VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Beleid


Ons beleidsplan biedt u een overzicht van onze visie, doelstellingen en belangrijkste activiteiten in de komende periode en geeft inzicht in hoe wij fondsen werven en wat wij met dit geld doen. In het jaarverslag, dat wij ieder jaar op onze website publiceren, leggen we verantwoording af over onze activiteiten en de behaalde resultaten. Zo krijgt u meer inzicht in ons werk en de kosten die we moeten maken om onze doelstellingen te realiseren.


Visie en missie

De visie van VIER VOETERS is een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. Het is onze missie om de sterke, wereldwijde en onafhankelijke stem te zijn voor dieren direct onder invloed van mensen.


Beleid

Het beleid van VIER VOETERS richt zich op het aanstellen van professionele, gemotiveerde medewerkers, die de nationale en internationale campagnes, projecten en noodhulp vormgeven in een combinatie van acute hulp en structurele oplossingen in de toekomst. De combinatie van professionaliteit, betrokkenheid en een oplossingsgerichte aanpak stelt VIER VOETERS in staat samen te werken met autoriteiten, zonder haar onafhankelijkheid uit het oog te verliezen. Timing en flexibiliteit zijn hierbij van groot belang, en stellen de organisatie  in staat adequaat te reageren op noodsituaties, zoals natuurrampen waarbij ook dieren het slachtoffer zijn.


Doelstellingen

 • We creëren duurzame oplossingen voor dieren in nood.
 • We raken de harten van mensen en veranderen daardoor consumentengedrag.
 • We zetten ons in voor wetswijzigingen tbv dierenwelzijn.
 • We gaan samenwerkingsverbanden aan.

Noodzaak

Helaas is ons werk nog steeds heel erg noodzakelijk, omdat dierenwelzijn steeds weer in het nauw komt. Een paar voorbeelden:

 • Vele wilde dieren als leeuwen en tijgers leiden nog steeds een ellendig leven in circussen en verwaarloosde dierentuinen in heel Europa.
 • Er is veel verborgen dierenleed bij de productie van (luxe)goederen. Zo worden eenden en ganzen levend geplukt voor het dons in dekbedden en jassen en kennen dieren in de bontindustrie een verschrikkelijk leven en vaak een nog gruwelijkere dood.
 • Er is een levendige (illegale) handel in dieren, zoals puppies, waarbij de dieren vaak ziek en/of ondervoed zijn.
 • In Oost-Europa worden beren nog steeds veelvuldig mishandeld en ingezet als dansberen en voor beer-hondgevechten.
 • Het zwerfhondenprobleem wordt in veel landen ‘opgelost’ door de dieren in grote getalen te doden, terwijl er veel betere oplossingen zijn.
 • Intensieve veehouderij zorgt voor veel dierenleed. Niet alleen leven productiedieren vaak een leven in armzalige omstandigheden, ook worden jaarlijks miljoenen dieren over lange afstanden vervoerd in overvolle voertuigen met extreme temperaturen, onvoldoende eten en drinken en slechte ventilatie.

Strategie

We kunnen onze doelstellingen realiseren door:

 • Directe opvang te bieden aan dieren in nood.
 • Onze internationale impact te vergroten door het realiseren van nieuwe opvangfaciliteiten en het openen van nieuwe kantoren.
 • Samen te werken met autoriteiten, zonder onze onafhankelijkheid uit het oog te verliezen.
 • Draagvlak in de samenleving te vergroten door de ontwikkeling van (internationale) voorlichtingscampagnes.
 • Het ‘no-killing’ principe centraal te stellen in onze oplossingen.
 • Het delen van onze kennis.
 • Campagnes te voeren op basis van betrouwbare (wetenschappelijk onderbouwde) informatie.

Belangrijkste activiteiten 2016-2020

 • Wereldwijd bieden van acute hulp aan dieren in nood met eigen, gespecialiseerde teams.
 • Verdere transformatie van FELIDA, ons Friese opvangcentrum naar een opvang- en transitiecentrum voor grote katachtigen en oriëntatie op nieuwe locatie voor FELIDA.
 • Adviseren van de overheid op het gebied van dierenwelzijn.
 • Bewustwording creëren voor illegale handel in puppy’s.
 • Actief duurzame hulp bieden aan zwerfdieren in o.a. Roemenië, Bulgarije en India.
 • Voorlichting geven over het dierenleed op knuffelfarms en bij Canned Hunting in Zuid-Afrika.
 • Vergroten van de naamsbekendheid van VIER VOETERS.

Personeel en Organisatie

We streven naar een team met professionele en gemotiveerde medewerkers, die de nationale en internationale campagnes, projecten en noodhulp vormgeven in een combinatie van acute hulp en structurele oplossingen in de toekomst. In 2015 werkten er 12 betaalde krachten voor VIER VOETERS in Nederland.

 

Het bestuur van VIER VOETERS is aangesteld op onbezoldigde basis. Het salaris van de medewerkers is gebaseerd op functieniveau en verantwoordelijkheden. Elk jaar wordt het functioneren van de medewerkers beoordeeld op individuele basis en op teamniveau. VIER VOETERS stelt alles in het werk om de overhead kosten zo laag mogelijk te houden, o.a. door een gematigd beloningsbeleid voor onze medewerkers.


Bestuur

Het bestuur van Stichting VIER VOETERS bestaat uit:

 • Helmut Dungler (voorzitter)
 • Josef Pfabigan (penningmeester)
 • Berend Peters (algemeen bestuurslid)

 

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.


Meer informatie

Meer informatie over stichting VIER VOETERS is op deze website te vinden door het aanklikken van onderstaande links:

- Overzicht en functie van onze bestuursleden

- Overzicht van onze activiteiten in 2015 en de behaalde resultaten

- Meer details over de financiële situatie in ons jaaroverzicht 2015


print