DonerenAdopteren
Geredde galbeer in Vietnam

vragen over reddingsacties galberen in vietnam

VIER VOETERS redt regelmatig galberen van galbeerboerderijen

Hoe bevrijden jullie de beren?

De transportkooi wordt naast de kooi gezet waar de beer in zit en vastgemaakt, vervolgens wordt de beer met behulp van honing of fruit de transportkooi in gelokt. Wij zijn er al eerder in geslaagd om beren tijdens een redding zonder verdoving naar binnen te lokken.

Worden de beren vrijgekocht?

Nee, wij betalen nooit voor het bevrijden van een beer. De eigenaar van een beer moet deze dus vrijwillig afstaan, mits deze legaal wordt gehouden. Het aftappen van gal is verboden maar als de beer gechipt is mag deze nog wel in privébezit worden gehouden volgens de regelgeving. Eigenaren zijn dus (mits de beren gechipt zijn) niet verplicht de beren aan ons af te staan, dit gaat vrijwillig. Wij kunnen mensen dus niet dwingen om de beren aan ons te geven. Echter, omdat het aftappen van gal verboden is hebben de beren in principe geen nut meer voor de mensen en zijn ze vaak bereid deze vrijwillig af te staan. Alleen als een beer illegaal wordt gehouden en niet gechipt is kunnen de autoriteiten deze beren in beslag nemen en worden ze overgedragen aan ons of andere partners.

Zal de eigenaar nieuwe beren nemen?

Het nemen van nieuwe beren is sinds 2005 illegaal. In 2005 startte de Vietnamese overheid een campagne om het houden van beren in Vietnam door middel van natuurlijk verloop geleidelijk af te schaffen. Als onderdeel van een poging ervoor te zorgen dat er geen nieuwe beren meer op de boerderijen komen, werden alle beren in gevangenschap geregistreerd en gechipt.

Controleren jullie u of de kooien leeg zijn?

De verantwoordelijke autoriteiten zijn verplicht om berenboerderijen regelmatig te controleren. Samen met onze coalitiepartners ENV en WAP werken wij in Vietnam om ervoor te zorgen dat berenboerderijen scherp in de gaten worden gehouden en door de autoriteiten worden geïnspecteerd, zowel bij geplande als ongeplande bezoeken. Onze lokale partner ENV neemt in Vietnam regelmatig deel aan boerderijcontroles om de lokale autoriteiten bij te staan in hun werk en om berenboeren te overtuigen hun dieren vrijwillig over te dragen aan dierenwelzijnsorganisaties.

Werden zij gebruikt voor het tappen van gal?

Wij nemen aan dat alle beren in het verleden als galberen werden gebruikt. Een uitgebreid veterinair onderzoek in onze kliniek in ons BERENWOUD Ninh Binh zal ons hierover meer informatie gaan geven.

Worden de beren voor het transport verdoofd?

Om de stress van de beren voor de langdurige transfer naar het BERENWOUD Ninh Binh (ca. 1600 km/35-40 uur rijden) te verminderen, zijn we van plan om de beren met behulp van honing of fruit  in de transportkooien te lokken. Als dit lukt hoeven wij hen niet onder narcose te brengen. In dit geval zal er in de kliniek van het BERENWOUD Ninh Binh een uitgebreide veterinaire controle plaatsvinden. Als het ons niet lukt om de beren naar binnen te lokken, moeten we hen voor het transport verdoven.

Wat voor soort behandeling en zorg zullen zij krijgen?

Het revalidatieproces van de beren die we redden duurt lang. Maar met de deskundige aandacht van onze dierenarts en ons berenmanagementteam herstelt het grootste deel van de beren zich en worden weer krachtige beren. Alle beren die wij redden brengen 3 weken in quarantaine door (om geen ziektes te verspreiden onder de reeds geredde beren die in het BERENWOUD Ninh Binh leven). Daarna verhuizen de beren naar het berenhuis (waar ze ongeveer 2 weken blijven) voordat ze worden vrijgelaten in de aan hun soort aangepaste buitenverblijven in BERENWOUD Ninh Binh. Deze stapsgewijze aanpak helpt de beren, die zoveel jaren in kleine kooien hebben doorgebracht, om geleidelijk hun zelfvertrouwen en kracht te herwinnen.

Tijdens dit hele proces krijgen de beren constant veterinaire zorg, een soortgericht dieet en een uitgebreid verrijkingsprogramma (tijdens de quarantaine periode krijgen de beren te maken met eenvoudige verrijking zoals bananenbladeren of juten zakken gevuld met stro).

Blijven zij in één omheind gebied?

Wij kunnen hier niet zeker van zijn omdat de beren nu in afzonderlijke kooien werden gehouden. De socialisatie van beren is een lang proces en het berenmanagementteam zal beslissen of de beren in de toekomst met elkaar of met de reeds geredde beren in het BERENWOUD Ninh Binh zullen socialiseren.

Moeten zij in quarantaine? Voor hoelang? Wanneer mogen ze naar buiten?

Alle beren die wij redden brengen 3 weken in quarantaine door (om geen ziektes te verspreiden onder de reeds geredde beren in het BERENWOUD Ninh Binh). Daarna verhuizen de beren naar het berenhuis (waar ze ongeveer 2 weken verblijven), voordat zij worden losgelaten in de speciale soortgerichte buitenverblijven van het BERENWOUD Ninh Binh. Deze stapsgewijze aanpak helpt de beren, die zo veel jaren in kleine kooien hebben doorgebracht, geleidelijk hun zelfvertrouwen en kracht te herwinnen.

Gedurende dit hele proces krijgen de beren constant veterinaire zorg, een soortgericht dieet en een uitgebreid verrijkingsprogramma (tijdens de quarantaine periode krijgen de beren te maken met eenvoudige verrijking zoals bananenbladeren en juten zakken gevuld met stro).

Stop de galbeerindustrie!

Teken de petitie

Zoek