Doneren
Leeuwen Juba en Micca in LIONSROCK Big Cat Sanctuary

STICHTING VIER VOETERS ZOEKT een TOEZICHTHOUDENd BESTUURSLid (m/f/d)

Stichting VIER VOETERS | Amsterdam

5.7.2022

VIER VOETERS is de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie voor dieren die onder directe menselijke invloed staan. Wij leggen dierenleed bloot, wij redden dieren in nood en wij beschermen ze. Wij pleiten voor een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen. Dit doen wij met kantoren in vijftien landen en met opvangcentra en reservaten in elf landen.

VIER VOETERS is een ANBI-instelling en krijgt de steun van zo’n 50.000 donateurs. Op ons kantoor in Amsterdam werken negentien medewerkers.
Wij hebben een monistisch bestuursmodel (one-tier board). De dagelijkse leiding ligt bij de directeur als uitvoerend bestuurder. De toezichthoudende bestuursleden zien erop toe dat de directeur dit doet in overeenstemming met de visie en missie van de stichting en volgens de richtlijnen van good governance.

Vanaf eind september 2022 hebben wij plek voor een toezichthoudend bestuurslid met kennis van Financiën/ Juridische Zaken met een goed gevoel voor cijfers, transparantie en verantwoording.
 

Het VIER VOETERS-BESTUUR

  • Houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
  • Beoordeelt het meerjarenbeleid, jaarplan en begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
  • Adviseert de directeur en fungeert als klankbord.
     

Een VIER VOETERS-bestuurslid

  • Heeft affiniteit met dierenwelzijn en onderschrijft onze visie, missie en doelstellingen;
  • Is bekend met de belangen en omgeving van goede doelen;
  • Heeft bestuurlijke ervaring;
  • Brengt verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en integriteit mee;
  • Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit voor de stichting in te zetten.

Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen. Virtueel of op het kantoor in Amsterdam.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar onkosten worden vergoed.  

Helpt u mee aan dierenwelzijn wereldwijd?
Kijk voor meer informatie op onze websites: www.vier-voeters.nl of www.four-paws.org.

Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur vóór 1 augustus 2022 uw cv en motivatie naar Petra Sleven, Directeur VIER VOETERS, petra.sleven@four-paws.org

Ook voor meer informatie kunt u terecht bij Petra Sleven, petra.sleven@four-paws.org, of bij bestuurslid Wim de Kok, wdekok@yahoo.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

VIER VOETERS logo

Petra Sleven

Directeur VIER VOETERS

petra.sleven@four-paws.org

Bekijk alle vacatures

Zoek