VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Olifanten worden bedreigd


De belangrijkste bedreigingen voor wilde olifanten vormen stroperij en de illegale handel in ivoor. Het aantal olifanten is hierdoor de laatste jaren dratisch afgenomen. Daarnaast worden olifanten bedreigd doordat ze gewond raken in vallen die voor andere diersoorten gezet zijn én wordt hun leefgebied steeds kleiner. Door het steunen van gespecialiseerde, lokaal opererende organisaties helpt VIER VOETERS bij het redden, genezen en socialiseren van wilde olifanten en geven we hen hun vrijheid terug.© VIER VOETERS

Dodelijke stroppen

Het vangen van dieren met behulp van stroppen door stropers voor de handel in ‘bushmeat’ vormt een zeer grote bedreiging voor het wild in Kenia. Als er geen hulp komt, wacht de dieren een langzame en pijnlijke dood. Ze bloeden dood of sterven aan infecties. Olifanten lopen bijzonder gevaar. Zij zien gewoonlijk kans zich uit de strik te bevrijden, maar het draad veroorzaakt diepe vleeswonden rondom de poten waardoor de dieren vreselijk lijden en alsnog een langzame dood sterven.


Handel in ivoor

Vooral in Azië wordt het ivoor uit de slagtanden van olifanten gebruikt voor het produceren van o.a. beeldjes, sieraden en gebruiksvoorwerpen. Hoewel de handel in ivoor al jaren illegaal is, neemt de jacht op olifanten steeds verder toe. In Afrika worden jaarlijks tienduizenden olifanten gedood.


print