Doneren
varken

Europa belooft een einde aan kooien in veehouderij

Europese Commissie reageert op burgerinitiatief 

29.6.2021

De Europese Commissie belooft het gebruik van kooien in de veehouderij te beëindigen. Ze is voornemens de kooien voor kippen, moedervarkens, kalveren, konijnen, eenden, ganzen en andere dieren in de veehouderij te verbieden en streeft naar een geleidelijke afschaffing in 2027. Dat liet Eurocommissaris van gezondheid en voedselveiligheid Stella Kyriakides vandaag in een persconferentie weten. De Commissie reageert hiermee op het Europees burgerinitiatief Stop de kooien / End the Cage Age, dat 1,4 miljoen Europeanen, waaronder ruim 150.000 Nederlanders, ondertekenden. Het voorstel van de Europese Commissie betekent een beter leven voor de ruim 300 miljoen dieren die opgesloten zitten in kooien in de Europese veehouderij.

Geert Laugs, Nederlands lid van het burgercomité en directeur CIWF Nederland:
“Dit is een historische dag voor de dieren en een kroon op het burgerinitiatief tegen de dieronvriendelijke kooien. De Europese Commissie heeft naar de stem van de burgers geluisterd die een veel beter leven willen voor de dieren in de veehouderij. Een Europa zonder kooien is nu eindelijk echt in zicht. Daarmee is het burgerinitiatief succesvol afgerond, maar ons werk gaat door. We blijven erop toezien dat Europa de toezegging om te stoppen met alle kooien in de veehouderij snel en volledig waarmaakt”.

De Commissie kondigde aan dat zij voornemens is "tegen eind 2023 een wetgevingsvoorstel in te dienen om het gebruik van kooien voor alle in het initiatief genoemde diersoorten en -categorieën geleidelijk uit te bannen en definitief te verbieden".

De Commissie zal ook de kwestie van ingevoerde producten uit niet-EU-landen aanpakken en zich ertoe verbinden te kijken naar "de invoering van voorschriften of normen voor ingevoerde producten die gelijkwaardig zijn aan die van de EU".  Ze zal de details voor de invoering van het verbod tegen eind volgend jaar evalueren, met als doel de relevante wetgeving tegen eind 2023 te herzien.

Ook Europees Parlement voor een einde aan kooien

Eerder deze maand stemde een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement voor een einde aan het gebruik van kooien in 20271. Ook vooraanstaande wetenschappers2 en een grote voedingsbedrijven3 spraken al eerder hun steun uit voor het burgerinitiatief.

Stop de kooien

Bijna 1,4 miljoen Europeanen, waarvan 150.000 Nederlanders, ondertekenden het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien - End the Cage Age’ voor een verbod op kooien in de veehouderij. Het burgerinitiatief vraagt om een einde aan het gebruik van kooien in de veehouderij voor moedervarkens, legkippen, konijnen, kalveren, eenden, ganzen en kwartels vanwege het grote dierenleed.

Initiatiefnemer van het burgerinitiatief is Compassion in World Farming. Meer dan 170 organisaties steunen het initiatief, waaronder in Nederland Bont voor Dieren, CAS-International, de Dierenbescherming, Eyes on Animals, foodwatch Nederland, Partij voor de Dieren, Varkens in Nood, VIER VOETERS , Wakker Dier en World Animal Protection.

Compassion in World Farming

Compassion in World Farming is een internationale organisatie die opkomt voor het welzijn van dieren in de veehouderij, inclusief vissen. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek