Zoek

Ter nagedachtenis aan Heli Dungler

Onderhands schenken

Een 'onderhandse schenking' geeft ons deze zekerheid en biedt u de mogelijkheid om méér te schenken voor hetzelfde bedrag.

VIER VOETERS verzorgt in haar opvangcentra honderden dieren. Om voor hen te kunnen blijven zorgen, is het goed om te weten op welke steun wij langere tijd kunnen rekenen.Met een onderhandse schenking doneert u minimaal 5 kalenderjaren lang een vast bedrag. Omdat VIER VOETERS een ANBI-status heeft, zijn deze periodieke giften aftrekbaar van de belasting. Klik hieronder voor het formulier:


De voorwaarden:

Wat zijn de voorwaarden?

  • u de gift laat vastleggen middels een onderhandse akte;
  • u regelmatig (minstens 1x per jaar) een bedrag schenkt;
  • de bedragen steeds even hoog zijn.