VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Ons werk voor zwerfdieren


Een succesvolle én diervriendelijke aanpakUitgangssituatie

Bijna overal ter wereld horen zwerfhonden en -katten tot het straatbeeld. De dieren lijden vaak honger, hebben last van parasieten en zijn ziek en/of gewond. Zwerfdieren vermenigvuldigen zich snel en ongecontroleerd en kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen.

 

Helaas proberen de plaatselijk autoriteiten het zwerfdierenprobleem vaak op te lossen door de dieren massaal te doden door wurging, doodslaan, vergiftiging of zelfs levend verbranden of begraven. Dat is niet alleen wreed, maar ook  zinloos. Onafhankelijke wetenschappelijke studies laten zien dat massadoding het aantal zwerfdieren op lange termijn niet vermindert.© VIER VOETERS - Livia Cimpoeru

Doel

Systematisch uitgevoerde castraties zijn momenteel de enige bekende manier om zwerfdierpopulaties voorgoed en vooral diervriendelijk te verkleinen. VIER VOETERS wil een eind maken aan het zinloos doden van zwerfdieren door de inzet van eigen castratieteams, het voorlichten van de bevolking en politieke werkzaamheden op EU-niveau en in landen met een grote zwerfdierpopulatie.Methode

De hulp van Stray Animal Care (SAC) is duurzaam:

  • Castreren beperkt het aantal zwerfdieren en medische maatregelen verhinderen ziektes en epidemieën.
  • Dieren worden gevangen, onder narcose gecastreerd, behandeld, ingeënt, gemerkt en vervolgens weer vrijgelaten.
  • Lokale dierenartsen worden opgeleid, zodat zij samen met lokale dierenorganisaties het project kunnen voortzetten en de zwerfdierenhulp blijvend in de regio verankeren.
  • VIER VOETERS werkt uitsluitend in steden en gemeentes die zich contractueel verplichten om zwerfdieren niet meer te doden.


Belangrijkste successen

  • Onder andere in Roemenië, Bulgarije, Litouwen, Oekraïne, Kosovo, Thailand, Soedan, Egypte en India zijn castratieprojecten opgezet.
  • Voor het in 2004 in Roemenië gestartte project Dogs for People worden voormalige zwerfhonden door experts opgeleid voor therapeutische of reddingsdoeleinden. Het doel van dit project is drieledig: het veranderen van de publieke opinie over zwerfhonden door hun waarde te tonen, de zwerfhonden zelf een nieuw leven te geven en kinderen en jongeren te helpen bij psychische of fysieke problemen
  • In Sofia (Bulgarije) is in 2013 een kliniek voor zwerfdieren geopend. De stad stelt de ruimtes kosteloos ter beschikking voor een periode van tien jaar en neemt de kosten voor verwarming, stroom en water in de kliniek voor haar rekening. Ook betalen zij de microchips voor de honden. VIER VOETERS kan hier jaarlijks meer dan 1.200 in de steek gelaten zwerfhonden en –katten castreren en medisch verzorgen.
  • Roemenië heeft in de herfst van 2013 opnieuw toestemming gegeven om zwerfdieren te doden. protest van VIER VOETERS heeft ertoe geleid dat het Hof van Beroep in Boekarest de uitvoeringsnormen van de wet opgeschort heeft, waardoor er geen honden meer gedood mogen worden.

Een tot hulphond opgeleide zwerfhond
© VIER VOETERS - Mihail Vasile

Blik op de toekomst

VIER VOETERS streeft ernaar dat onze methode van 'vangen - castreren - terugplaatsen' internationaal de standaard wordt bij de aanpak van het zwerfdierenprobleem.


print