VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

VIER VOETERS' Noodhulp

2016-06-06

Hulp voor dieren in regio’s die getroffen zijn door natuurrampen© VIER VOETERS - Noodhulpmissie in Balkan 2014

Uitgangssituatie

Natuurrampen treffen zowel mens als dier, hun lot is vaak vervlochten. Als dorpen en oogsten verwoest zijn door een natuurramp, zijn dieren vaak de sleutel tot overleven, vooral in de armere gebieden van de wereld. Honger en ziektes liggen op de loer, mensen en dieren zijn getraumatiseerd, en reddingsteams kunnen soms niet snel genoeg evacueren.

 

Snel handelen kan tijdens een crisis het verschil betekenen tussen leven en dood. Het redden van dieren stelt vaak het levensonderhoud van mensen veilig, maar geeft hen ook hoop en troost. Noodhulp zorgt daarmee voor een belangrijke bijdrage aan de humanitaire hulp.© VIER VOETERS - Noodhulpmissie in Balkan 2014

Doel

VIER VOETERS grijpt in daar waar de dieren in gevaar zijn door politieke onrust, natuurrampen of andere noodsituaties. Het doel is om het lijden van de dieren te verlichten en hun situatie te verbeteren.© VIER VOETERS - Mihail Vasile - Noodhulpmissie in Gaza 2014

Werkwijze

Ons reddingsteam zorgt voor:

 • het redden en evacueren van dieren
 • medische behandeling en vaccinaties
 • het distribueren van voedsel
 • het bouwen van noodonderkomens

VIER VOETERS werkt nauw samen met lokale hulporganisaties en ondersteunt alle betrokkenen met specifieke vakkennis.

Het noodhulpproject bestaat uit drie fases:

 • Redding: directe hulp aan dieren in getroffen gebieden.
 • Preventie: voorlichting aan diereneigenaren en gemeenschappen.
 • Ontwikkeling: het redden van dieren als onderdeel van humanitaire noodhulp en ontwikkelingsactiviteiten.


© VIER VOETERS - Noodhulp Filipijnen 2013

Belangrijkste successen

 • VIER VOETERS heeft diverse noodhulpmissie uitgevoerd voor de wilde dieren in verwaarloosde en failliete dierentuinen in de Gazastrook die zijn getroffen door de oorlog in de regio. De zieke, getraumatiseerde en sterk verzwakte dieren die de aanval overleefd hebben, hebben voedsel en medische behandeling gekregen en zijn deels overgebracht naar veilige opvangcentra.
 • VIER VOETERS heeft bij een noodhulpmissie in de door overstromingen getroffen stad Mizia in Bulgarije in een week tijd meer dan 4.000 boerderij- en huisdieren voorzien van voer en medische zorg.
 • Nadat tyfoon Haiyan in november 2013 grote schade aanrichtte op de Filipijnen behandelde het noodhulpteam in een periode van drie weken 1.000 dieren en verdeelde 35 ton voedsel voor 5.000 landbouwdieren, waardoor 3.000 families geholpen konden worden.
 • Daarnaast hielpen we in Sri Lanka (tsunami in 2005, in Roemenië (overstromingen van 2006), India (moessonoverstromingen van 2007), Kenia (droogte in 2009), Pakistan (moesson overstromingen 2010/2011) en Egypte en Libië (politieke onrust 2011).


© VIER VOETERS - Noodhulpmissie in Bulgarije 2014

Blik op de toekomst

Noodhulp aan mens en dier blijft een focuspunt in het VIER VOETERS beleid. Bij iedere crisis die zich voordoet wordt bekeken of en hoe we noodhulp kunnen bieden.


print