Doneren

Renovatie in Speranta is dringend nodig

Speranta als redding

9.1.2017

In Speranta hebben ruim 500 honden een veilig onderkomen gevonden. De meeste daarvan zijn voormalige zwerfhonden, die te oud of te zwak zijn voor het harde leven op straat. Als dit asiel er niet was, dan zouden veel van deze dieren allang niet meer leven.

Want loslopende honden worden in Roemenië nog steeds gevangen. En als er binnen 14 dagen niemand komt om ze op te halen, worden de honden zonder pardon afgemaakt. Voor de ruim 500 honden is Speranta dus hun redding geweest.

Dringende veranderingen
Elf jaar geleden werd Speranta uit noodzaak in allerijl opgebouwd. Dankzij de hulp van onze donateurs hebben we altijd alle hindernissen overwonnen. Maar de ijzige vrieskou heeft in de loop der jaren voor diepe scheuren gezorgd in de muren van het gebouw en in de hondenhokken. Daardoor is een renovatie hard nodig!

Wat moet er gebeuren?

Er is dringend behoefte aan goed geïsoleerde water- en winddichte hondenhokken.
Zeker 150 hondenhokken moeten volledig vernieuwd worden.
Er zijn niet genoeg verwarmde hondenhokken voor alle dieren.

De kosten zullen oplopen tot zo'n € 170.000. HELP DE HONDEN IN SPERANTA DE WINTER DOOR.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek