Doneren
Koeien in stal

organisaties voor dierenbescherming: minister schuift eigen verantwoordelijkheid in transitie dierwaardige veehouderij af op agro-industrie

NGO's geven minister adviezen om de dieren nu echt centraal te zetten in de Nederlandse landbouw

8.12.2022

Den Haag, 8 december 2022 – Een transitie naar een dierwaardige veehouderij is alleen mogelijk als iedereen, inclusief de overheid, haar verantwoordelijkheid neemt. Dat toont het vandaag gepubliceerde rapport ‘A life worth living – vanuit de boer bezien’ waar voorbeeldboeren aan het woord komen. Dierenbeschermingsorganisaties [1], die zich baseren op een transitietheorie, roepen minister Adema (minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) op om zijn eigen verantwoordelijkheid niet af te schuiven op het convenant. Het convenant bestaat voornamelijk uit partijen die de belangen behartigen van de agro-industrie. Als de minister de uitwerking van een dierwaardige veehouderij overlaat aan deze partijen, vrezen de dierenbeschermingsorganisaties dat dit de transitie naar een dierwaardige veehouderij bemoeilijkt.

Convenant ‘dierwaardige veehouderij’
De vorig jaar gewijzigde Wet Dieren bepleit dat het vanaf 1 januari 2024 mogelijk moet zijn dat dieren in de veehouderij hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Het kabinet noemt dit een ‘dierwaardige veehouderij’. Om de transitie naar zo’n dierwaardige veehouderij te bewerkstelligen, zijn een aantal zaken cruciaal. Het is de taak van de minister om een concrete en heldere langetermijnvisie te formuleren met concrete ambities per diersector. Dit moet verankerd worden in wetgeving en beleid. Alle deelnemers in het landbouwsysteem moeten immers van de minister als bestuurder horen hoe een dierwaardige toekomst van de veehouderij eruitziet zodat zij stappen kunnen nemen om daar te komen. Daarnaast is het van belang dat vooroplopende boeren en ketenpartijen een sleutelrol spelen vanwege hun verworven kennis en ervaring.

Landbouwakkoord
Op dit moment legt de minister echter de besluitvorming over de transitie naar een dierwaardige veehouderij volledig neer bij de convenantspartijen, voornamelijk afkomstig uit de industriële veehouderij. Niet alleen ontbreken hier volgens dierenbeschermingsorganisaties cruciale partijen zoals bijvoorbeeld de erfbetreders, financiële instellingen, het agrarisch onderwijs en lokale overheden; alle zittende partijen, op Caring Farmers en de Dierenbescherming na, hebben belang bij het in stand houden van de intensieve veehouderij. Bij het Landbouwakkoord dreigt hetzelfde te gebeuren. De Producentenorganisatie Varkenshouderij, de vertegenwoordiger van de intensieve varkenshouderij, eist van de minister om aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord te zitten. Net als bij de dierwaardige veehouderij worden daar de besluiten genomen. Wetenschappelijke theorieën tonen dat vertegenwoordigers van het oude, achterhaalde systeem, in dit geval de grootschalige intensieve veehouderij, transities traineren en wetgeving blokkeren. Het zijn de progressieve boeren en ketenpartijen die dagelijks met hun bedrijven laten zien hoe het anders kan. Zij kunnen Nederland helpen bij de noodzakelijke transitie naar een dierwaardige en duurzame veehouderij”, aldus Sandra Beuving, directeur Stichting Dierencoalitie.

Adviezen voor de minister
Om de minister te laten zien hoe Nederland wél de omslag kan maken naar een dierwaardige veehouderij geven de dierenbeschermingsorganisaties zeven adviezen, waaronder het samenwerken met koploperboeren om knelpunten in de transitie in kaart te brengen en het creëren van een gelijk speelveld zodat ook de duurzame, dierwaardige boeren een concurrentiepositie hebben. “Het is aan minister Adema om het voortouw te nemen en voor een landbouw te kiezen die het leven van de dieren centraal zet. Dat verdienen alle dieren en juist de dieren die nu behandeld worden als productiedieren in de Nederlandse landbouw”, aldus Petra Sleven, directeur Stichting VIER VOETERS & lid van de Dierencoalitie.

Over de Dierencoalitie
De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van zeventien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De organisaties hebben een gezamenlijke achterban van meer dan een half miljoen leden en donateurs. De Dierencoalitie ondersteunt deelnemende dierenbeschermingsorganisaties in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. De Dierencoalitie is niet gelieerd aan een politieke partij.

[1] Rapport ‘A life worth living – vanuit de boer bezien’ is opgesteld namens Dierencoalitie, World Animal Protection, Compassion in World Farming Nederland, Stem voor Dieren, Bont voor Dieren, Vier Voeters Nederland en Vakbond voor Dieren

VIER VOETERS is de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie voor dieren die onder directe invloed staan van mensen, het leed van dieren blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt. De organisatie, die in 1988 in Wenen werd opgericht door Heli Dungler en vrienden, pleit voor een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. De duurzame campagnes en projecten van VIER VOETERS richten zich op gezelschapsdieren, waaronder zwerfhonden en -katten, productiedieren en wilde dieren - zoals beren, grote katachtigen en orang-oetans - die onder slechte omstandigheden worden gehouden of zich in ramp- en conflictgebieden bevinden. Met zowel kantoren in Australië, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Kosovo, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika en Zwitserland, alsook opvangcentra voor geredde wilde dieren in elf landen, biedt VIER VOETERS snelle hulp en lange termijnoplossingen. www.vier-voeters.nl   

Zoek