VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Noodhulp aan dieren in de Balkan

2014-05-21

Update 9 juni - 150 ton voedsel voor dieren in nood in Servië en Bosnië

 

Het noodhulpteam van VIER VOETERS is al drie weken lang actief in de overstroomde gebieden van Servië om duizenden dieren die door de overstroming zijn getroffen te helpen en de verspreiding van ziektes te voorkomen. Tot dusver hebben de medewerkers van VIER VOETERS voor meer dan 50.000 dieren voedsel verzorgd. Het team van dierenartsen, dierenverzorgers en vrijwilligers maakt gebruik van opblaasbare rubberboten om tientallen dieren te helpen, waarvan sommigen dagenlang in ondergelopen huizen en stallen opgesloten zaten. In het gebied is er onder boerderijdieren, gezelschapsdieren en zwerfdieren meer dan 150 ton voedsel gedistribueerd. In een mobiele kliniek of ter plekke in getroffen gebouwen hebben de dierenartsen van VIER VOETERS de slachtoffers van de overstroming behandeld, gevaccineerd en ontwormd.

 

Sinds afgelopen zondag is VIER VOETERS ook actief in Bijeljina (Bosnië). De burgemeester had VIER VOETERS om hulp gevraagd. Morgen zal het internationale team het rampgebied verlaten’. Het waterpeil zakt en geleidelijk kunnen mensen weer naar hun huizen terugkeren, maar er is nog een hoop te doen’ zegt dr. Khalil. ‘Wij blijven voedsel en medicamenten naar de getroffen gebieden sturen. De lokale overheden zullen het werk voortzetten’.


Ook in Bosnië zijn voedseluitgiftepunten ingericht
© VIER PFOTEN | Yavor Gechev

Vertrouwen in de toekomst

Veel dieren zijn en worden nog steeds getroffen door de ramp. Boer Milenko Grebic is eigenaar van een grote boerderij in de buurt van Jamena, die werd overspoeld en tot eind vorige week volledig was afgesneden van de buitenwereld. "Gelukkig kon ik al onze schapen, varkens en honden op tijd uit het water halen. Echter; het voedsel voor de dieren was snel op en sommigen werden ziek. VIER VOETERS was de eerste organisatie die ons heeft geholpen. Deze dierbeschermers hebben al onze dieren gevoerd en medische zorg gegeven. We zijn ongelooflijk dankbaar."


Milenko Grebic ziet de toekomst weer positief in dankzij VIER VOETERS
© VIER VOETERS | Dominique van Asperen

Update 6 - 8 juni - Voedselzendingen naar Bosnië

Het VIER VOETERS noodhulpteam organiseert nu ook diervoedseltransporten naar Bosnië. Zoals ons onderzoek bleek, stond rond de Bosnische stad Bijeljina 70% van de bijna 50.000 ha akkerland en weilanden onder water. Hierdoor is ruim 200.000 ton diervoeder vernietigd. Om de landbouw-en huisdieren in het gebied te kunnen voeren is de bevolking afhankelijk van de voedselleveringen van 50 ton per dag. VIER VOETERS heeft in de steden en Ostojicevo en Brodac voedseluitgitepunten ingericht en probeert het vereiste rantsoen van 50 ton te verstrekken.


50 ton diervoer per dag is nodig in het gebied rond Bijeljina in Bosnië
© VIER VOETERS

Dieren onder veterinair toezicht

De gezondheid van de dieren in het getroffen gebied geven reden tot bezorgdheid. Naast diarree en ademhalingsproblemen zijn er veel verwondingen. Samen met lokale dierenartsen gaat het team van VIER VOETERS naar getroffen boerderijen om medische zorg te geven aan de dieren.


Update 4 / 5 juni - voedseltransport drielandenpunt

Ons VIER VOETERS noodhulp team is nu bezig om, niet alleen in Obrenovac, maar ook in de grensstad Jamena voedsel te distribueren aan boeren en gezinnen met dieren in nood. De Servische stad is gelegen in de driehoek van Kroatië, Bosnië, Servië, en maakt grensoverschrijdende voedselleveringen mogelijk. Bosnië en Kroatië werden ook zwaar getroffen door de overstromingen. Door het acute explosiegevaar door vrij gespoelde landmijnen was het ons hulpteam niet toegestaan ​​om lokaal te helpen in Bosnië. Vandaag vervoeren we 25 ton diervoeder naar Jamena om van daaruit zoveel mogelijk dieren te helpen.


Boeren en gezinnen met dieren in nood komen van ver weg naar onze voedseldistributiepunten
© VIER VOETERS

We zijn blij wanneer we dieren met hun eigenaren kunnen herenigen
© VIER VOETERS

Overdracht aan gelukkige eigenaar

Met de hulp van onze Servische vrijwilligers kunnen we in veel gevallen op basis van microchipnummers de eigenaren van geredde dieren achterhalen. Hoewel deze transfers ondertussen onze dagelijkse routine vormen, zijn ze keer op keer bijzonder ontroerend. Ook gisteren hadden we een zwart-wit gevlekte hond die we gered van een week geleden in Obrenovac, terug kunnen geven aan de dolgelukkige eigenaar.


Update 3 juni - Voedselleveringen aan Bosnië en Kroatië

Ons werk concentreert zich momenteel op de behandeling van parasieten en diarree, waarmee veel dieren worden geconfronteerd. In onze mobiele kliniek worden zo'n 50 dieren per dag worden verzorgd. Vandaag stond zelfs een grote operatie op het programma omdat een tumor verwijdert moest worden. Voor de medische verzorging van dieren die niet in staat zijn om naar onze mobiele kliniek te komen, zijn onze dierenartsen ook nog steeds onderweg. Ons reddingsteam is nog dagelijks bezig om dieren te redden van daken en balkons.


Veel dieren zijn niet in staat om zich te bevrijden uit hun noodsituatie en hebben dringend hulp nodig
© VIER VOETERS | Mihai Vasile

Voedsel leveringen aan Bosnië en Kroatië

Vandaag kregen we meer dan 20 ton diervoeder voor landbouwdieren en 5 ton honden-en kattenvoer geleverd, die we hebben uitgedeeld aan families en boeren met dieren in nood. Om ook de buurlanden Bosnië en Kroatië te voorzien van voedsel, is een team bezig in het grensgebied tussen Kroatië en Bosnië, om de logistiek van voedseltransport daar op te zetten.


Steeds vaker krijgt vee te kampen met diarree die onmiddellijk moet worden behandeld.
© VIER VOETERS - Mihai Vasile

Update, 2 juni - Mensen in Obrenovac nog steeds zonder drinkwater

Afgelopen weekend mochten families voor het eerst zonder officiële vergunningen terug naar hun huizen en bedrijven. De stad was vol met mensen die hun woning nam inspecteerden, schade opnamen en begonnen met opruimen. Hoewel er weer stroom is en het riool weer werkt, functioneert de drinkwatervoorziening nog steeds niet. Helaas zullen veel bewoners niet kunnen terugkeren naar hun verwoeste huizen. Ook vele dieren verliezen hiermee niet alleen hun huis, maar ook hun thuis. Het VIER VOETERS noodhulpteam streeft er voortdurend naar achtergelaten dieren te helpen, te vangen en een nieuw thuis voor hen te vinden.

Risico van de ziekte is zeer hoog
Zelfs twee weken na de overstromingen zijn sommige gebieden nog steeds overstroomd in en rond Obrenovac. Ondertussen is het risico van ziekte zeer hoog in alle getroffen gebieden. Veel dieren lijden aan een zeer besmettelijke vorm van diarree, omdat ze hadden geen andere keuze hadden dan besmet water drinken. Daarom geeft het VIER VOETERS noodhulp team de noodzakelijke zorg aan deze zieke dieren in onze mobiele kliniek en verdelen we elke dag grote hoeveelheden voedsel aan behoeftige boeren met dieren in nood .


Sebastian met één van de geredde honden
© VIER VOETERS - Mihai Vasile

Update, 28 mei - Een lid van het team vertelt over zijn ervaringen

Een groot probleem voor veel mensen in de door overstromingen getroffen gebieden is dat ze bij de evacuatie hun evacuatie hun huisdieren moesten achterlaten. Sebastian Jagschitz, één van de leden van het VIER VOETERS noodhulpteam vertelt: "De mensen moesten snel hun huizen verlaten; in het beste geval konden zij hun dieren nog snel van extra voedsel voorzien. We zijn iedere dag met onze opblaasbare boten in de overstroomde gebieden op zoek gegaan naar achtergelaten dieren, door te letten op geluiden als blaffen, janken, etc. Het gebeurde ook dat we concrete bewijzen hadden of mensen ons specifiek vroegen om hun dieren te redden. Sommige van onze reddingen waren heel spectaculair; dan moesten we bijvoorbeeld door ramen en over balkons klimmen. De meeste  dieren waren volledig radeloos en beefden over hun hele lijf. Wij hebben de dieren vervolgens naar onze dierenartsen gebracht voor medische zorg en gaven ze voedsel en vers water. Het mooiste was het wanneer we in staat waren om de eigenaren te vinden en de dieren aan hen terug te geven. We zien dan steeds weer hoe belangrijk de dieren voor de mensen zijn en dat het terugkrijgen van hun viervoetige vrienden een lichtpuntje is in de trieste gebeurtenissen."Update 26 mei - Epidemiepreventie

 

Inmiddels hebben meer dan 600 mensen zich geregistreerd om voedsel te krijgen voor hun dieren. Ons team heeft al 60 ton voedsel verstrekt voor de runderen, varkens en kippen, alsmede katten en honden. 


Tien dagen na de overstromingen is het gebied in en rond Obrenovac nog steeds deels afgesloten en veel mensen mogen nog niet terugkeren naar hun huizen. Gezelschapsdieren die zijn achtergelaten kunnen alleen overleven met de hulp van vrijwilligers en VIER VOETERS; de enige dierenwelzijnsorganisatie die is toegelaten in het gebied.


Het VIER VOETERS noodhulpteam vaart met rubberen boten naar de boerderijen en voorziet het achtergebleven vee en de huisdieren van voedsel en vers water. Het team heeft ook al meerdere honden gered uit het overstroomde gebied, medisch behandeld en gevaccineerd tegen hondsdolheid en ze terug gebracht naar hun eigenaren.

Vanwege de hoge temperaturen en de vele karkassen van verdronken dieren loert het gevaar van een epidemie. Op verzoek van de Servische veterinaire autoriteit levert VIER VOETERS specialistische kennis over epidemiepreventie.Update 25 mei - 20 ton extra voedsel voor noodlijdende dieren

Vanmorgen werd ons team belaagd door een grote menigte die toegang wilde tot onze voorraad  voedsel voor hun dieren. De wanhoop bij de mensen is groter dan ooit en de lokale politie moest helpen om de uitgifte van de rantsoenen te reguleren. Aangezien ons werk hier zo hard nodig is en nog talloze boeren afhankelijk zijn van ons voedsel voor de dieren, hebben Servische militairen ons steun beloofd bij het ​​lossen en distribueren van voedsel in de komende dagen. Gisteren was ons logistieke team vooral druk in het kamp met het lossen en verdelen van meer dan 20 ton voer voor koeien, varkens, kippen, paarden, honden en katten. In totaal hebben meer dan 400 mensen zich bij ons geregistreerd en voedsel gehaald voor hun dieren.Update 24 mei - Onze hulp wordt goed geaccepteerd

Zoals verwacht, hadden we ook vandaag weer te maken met een stormloop van getroffen mensen die bij ons melden voor hulp aan hun dieren. We hebben vandaag 25 ton voedsel voor huisdieren en landbouwhuisdieren uitgedeeld als rantsoen voor noodlijdende dieren in de afgesloten. Een wanhopige boer kwam naar ons toe en vertelde dat hij meer dan 1.500 kippen in een schuur heeft die dringend voedsel nodig hebben.Update 23 mei - VIER VOETERS overhandigt geredde honden aan hun eigenaars  

Vandaag begonnen we de dag met goed nieuws: we zijn erin geslaagd om een ​​aantal honden uit het afgesloten en nog steeds overstroomde gebied te redden, medische zorg te geven en terug aan hun eigenaren te geven. De honden zijn erg bang geworden door de ervaring, sommigen zelfs ronduit getraumatiseerd en uitgehongerd doordat ze dagenlang niet gegeten hebben.

Voor ons team ter plaatse zijn het altijd speciale momenten wanneer we dieren en eigenaren weer met elkaar kunnen herenigen. Het geluksgevoel wanneer iemand zijn dier weer in de armen kan sluiten, motiveert ons om door te gaan en al het mogelijke te doen om de dieren én mensen te helpen.Update 22 mei

Om zo effectief mogelijk te werken hebben we ons noodteam opgedeeld in kleinere groepen. Team 1 geeft in de mobiele kliniek zorg aan reeds geredde dieren. De twee andere teams proberen boerderij- en huisdieren in nood te redden uit ondergelopen stallen en huizen en naar onze speciaal gebouwde opvangkampen in Zvecka te brengen.Maar niet alleen de dieren worden zo snel mogelijk geholpen. Ons hulpteam in Zvecka is er ook voor de getroffen lokale bevolking en coördineert de levering van medicijnen en voedsel naar boerderijen waar de dieren nog steeds opgesloten zitten door het water. Sinds gisteren hebben zich meer dan 170 wanhopige mensen gemeld die hals over de kop moesten vluchten voor het stijgende water. Sommige eigenaren hebben hun dieren zelf kunnen redden, maar hebben dringend voedsel voor de dieren nodig.
 

Sinds vandaag werken we ook nauw samen met de Faculteit Diergeneeskunde in Belgrado, die niet alleen een team van 10 dierenartsen naar het crisisgebied stuurde, maar ook een vrachtwagen voor het vervoer van hooi beschikbaar stelde.  Aangezien veel boeren in dit gebied vooral schapen en varkens houden, brengen we speciaal voedsel voor hen naar deze dieren. Zelfs hondenvoer wordt rechtstreeks van Belgrado met vrachtwagens naar hier gebracht, omdat lokale winkels nog steeds gesloten zijn.


Update 21 mei - Het VIER VOETERS noodhulpteam is op de plek van bestemming

 

Het team van VIER VOETERS is begonnen met de hulpmissie, als onderdeel van het noodhulpteam van de Servische overheid. We hebben al voer en medische verzorging gegeven aan de dieren en opblaasbare boten geregeld waarmee ook de zwaarst getroffen gebieden bereikt kunnen worden.

 

Op dit moment is het VIER VOETERS team, samen met twee Servische vrijwilligers, in de nog steeds overstroomde stad Obrenovac, ongeveer 40 km van Belgrado, waar duizenden landbouwdieren (varkens, geiten, schapen) en huisdieren (honden en katten) wanhopig wachten op redding. Tot nu toe hebben de dieren voor zichzelf moeten zorgen. VIER VOETERS is daarom direct gestart met het verdelen van 140 ton hooi in de getroffen gebieden.Helaas zijn de cijfers over de streek rond Obrenovac alarmerend. Zo'n 50 tot 70 vierkante kilometer land staat nog steeds onder water. In dit gebied leven meer dan 40.000 varkens, 10.000 koeien en paarden en meer dan 10.000 geiten en schapen. Hoeveel huisdieren in het gebied getroffen zijn, is onduidelijk.

Wij hebben zojuist vernomen dat op een grote boerderij in Obrenovac meer dan 90 koeien staan die al dagenlang geen voedsel en schoon water gekregen hebben. Ons hulpteam probeert de dieren te bereiken en verzorgen. Ons tweede hulpteam maakt melding van 30 honden die op een stuk land zijn ingesloten door het water. We geven ze voer en proberen ze te vangen, zodat we ze naar veiliger gebieden kunnen brengen.© VIER VOETERS - Andra Berg

VIER VOETERS hulpteams reizen af naar het door overstromingen getroffen Servië

Tientallen doden en vermisten, tienduizenden evacuees, verwoeste huizen, boerderijen, bruggen en wegen. De overstromingen in Servië, Bosnië en Kroatië laten diepe sporen na in het land en in de levens van de bewoners. Ook dieren hebben sterk te lijden onder de situatie. Niet alleen drijven vele kadavers nog in het water, ook zijn vele huisdieren en landbouwdieren achtergebleven in de verlaten woningen en boerderijen. Op verzoek van de Servische regering heeft VIER VOETERS vandaag als eerste dierenwelzijnsorganisatie twee reddingsteams naar Servië gestuurd die nauw zullen samenwerken met lokale hulporganisaties.Hulp aan dier én mens

Dr. Amir Khalil, hoofd van de afdeling noodhulp bij VIER VOETERS, coördineert het 15-koppige team in de Balkan: "Voor ons heeft de opvang van de landbouwdieren prioriteit. Veel mensen hebben huis en haard verloren, boerderijen zijn volledig vernietigd. "Vooral Obrenovac, een stad met 20.000 inwoners, is bijzonder hard getroffen. Maar liefst 80 % van de stad is overstroomd, schapen werden door de stroming meegenomen en vele andere dieren zitten vast in de modder. Khalil: " In een dergelijke situatie hebben mensen geen mogelijkheden om voor hun dieren te zorgen. Onze hulpverlening dient dan ook twee doelen; met onze hulp aan de dieren helpen we tegelijkertijd de mensen."Voedsel en medicijnen

VIER VOETERS heeft een operationeel centrum in Belgrado opgezet, om van daar uit voedsel en medicijnen te organiseren en de teams op de twee locaties optimaal te ondersteunen. Dierenartsen behandelen gewonde landbouwdieren, zorgen voor veevoer en brengen huisdieren naar noodvoorzieningen waar ze voer en verzorging krijgen. Voor dit doel heeft VIER VOETERS boten geregeld, zodat de hulp snel en efficiënt gegeven kan worden.

 

Khalil: "We zullen ook veevoeder en medische behandelingen gaan verzorgen in Bosnië. De inzet van ons team in dat gebied is momenteel echter te gevaarlijk. Door de overstromingen zijn ook vele landmijnen weggespoeld waardoor explosiegevaar een reële dreiging vormt."


Ervaring met noodhulp

Het ervaren VIER VOETERS team onder leiding van Amir Khalil verzorgt al jaren noodhulp aan dieren in rampgebieden over de gehele wereld, zoals na de Golfoorlog in Bagdad, de tsunami in Sri Lanka, met de droogte in het gebied Samburu/Kenia, de overstromingen in Pakistan, de onrust in Egypte en het meest recent in de Filippijnen na tyfoon Haiyan. Bij natuurrampen maken een paar dagen vaak het verschil tussen leven en dood. VIER VOETERS helpt snel en direct: het kernteam redt, evacueert, behandelt en ent dieren, deelt voedsel uit en bouwt noodstallen. De internationale dierbeschermingsorganisatie werkt hierbij nauw samen met lokale hulporganisaties.


© VIER VOETERS - Yavor Gechev

 Direct na aankomst in Servië heeft het VIER VOETERS team één van de opvangkampen bezocht, alwaar de conditie van de aanwezige huisdieren gecontroleerd is. Het team voorzag de dieren direct van voedsel en schoon drinkwater. De gezondheid van de dieren wordt continu in de gaten gehouden door plaatselijke derenartsen.

 

In de komende dagen zal het VIER VOETERS team veevoeder en medische verzorging bieden aan de duizenden landbouwdieren. Hoewel de rubberboten die VIER VOETERS geregeld heeft toereikend zijn om de getroffen gebieden te bereiken, wordt ook onderzocht of er manieren zijn om de dieren te evacueren en tijdelijk onder te brengen.

 

Steun alsjeblieft dit noodproject van VIER VOETERS


print