Puppy adopteren

HOE PLEEGOUDERSCHAP HELPT LEVENS TE REDDEN 

 Winst voor het asiel, het dier en jou! 

Het pleegouderschap van huisdieren is een enorm voordeel voor ...

1. Het asiel

Elk asieldier dat een tijdelijk huis krijgt, betekent één dier minder om voor te zorgen in het asiel, en één extra ruimte voor een ander dakloos huisdier. In sommige landen worden asieldieren na een bepaald verblijf in het asiel geëuthanaseerd. Dus elk dier dat een pleeggezin vindt, kan helpen om het aantal gevallen van euthanasie in een opvangcentrum te verminderen.

Opvangen van dieren kan een zeer lonende ervaring zijn en het geeft voldoening te weten dat je een belangrijke rol speelde bij het helpen verhuizen van jouw pleegdier naar een permanent onderkomen. Met elk pleegdier leer je nieuwe vaardigheden en na verloop van tijd zal je ook dieren kunnen helpen die een zeer moeilijke start in het leven hebben gehad om hun perfecte tehuis te vinden.

2. Het pleegdier

Veel dieren worden overweldigd door de ervaring van het leven in een dierenasiel. Veel vreemde geuren, contact met andere dieren, de dagelijkse routine - al deze dingen kunnen stress veroorzaken. Gevoelige of chronisch zieke dieren, moeders die hun jongen voeden, nerveuze bange en oudere dieren, zijn bijzonder kwetsbaar. Voor deze dieren is een pleeggezin een welkom alternatief. 

Dieren met speciale medische behoeften, huisdieren met gedragsproblemen, jonge dieren die hun moeder hebben verloren en nog steeds borstvoeding nodig hebben - ze hebben allemaal baat bij de persoonlijke zorg die een pleeggezin hen kan bieden. Andere dieren hebben de kans om te herstellen van fysieke en psychologische mishandeling, wat erg belangrijk is voor degenen die hebben geleden onder verlating en / of mishandeling. Wonen in een liefdevol pleeggezin helpt deze dieren om hun vertrouwen in de mens op te bouwen, hun zelfvertrouwen terug te winnen en te wennen aan het leven in een normale thuisomgeving.

De kansen op adoptie vergroten

Een pleeggezin kan helpen om de kans te vergroten dat een hond of kat wordt geadopteerd. Socialisatie en training staan hierbij centraal. Onder de individuele zorg van een pleegouder of gezin kan een hond basiscommando's leren zoals 'Zit', 'Lig' en 'Blijf', terwijl een kat leert hoe hij een kattenbak moet gebruiken en hoe hij zich thuis moet gedragen. Pleeggezinnen kunnen ook van groot nut zijn voor dieren die aan gedragsproblemen lijden. Met hun pleeggezin kunnen ze leren hoe ze zich in een thuisomgeving moeten gedragen en hoe ze zich moeten gedragen tijdens wandelingen, het ontmoeten van vreemden of andere dieren. Als een dier goed gesocialiseerd is en enkele basiscommando's begrijpt, neemt de kans om geadopteerd te worden toe.

3. JIJ, de verzorger

Geadopteerde kat

7 redenen om voor een huisdier te zorgen 

Kom er meer over te weten

Zoek