Doneren
Zwerfdieren in Oost-Europa

zwerfdierenprogramma oost-europa

VIER VOETERS voert projecten uit om zwerfhonden- en katten in Oost-Europa te helpen 

Om verantwoord huisdierbezit te ondersteunen concentreert VIER VOETERS zich op gerichte sterilisatie, educatieve programma's en lobbyen. Door castratie in combinatie met strenge wetgeving ter ondersteuning van verantwoord huisdierbezit kan bevolkingsaanwas op humane wijze worden beheerd. Zwerfdierenpopulaties kunnen op lange termijn worden verminderd. Deze methode wordt Catch-Neuter-Vaccinate-Return (CNVR) genoemd en het is een essentieel onderdeel van ons werk: honden en katten worden op humane wijze gevangen, gecastreerd en gevaccineerd en zodra ze hersteld zijn van de operatie, worden ze weer vrijgelaten in hun vorige territorium.

Betrokkenheid bij de gemeenschap is ook een integraal onderdeel van ons Stray Animal Care (SAC) -programma en biedt lokale bewoners en belanghebbenden de mogelijkheid om de onderliggende kwestie van het achterlaten van huisdieren aan te pakken. Om autoriteiten en bewoners aan te moedigen om anders na te denken over verantwoord eigenaarschap van huisdieren, vergroten we het bewustzijn bij gemeenschappen en werken we aan het betrekken van belanghebbenden bij deze kwestie.

VIER VOETERS werkt eraan om het leven van alle zwerfdieren te verbeteren door:

  1. Veterinaire behandeling te bieden aan zieke en gewonde zwerfhonden en -katten
  2. Het risico op overbevolking van zwerfdieren op humane wijze te verminderen door middel van CNVR-programma's (Catch-Neuter- Vaccinate-Return)
  3. Het ondersteunen van gemeenschappen om verantwoord eigenaarschap van huisdieren te bevorderen en de houding van het publiek ten opzichte van zwerfdieren te verbeteren
  4. Werken met lokale opvangcentra om de lokale adoptiegraad te verhogen en zwerfdieren uit de centra naar verantwoorde onderkomens te brengen
    Samenwerken met lokale dierenwelzijnsgroepen en gemeentes om ondersteuning te bieden bij de capaciteitsopbouw, zodat zij het voortouw kunnen nemen bij het humane beheer van hun lokale zwerfdieren- populatie

1. Behandeling van letsel en ziektes

VIER VOETERS heeft een lange geschiedenis van werken in Oost-Europa en werkt samen met gemeenten om behandeling te bieden aan dakloze zwerfdieren in Sofia (Bulgarije) en Boekarest (Roemenië). Stationaire klinieken bieden speciale veterinaire faciliteiten voor de behandeling van zieke en gewonde zwerfdieren die zijn binnengebracht door onze hondengeleiders of mensen uit het publiek.

2. Op humane wijze de groei van een ongecontroleerde

zwerfdierenpopulatie te verminderen met behulp van CNVR-methoden

Met behulp van stationaire en mobiele castratie- / sterilisatieklinieken werken dierenartsen van VIER VOETERS samen met gemeenschappen in heel Oost-Europa. Mobiele klinieken reizen naar regio's en gemeenschappen die om hulp hebben gevraagd voor humane methoden voor het beheer van zwerfdieren-populaties met behulp van sterilisatie van dieren (Catch-Neuter-Vaccinate-Return). VIER VOETERS ondersteunt ook programma's in Duitsland en Zwitserland die helpen bij het beheersen van zwerfkattenkolonies door middel van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en door ondersteuning te bieden aan lokale inspanningen voor sterilisatie bij dierenartsen.

3. Ondersteuning van gemeenschappen die werken om het

achterlaten van huisdieren te verminderen en de houding

ten opzichte van zwerfdieren en adopties uit opvangcentra

te verbeteren

VIER VOETERS gelooft sterk in het ondersteunen van gemeentes bij het ontwikkelen van lange termijn, humane en zelfvoorzienende plannen voor het beheer van zwerfdieren. De prioriteiten van deze partnerschappen zijn onder meer het trainen van lokale dierenartsen in humane sterilisatietechnieken bij dieren, educatieve initiatieven om verantwoord eigenaarschap van huisdieren aan te moedigen en het versterken van lokale opvangprogramma's.

4. Werken met lokale opvangcentra om de lokale adoptiegraad te verhogen: SHELTER ADOPTION PROGRAM

 

VIER VOETERS is van mening dat onderwijs en het creëren van een sterke lokale adoptiecultuur essentiële instrumenten zijn met betrekking tot de zorg voor zwerfdieren en het vinden van een langetermijnoplossing voor het zwerfdierprobleem.

Een groot obstakel waarmee opvangcentra worden geconfronteerd, is het gebrek aan kennis over de uitvoering van effectieve adoptieprogramma's. Gecombineerd met een bijna onbestaande lokale adoptiecultuur resulteert dit in veel te veel dieren die gedurende een lange verblijfsduur in opvangcentra worden gehouden. VIER VOETERS gelooft dat dierenasiels geen oplossing voor de lange termijn zijn, maar slechts een tijdelijke oplossing. Met het 'Shelter Adoption Program' is het doel om asiels te helpen de meest voorkomende obstakels voor lokale adoptie te overwinnen.

Het programma heeft tot doel in strategische regio's van VIER VOETERS rolmodelasiels te creëren voor adoptie door middel van het verbeteren van de procedures dieren te houden, het trainen van asielpersoneel, het verhogen van de adoptiegraad, het opbouwen van een lokale adoptiecultuur en het bieden van een rolmodel voor andere asiels om te volgen.

Pilot Project in Vinnytsia, Oekraïne

In 2018 koos VIER VOETERS het eerste Vinnytsia Stedelijke Dierenasiel als locatie om dit jaar het Shelter Adoption Program te testen. Door een diepgaand evaluatieproces van het asiel uit te voeren, heeft het team de items geïdentificeerd waar VIER VOETERS het asiel kan ondersteunen om het welzijn van de dieren te verbeteren, de vaardigheden van het personeel te ontwikkelen, de lokale adoptiegraad te verhogen en uiteindelijk een lokale adoptiecultuur op te bouwen.

Na de voorbereidingsfase in 2018 ligt de focus bij VIER VOETERS in 2019 op het verbeteren van het welzijn van de asieldieren door het opvangpersoneel op te leiden en campagnes te ontwikkelen om de lokale adoptie te vergroten.

5. Samenwerken met lokale dierenwelzijnsgroepen en

gemeenten om hen te helpen het voortouw te nemen bij het

humane beheer van hun zwerfdieren

 

VIER VOETERS gebruikt Community Engagement om haar CNVR-programma's te ondersteunen en richt zich op het aanpakken van de bron van zwerfdieren in gemeentes in Oost-Europa. Dit uitgebreide programma voor hondenpopulatiebeheer (DPM) maakt deel uit van het langetermijndoel van het SAC-programma om effectieve preventie, vermindering en beheer van zwerfdierenpopulaties te ontwikkelen en aan te moedigen. Door het huidige SAC-programma te ondersteunen, wil VIER VOETERS de rol van CNVR-dienstverlener verschuiven naar die van strategische partner van gemeentes. Het zal dit doen door de gemeenschap te betrekken bij een geïntegreerde aanpak en gemeentes te helpen hun capaciteit te verbeteren om zwerfdierenpopulaties te beheren, met als primair doel realistische, effectieve en duurzame gemeenschapsoplossingen te ontwikkelen. Dit zal de impact van VIER VOETERS op de lange termijn vergroten en op lokaal niveau betere resultaten voor zwerfdieren opleveren.

VIER VOETERS Internationaal zet zich in voor het gebruik van op feiten gebaseerde beste praktijken binnen haar humane projecten voor het beheer van honden en katten wereldwijd. Daartoe heeft VIER VOETERS zich aangesloten bij de International Companion Animal Management (ICAM) Coalition. De coalitie is in 2006 opgericht als forum voor discussie over het beheer van de populatie van gezelschapsdieren en ter ondersteuning van de ontwikkeling en het gebruik van een humaan en effectief populatiebeheer van gezelschapsdieren wereldwijd.

Zoek