VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

De successen van 2012

2012-12-20

Projecten

Zes jonge orang-oetangs vrijgelaten op Borneo
Na jarenlange voorbereidingen was het in 2012 dan eindelijk zo ver: zes jonge orang-oetangs, die opgegroeid waren in het weeshuis Samboja, werden in een beschermd gebied in Oost-Kalimantan vrijgelaten. De faciliteit wordt beheerd door de Stichting Bos en al lange tijd ondersteund door Vier Voeters. Onder het oog van wetenschappers laten de dieren nu zien wat ze allemaal geleerd hebben, en lukt het hen steeds beter om een zelfstandig leven te leiden. Omdat de vernietiging van het Indonesische regenwoud ten behoeve van de aanbouw van de palmolie-monocultuur onverminderd doorgaat, is de succesvolle herintroductie van de mensapen een langverwacht lichtpuntje.


Hulp voor paarden in Roemenië

Na de afmattende redding van wilde paarden in de Donaudelta in 2011, focuste het team in Roemenië zich dit jaar voornamelijk op noodgevallen. Hierdoor konden de zwaargewonde veulens Jake en Sami, en de ezel Fane, gered worden. De weer in hun natuurlijke habitat vrijgelaten wilde paarden worden nog wel steeds bijgestaan. Bovendien werden talrijke nog door Vier Voeters verzorgde dieren allemaal met succes voor adoptie vrijgegeven. Ook in andere landen zal er verder worden gewerkt aan het welzijn van paarden.


Wereldwijd succes voor SAC 
Alleen al in Oekraïne konden er 7700 honden worden gered. De zwerfdierprojecten van Vier Voeters werden in de kernlanden Bulgarije en Roemenië verder opgevoerd – Duizenden honden hebben daardoor een betere en veiliger toekomst in het verschiet. Vooral in Boekarest werd er veel vooruitgang geboekt. Hier werd ook Dogs for People, waarbij voormalige straathonden worden opgeleid tot therapiehonden, verder uitgebreid. Internationale acties vonden plaats in Indië, Soedan en Oekraïne. In het gastland van het EK Voetbal waren grote teams met veel vrijwilligers uit heel Europa maandenlang actief. De balans die in Oekraïne kon worden opgemaakt is bijzonder opmerkelijk: 7700 honden werden gecastreerd en medisch behandeld. Gedurende het project is de houding ten opzichte van zwerfhonden bij veel burgers en politici ingrijpend veranderd.


Lionsrock ɪ: Nieuwe onderkomens voor oudere dieren
Het Zuid-Afrikaanse opvangcentrum voor grote katachtigen van Vier Voeters heeft een belangrijke stap ondernomen om zijn filosofie waar te maken. Vanaf nu kunnen oudere dieren met chronische aandoeningen in een nieuw gedeelte worden ondergebracht alwaar zij intensief kunnen worden verzorgd en waar zij beter aan hun trekken kunnen komen. Geen enkele van de wilde katachtigen, waar Vier Voeters de verantwoording voor draagt, hoeft op oudere leeftijd nog te lijden. Door het nieuwe gedeelte kunnen leeuwen, zoals de uit Oostenrijk afkomstige Emma en Xena, genieten van nog heel wat goede levensjaren.


Lionsrock ɪɪ: Nieuwe bewoners in opvangpark voor grote katachtigen
In 2012 werden er nog meer grote katachtigen, waarvoor in Europa geen toekomst meer bestond, overgebracht naar Lionsrock. In het kader van een ingewikkelde transfer konden drie leeuwen, die door de Servische autoriteiten in beslag waren genomen, een nieuw leven beginnen. Ook twee tijgers uit Duitsland en nog meer leeuwen uit Roemenië en Zuid-Afrika kunnen nu onder de best denkbare omstandigheden herstellen van jaren van leed. Ze zullen de rest van hun leven door een ervaren team worden verzorgd.


Ook Polen en Kosovo verbieden het in privébezit hebben van bruine beren
Vier Voeters streeft in Europa al vele jaren naar verbetering bij het houden van wilde dieren. Een belangrijke stap daarbij is de afschaffing van het privébezit, hetgeen al in diverse landen is geïmplementeerd. Nu is dit ook doorgevoerd in Polen en Kosovo. In beide landen was Vier Voeters in 2012 actief. Terwijl er in Kosovo een opvangpark voor in beslag genomen beren ontstond, werd er in de stad Posen een unieke samenwerking met de plaatselijke dierentuin tot stand gebracht. De laatste drie beren uit privébezit konden tijdens een noodhulpactie worden gered.


Berenbossen van Vier Voeters
In berenbos Müritz hebben de bruine beren Siggi en Balou een nieuw tehuis gevonden. Zelfs in Duitsland is het houden van beren in de meeste gevallen alles behalve diervriendelijk, hetgeen het werk van het Duitse berenopvangcentrum van Vier Voeters des te belangrijker maakt. Ook de berenbossen in Oostenrijk en Bulgarije, berenbos Arbesbach en dansberenpark Belitsa, hebben er in 2012 veel aan gedaan om hun beschermelingen een leven in de best mogelijke omstandigheden te bieden.


De mobiele dierenkliniek in Kenya redde talrijke olifanten
Het werk van het toegewijde team van de mobiele dierenkliniek van Vier Voeters in het nationale park Tsavo en Amboseli wordt met het jaar moeilijker. De klimatologische omstandigheden zijn veranderd, hetgeen resulteert in langere periodes van droogte en een nieuwe impuls geeft aan de stroperij. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van het team konden echter talloze olifanten en andere wilde dieren worden gered – de meeste van hen moesten worden bevrijd uit draadvallen en behandeld worden aan pijlverwondingen. In november slaagde bovendien de Kenya Wildlife Service erin de stropers een gevoelige klap toe te brengen.


Uilen- en roofvogelsstation
Al vier jaar heeft Vier Voeters een samenwerkingsverband met het uilen- en roofvogelsstation EGS in het Oostenrijkse Haringsee. Hier worden honderden wilde vogels, meestal vondelingen en wezen, verzorgd en indien mogelijk op een leven in vrijheid voorbereid. Tijdens het resocialisatieprogramma worden er sociale groepen samengesteld die het houden in grote volières mogelijk maakt. Voor veel bedreigde vogelsoorten uit Midden-Europa is dit unieke programma van groot belang.


Campagnes

‘Show skin, not fur’ voor consumenten en winkeliers
Met de nieuwe campagne ‘Show skin, not fur’ vestigen we de aandacht op het lijden van miljoenen vossen, nertsen en andere pelsdieren in de bontindustrie. Vanaf 2012 is Vier Voeters de nationale vertegenwoordiger van het ‘Fur Free Retailer Programma’ (FFR) in Oostenrijk, Duitsland, Roemenië, Bulgarije en Zuid-Afrika. FFR geeft informatie over modeketens en modemerken die hebben toegezegd niet langer echt bont te gebruiken. Via onder andere de website van FFR en de nationale vertegenwoordigers kunnen consumenten snel zien of een merk of winkelketen bont gebruikt of niet. Zo kan een bewuste keuze gemaakt worden bij het kopen van kleding. In 2012 hebben we ook juridische vooruitgang geboekt in onze strijd tegen bont in Nederland en Zwitserland.


Internationale actie tegen legbatterij-eieren
Vier Voeters voert al heel lang campagne tegen legbatterijen. Onze inspanningen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een verbod van legbatterijen binnen de EU. Het gebruik van legbatterij-eieren in kant-en-klare producten blijft echter hardnekkig. In 2012 hebben we gelukkig ook hier successen geboekt. Het populaire merk Toblerone en fabrikanten als Ferrero, Wojnar en C&C Pfeiffer hebben toegezegd geen legbatterij-eieren meer te gebruiken.


Dons en vlees van onder dwang vetgemeste ganzen
Voor de productie van ganzenlever worden ganzen onder dwang vetgemest. De ‘restproducten’, dons en vlees, worden weer door andere producenten gebruikt. In Duitsland richtte onze campagne tegen ganzenlever zich op The North Face en Patagonia; twee bedrijven die gebruik maken van dons dat afkomstig is uit de ganzenleverindustrie. In Oostenrijk hebben we consumenten duidelijk gemaakt dat ganzenvlees dat in de winkel als topkwaliteit wordt aangeprezen, eigenlijk een goedkoop bijproduct is van de ganzenleverindustrie.


Betere huisvesting voor varkens en een ban op de kraambox
Binnen de vleesindustrie blijft de manier waarop varkens gehouden worden een belangrijk knelpunt voor Vier Voeters. De normen voor het houden van varkens zijn gewoon te laag. We hebben in 2012 een oproep gedaan voor een verbod op kraamboxen voor zeugen. We merkten dat consumenten zich meer en meer bewust worden van de slechte omstandigheden waaronder varkens moeten leven, waardoor de druk op de industrie nog altijd toeneemt.


Minimum eisen voor konijnenfokkerijen
Vanaf 2008 is het dankzij Vier Voeters in Oostenrijk verboden om konijnen in draadgazenkooien te houden. Maar in Duitsland strijden we nog steeds voor minimale normen waaraan konijnfokkerijen - waar de dieren worden vetgemest voor consumptie – moeten voldoen. We hebben in 2012 regelmatig geprotesteerd tegen winkelketen Galeria Kaufhof, die ‘batterijkonijnen’ verkoopt.  In november 2012 heeft Vier Voeters een kwaliteitslabel geïntroduceerd voor konijnenvlees dat afkomstig is van fokkerijen met betere leefomstandigheden.


Sterilisatie van zwerfkatten
Vier Voeters maakt deel uit van het Duitse ‘Pro Cat’ verbond. Binnen ‘Pro Cat’ blijven we campagne voeren voor castratie en sterilisatie van loslopende katten en zwerfkatten. Op lokaal niveau boekten we eveneens succes: in een aantal gemeenten is sterilisatie en het chippen van katten inmiddels verplicht.


Puppiehandel
In 2012 hebben we ons ook bezig gehouden met de handel in puppies afkomstig van broodfokkerijen in Oost-Europa. De jarenlange campagnes die we voeren en gevoerd hebben, beginnen hun vruchten af te werpen. Dierenliefhebbers zijn zich steeds meer bewust van deze handel en gaan niet meer zo snel in op dubieuze aanbiedingen. Helaas worden er nog steeds dieren aangeboden door deze fokkers, vaak via internet. Vier Voeters heeft een aantal van deze vaak zieke honden weten te onderscheppen in Wenen.


Onderzoek naar de handel in exotische huisdieren
We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder exotische dieren worden gehouden op beurzen en winkels. Ook het aanbod via internet is onderzocht. Wat we al dachten werd bewaarheid: de dieren worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Met de resultaten van dit onderzoek lobbyen we bij politici om de leefomstandigheden van deze dieren te verbeteren.


Hoop voor wilde dieren in circussen
In een aantal landen waar Vier Voeters actief is hebben de voortdurende acties die we voeren tegen wilde dieren in circussen geleid tot een wettelijk verbod, bijvoorbeeld in Oostenrijk en Hongarije. Een dergelijk verbod is ook opgenomen in het regeerakkoord in Nederland. In Duitsland is een amendement op de Dierenwelzijnswet aangenomen, waardoor in ieder geval een aantal wilde diersoorten niet meer in circussen mogen worden gehouden. In Duitsland zetten we ons protest voort tegen de slechte leefomstandigheden van wilde dieren in een aantal van Duitslands grootste circussen.


Mooi zonder wreedheid
Binnen de EU komt een EU-breed verbod op dierproeven voor cosmetica. Het zag er naar uit dat dit verbod vertraging op zou lopen. We hebben gelobbyd om dit te voorkomen. Daarnaast hebben we nog actiever dan voorheen consumenten benaderd en geïnformeerd over hoe ze kunnen kiezen voor cosmetica zonder dierenleed. Honderd vertegenwoordigers van het Europees Parlement namen deel aan een beautydag in Brussel, die deel uitmaakte van de internationale campagne ‘Kiss Animal Cosmetics Goodbye’.


print