DonerenAdopteren
Stichting VIER VOETERS zoekt bestuursleden

STICHTING VIER VOETERS ZOEKT BESTUURSLEDEN

Stichting VIER VOETERS is de Nederlandse tak van de internationale dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS International met vestigingen in veertien landen. Onze visie is een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen.

Bij ons kantoor in Amsterdam werken twaalf medewerkers aan nationale en internationale programma’s waaronder directe dierenhulp, redding en opvang van wilde dieren, het bestrijden van de illegale puppyhandel en het verbeteren van het leven van productiedieren. Ons jaarlijkse budget bedraagt ruim € 3 miljoen.

Wij zoeken twee nieuwe toezichthoudende bestuursleden:

  • Een bestuurslid met kennis van Financiën/Juridische Zaken, kernwoorden: transparantie en verantwoording.
  • Een bestuurslid met kennis van Communicatie/Media, bij voorkeur met een netwerk binnen de Nederlandse pers en media.

Het VIER VOETERS BESTUUR

  • houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
  • adviseert de directeur en fungeert als klankbord;
  • beoordeelt het meerjarenbeleid, jaarplan en begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.
     

Een VIER VOETERS bestuurslid

  • heeft affiniteit met dierenwelzijn en onderschrijft onze visie, missie en doelstellingen;
  • is bekend met en ondersteunt goede doelen;
  • heeft bestuurlijke ervaring.

Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen. Virtueel of op het kantoor in Amsterdam. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar onkosten worden vergoed.  

Helpt u mee aan dierenwelzijn wereldwijd?
Kijk voor meer informatie op onze websites: www.vier-voeters.nl of www.four-paws.org. Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur vóór 15 december 2021 uw cv en motivatie naar Petra Sleven, Directeur VIER VOETERS, petra.sleven@four-paws.org.

Ook voor meer informatie kunt u terecht bij Petra Sleven, petra.sleven@four-paws.org, of bij bestuurslid Wim de Kok, wdekok@yahoo.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Zoek