Doneren

Bezoek van de dierenarts in FELIDA

17.1.2018

In oktober 2016 werd tijger Caruso succesvol behandeld aan zijn gebit door tandheelkundig dierenarts Dr. Marnix Lamberts uit Amsterdam. Een ongeneeslijk ontstoken hoektand werd getrokken en drie andere kiezen en tanden ondergingen een wortelkanaalbehandeling. Dit jaar lag Caruso opnieuw onder narcose op de behandeltafel in FELIDA Big Cat Centre en was Dr. Marnix Lamberts opnieuw bezig met zijn gebit. Waarom was dat zo?

'Caruso is de vorige keer ruim vier uur onder narcose geweest en dat is behoorlijk lang -en zeker niet ongevaarlijk- voor een tijger. Er was nog een hoektand die behandeling nodig had.'

Simone Schuls, Manager van FELIDA

Maar niet alleen Caruso, ook tijgerin Dehli en de Bengaalse tijgerkat Jafet kregen op 12 januari 2017 een bezoekje van de dierenarts…

Special care

'We vangen hier in FELIDA momenteel in feite wilde dieren op die allemaal 'special care' nodig hebben. Het zijn dieren uit uiteenlopende situaties, maar wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal door mensen in de problemen zijn gebracht. Deze dieren alleen een mooi verblijf geven is vervolgens niet voldoende. Dieren die onder de zorg van mensen vallen, dienen de juiste zorg van A tot Z te krijgen. Zo ook medische zorg, wanneer ze pijn lijden of ziek zijn. Gelukkig is een ontstoken kies relatief eenvoudig te verhelpen.’

Simone:

Intensieve organisatie
Nou ja, eenvoudig... Bij een mens is een wortelkanaalbehandeling al een ingrijpende klus, maar bij een tijger is het nog heel wat meer. Dr. Marnix Lamberts moet ter plaatse af en toe wat improviseren, want veel 'tijgermateriaal' heeft hij niet in zijn assortiment. Maar ook voor medewerkers en vrijwilligers van FELIDA vraagt deze schijnbaar kleine operatie een intensieve voorbereiding en organisatie. 

'In principe hebben we eens in het jaar een grote veterinaire check van alle dieren. Wijzelf houden alle dieren nauwlettend in de gaten: wat valt op aan hun gedrag, hoe bewegen ze zich, zijn ze levendig of juist sloom, hoe ziet hun ontlasting eruit, hun huid, hun ogen... ? Daar maken we allemaal notities van en die leggen we voor aan onze dierenartsen.'

Simone:

Van olifant naar tijger
Deze -buitenlandse- dierenartsen zijn gespecialiseerd in wildlife. Daarvan zijn er niet zoveel. Zij reizen voortdurend de wereld rond om, overal waar hun hulp nodig is, dieren te helpen. Olifanten, leeuwen, neushoorns, leeuwen enzovoorts, en dus ook de tijgers die nu bij FELIDA leven.

'Het is een hele klus om al die mensen hier op een en dezelfde dag naartoe te krijgen. Hun werkschema's zitten overvol. Als ze hier zijn, werken ze de hele dag onafgebroken door.'

Simone:

Gespecialiseerd teamwerk
Ieder afzonderlijk dier vraagt veel tijd en handelingen. Eerst moeten ze -in hun verblijf- onder narcose gebracht worden en dan naar de behandelkamer gedragen. Er staat een heel team om de tafel. Het is natuurlijk van groot belang dat een tijger goed onder narcose blijft en niet ineens wakker wordt, maar hij moet het ook wel goed blijven verdragen. In principe behandelen de dierenartsen alles wat ze tegenkomen bij hun onderzoek, maar dat kan niet altijd – door tijd, of doordat een dier al te lang verdoofd is geweest.

Opereren door een gaatje
Op 12 januari 2017 was het dus een tweede ronde voor de dierenartsen. Eerst werd Dehli uitgebreid onderzocht. Het was het verzorgende team opgevallen dat Dehli wat afscheiding had en ook geen fitte indruk maakte. De dierenartsen ontdekten dat Dehli's baarmoeder ernstig ontstoken was en daarom werd haar baarmoeder middels laparoscopie (een gaatje in de buik) verwijderd. Dankzij deze ingreep heeft ze veel minder napijn en geen grote wond op haar buik. Nadere inspectie wees ook uit dat ze een afgebroken en ontstoken tand had. Ook die werd weggenomen.

Dat is het minste
Na Dehli was Caruso aan de beurt. En na Caruso nog de kleine cross-over kat Bengaalse tijger. Het dier ziet er uit als een huiskat, maar is een echt wild dier.

'Jafet zit hier al heel lang. Hij is oud, maar tegenwoordig heeft hij veel meer ruimte en hij geniet duidelijk veel meer van zijn leven. De artsen hebben ontdekt dat hij leverkanker heeft. Maar pijn lijkt hij niet te hebben. Zolang hij het nog naar zijn zin heeft, zullen wij goed voor hem blijven zorgen. Dat is het minste wat we voor al deze dieren kunnen doen. Zij hebben er zelf nooit om gevraagd om in de situatie te belanden waarin ze zitten.'

Simone:

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek