VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

De duistere kanten van de leeuwenjacht

2015-07-31

Amsterdam, 29 juli 2015 – De dood van de Zimbabwaanse leeuw Cecil heeft in de hele wereld geleid tot een storm van verontwaardigde reacties. Gisteren werd bekend dat het dier is gedood door een Amerikaanse trofeejager, nadat de beroemde en geliefde leeuw begin deze maand illegaal uit het Hwange National park gelokt werd. Onderzoek door de internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS toont aan dat de zaak van Cecil niet op zichzelf staat en dat de leeuwenjacht meer grimmige kanten kent.

 

Naast de sportjacht is een bijzonder verraderlijke vorm van de leeuwenjacht ‘canned hunting’; het prijsschieten op leeuwen die aan mensen gewend zijn en zich – soms verdoofd - in een omheind gebied bevinden. In Zuid-Afrika worden ieder jaar ongeveer 1.000 leeuwen slachtoffer van deze jachtvorm. Inez de Ligt, directeur van VIER VOETERS Nederland: "Op het eerste gezicht lijkt het fokken van leeuwen in gevangenschap de druk op de wilde populaties te verlichten, maar dit is niet het geval. Er is steeds meer bewijs dat tal van leeuwen worden weggelokt uit beschermde gebieden om ofwel te worden bejaagd – zoals in het geval van Cecil – ofwel gevangen worden genomen om in een van de vele fokkerijen de bloedlijnen te verbeteren. Aan canned hunting wordt veel geld verdiend. Er is echter geen enkel bewijs dat iets van dit geld gebruikt wordt om de wilde populatie te beschermen. Noch voorkomt canned hunting dat er minder op wilde leeuwen wordt gejaagd - zoals het geval van Cecil aantoont.”

 

Juist nu heeft de Vereniging van Professionele Jagers  in Zuid-Afrika (PHASA)  aangegeven dat het noodzakelijk is haar huidige beleid met betrekking tot canned hunting en de bijbehorende leeuwenfok te herzien. Dit naar aanleiding van de groeiende publieke afkeer van deze jachtpraktijken. Ook South African Outfitters, een andere professionele jachtorganisatie, hebben hun afkeer van leeuwenfok en canned hunting geuit in een recent persbericht (26 juli 2015).

 

VIER VOETERS voert al jaren campagne voor een verbod op canned hunting. De organisatie is van mening dat ook de jacht op wilde leeuwen in Afrika opnieuw moet worden beoordeeld. Daarnaast pleit VIER VOETERS voor een algemeen verbod op de invoer van jachttrofeeën in de VS en Europa. Australië heeft een dergelijk verbod eerder dit jaar geïmplementeerd.

 


print