Doneren
Honden op kantoor

Maatregelen in tijden van corona

We zijn goed voorbereid en geven om onze dieren

17.3.2020

De afgelopen dagen hebben veel supporters ons gevraagd naar de status van onze projecten in verband met de COVID-19-uitbraak. En inderdaad, het is ook voor ons een erg drukke tijd. Onze missie bij VIER VOETERS is het beschermen van dieren en daarom doen we er alles aan om ons voor te bereiden op de komende tijd: onze reservaten hebben een continuïteitsplan opgesteld voor water en voedsel voor al onze dieren om hun welzijn gedurende een langere periode te beschermen. Onze verzorgers en andere medewerkers van het reservaat, zijn voorbereid op eventuele gebeurtenissen en we hebben voor alle dieren de nodige veiligheids-, onderhouds- en voedingsmaatregelen getroffen.

Al onze dierenwelzijnsprojecten en -programma's zijn lopende en zullen doorgaan volgens de maatregelen die door de regering van elk land zijn vastgesteld. Onze hoogste prioriteit is het welzijn van onze dieren en we hebben preventieve maatregelen aangepast om de projecten draaiende te houden.

Vanwege verplaatsings- en reisverboden in veel landen zijn reddingsacties tot nader order on hold gezet, maar onze teams blijven de situatie volgen, plannen reddingsacties en zijn klaar om in actie te komen zodra het reisverbod wordt opgeheven.

We wilden u verzekeren dat VIER VOETERS zich volledig inzet voor het welzijn van onze dieren, ons team, onze partners en onze medewerkers en we zullen de nodige maatregelen blijven nemen om ons werk en de bescherming en verzorging van dieren in nood voort te zetten.

We hopen dat u en uw dierbaren gezond zijn. VIER VOETERS wil u bedanken voor uw zorg voor dieren in nood over de hele wereld en uw voortdurende steun, vooral in deze moeilijke tijden.

Zoek