Liggende beer

disclaimer

VIER VOETERS in Nederland

VIER VOETERS
Oostenburgervoorstraat 162
1018 MR Amsterdam

Contact
E-mail: office@vier-voeters.nl
Telefoon: +31 (0) 20 - 625 25 26 
Contact formulier

KvK: 34.17.96.13

VIER VOETERS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

De webmaster spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De beheerder van deze site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Behoudens deze disclaimer, is de beheerder van deze site niet verantwoordelijk voor aan de webpagina's gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. 

Copyright en gebruiksvoorwaarden:
De hier gepresenteerde werken vallen onder de Oostenrijkse en internationale auteursrechtwetgeving. De auteurs verlenen het recht om enkelvoudige reproducties te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle andere rechten, inclusief maar niet beperkt tot het recht op reproductie en distributie, evenals het recht op vertaling, zijn voorbehouden. Geen van de hier gepresenteerde werken mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook (door middel van fotokopie, microfilm of andere methoden) of opgeslagen, verwerkt, gekopieerd of verspreid met behulp van elektronische systemen zonder de schriftelijke toestemming van de auteurs.

Deel hier!

Zoek