzachten zijn gedeeld. Het is de eerste keer dat deze informatie genuanceerd is vastgelegd. Ook biedt het rapport oplossingen om diervriendelijker te produceren.

Bewustzijn in het buitenland
Meer en meer bedrijven willen dierenleed voorkomen. Veel organisaties passen hun beleid aan en gebruiken nu minder of verantwoorder dierlijk textiel in hun collecties. Het convenant verwacht van bedrijven dat ze jaarlijks de eigen productie en manier van werken verbeteren. Westerse bedrijven stellen meer vragen aan leveranciers over het houden, vervoer en doden van dieren. Door het stellen van vragen groeit ook het bewustzijn van dierenwelzijn in het buitenland.

Onderstrepen zin van keurmerken
Wij delen algemene kennis over dierenwelzijn en denken met bedrijven mee bij het vriendelijker maken van hun activiteiten. Vaak willen bedrijven best wol, dons en leer inkopen dat geproduceerd is met hogere aandacht voor dierenwelzijn. Helaas ontbreekt daarvoor voldoende materiaal met de juiste certificering. De vraag vanuit de industrie naar diervriendelijkere oplossingen neemt toe en meer veehouders sluiten zich aan bij keurmerken. Ook in het buitenland lijkt ons werk effect te hebben.

Pleiten voor aandacht dierenleed
Aandacht voor dierenleed in de kledingindustrie staat nog in de kinderschoenen. Toch is het Nederlandse kledingconvenant een van de eerste industriewijde initiatieven die dierenwelzijn aan de orde stelt. VIER VOETERS wil dat het respecteren van dierenrechten bij IMVO net zo vanzelfsprekend wordt als het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van milieuvervuiling.