Doneren
Een huisdier nemen tijdens corona

Coronavirus: het perfecte moment om een huisdier te nemen? 

VIER VOETERS biedt advies over pleegouderschap en adoptie

15.4.2020

15 April 2020 – Vanwege sluitingen en strikte uitgaansverboden in veel landen en het resulterende isolement, wensen mensen steeds meer dat een huisdier hen gezelschap houdt. De huidige situatie lijkt het ideale moment om een tijdelijk pleeggezin te bieden aan een dier of zelfs een huisdier te adopteren. De wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS waarschuwt echter voor spontane beslissingen: het meenemen van een huisdier moet zorgvuldig worden overwogen. Adoptie houdt in dat u zich inzet om voor een huisdier te zorgen en op lange termijn een stabiel en veilig huis te bieden. Het pleegouderschap moet ook niet lichtvaardig worden opgevat, omdat veel dieren speciale zorg en aandacht nodig hebben.
 

Aangezien door de huidige situatie veel mensen hun huisdieren weggeven  staan dierenasielen onder grote druk. Sommigen kunnen niet financieel voor hun huisdieren zorgen nadat ze hun baan hebben verloren of een inkomensverlies hebben geleden. Anderen zijn bang dat hun huisdieren het coronavirus op mensen kunnen overdragen en ze dus aan asiels zullen overdragen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en ondersteund door wetenschappelijke bevindingen, zijn dergelijke angsten ongegrond. Desalniettemin maken mensen zich zorgen. VIER VOETERS spoort iedereen aan die meer dan ooit een huisdier wil opnemen:  adopt, don’t shop. 

‘Dieren bieden emotionele steun in tijden van crisis. Hun aanwezigheid vermindert stress en heeft een positieve invloed op de geestelijke gezondheid. Het zou geweldig zijn als veel asieldieren nu voor altijd een onderkomen zouden vinden. Maar het is cruciaal dat mensen goed nadenken of ze de rest van hun leven een huisdier kunnen verzorgen en hen niet alleen voor gezelschap nemen in moeilijke tijden‘

Sarah Ross, Gezelschapsdierenexpert bij VIER VOETERS

Verantwoordelijkheid op lange termijn

‘Iedereen die overweegt een asieldier te adopteren of pleegouder te worden, moet er rekening mee houden dat het sociale en professionele leven op een gegeven moment weer normaal wordt. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de dieren nog steeds worden verzorgd nadat de beperkingen zijn opgeheven, vooral als het gaat om geadopteerde huisdieren, aangezien dit een verantwoordelijkheid op lange termijn is. 

Mensen moeten overwegen of ze de financiële middelen hebben om hun hele leven voor een huisdier te zorgen. 'Zullen ze het huisdier regelmatig kunnen uitlaten? Is het mogelijk om een hond naar kantoor te brengen? Dieren hebben individuele behoeften waaraan moet worden voldaan om hun welzijn te garanderen ‘, zegt Ross.

Er moet ook rekening worden gehouden met de levensstijl - honden hebben bijvoorbeeld veel aandacht nodig en zijn niet geschikt voor mensen die veel tijd buitenshuis doorbrengen en de hond alleen achterlaten. Pleegouderschap heeft een vergelijkbare overweging nodig. 

‘Als de wereld weer normaal wordt, hoeven pleegdieren die al veel hebben geleden niet terug naar het asiel. Pleegouderschap kan op korte termijn verlichting bieden voor asiels, maar als de dieren worden teruggebracht zodra het isolement voorbij is, kan de situatie voor zowel het dier als het asiel nog erger worden ‘, zegt Ross.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek