Doneren
Krabbende hond

VIER VOETERS helpt zwerfdieren

Wij bieden wereldwijde projecten om zwerfhonden en katten te castreren, steriliseren en vaccineren.

Wereldwijd leven er honderdduizenden zwerfkatten en honden op straat. VIER VOETERS helpt hen al 20 jaar. Bijna overal waar mensen leven worden dieren achtergelaten. Zwerfhonden en katten maken deel uit van het dagelijkse leven, vooral in de stedelijke centra van arme landen. Zij lijden honger, zijn ziek, hebben verwondingen en worden gewelddadig behandeld. Omdat zo weinig honden en katten gecastreerd zijn, reproduceren zij zich extreem snel – populaties die in dergelijke ongecontroleerde omstandigheden groter worden neigen een slechte gezondheid in de hand te werken en vormen uiteindelijk ook een risico voor mensen. Naast onze gerichte lokale missies om zwerfdieren te castreren, werken wij in de betroffen landen ook aan het imago van de zwerfdieren. Om dit doel te bereiken zijn wij op verschillende niveaus actief. 

  1. Plaatselijke castratie-missies
  2. Veranderen van inzicht onder de bevolking
  3. Dogs for People, met zwerfhonden geassisteerde therapie
  4. Politiek werk op EU-niveau en in de betroffen landen

De VIER VOETERS methode:

Helaas blijven in veel landen mensen ervan overtuigd dat het massaal doden de beste manier is om een groeiende populatie van zwerfdieren te beheren. Honden en katten worden vergiftigd, gewurgd, doodgeslagen of soms zelfs levend verbrand of begraven. Deze gruwelijke praktijken zijn niet alleen wreed, maar zelfs volledig nutteloos. Wetenschappelijk studies hebben aangetoond dat dergelijke moordpartijen het aantal zwerfdieren op lange termijn niet vermindert.

Daarom concentreert VIER VOETERS zich op gerichte castraties. Alleen wanneer dieren worden gecastreerd en zodoende stoppen met het reproduceren zodat de groei van de populatie op de lange termijn wordt beteugeld. De vang-castreer-loslaat methode is het sleutelelement in ons werk: honden en katten worden gevangen, gecastreerd en zodra ze fit zijn weer losgelaten.

Om autoriteiten en lokale mensen te stimuleren om anders te gaan denken, omvatten onze wereldwijde missies om zwerfdieren te helpen ook de taak om het bewustzijn van de lokale mensen te verhogen. Daarnaast zijn wij op politiek niveau bezig en doen aan belangenbehartiging.

Permanente projecten en interventies op korte termijn

Onze hulp aan zwerfdieren is gebaseerd op twee benaderingen: lange-termijnmissies zoals in Roemenië, Bulgarije en Oekraïne, evenals korte-termijn castratieprojecten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Wij zijn ook actief in Zuidoost-Azië (Indonesië) en Oceanië (Australië) en hebben in het verleden succesvolle missies voltooid in o.a. Zuid-Afrika, Thailand, Jordanië, Indië en Albanië.

Zoek