Doneren
Verbod op handel in honden- en kattenvlees

China verbiedt de verkoop van honden- en kattenvlees 

VIER VOETERS roept de regeringen van Cambodja, Indonesië en Vietnam op om het voorbeeld van China te volgen 

29.5.2020

Amsterdam, 29 mei 2020 - Een historisch moment voor dierenwelzijn. Uit de publicatie van een nieuwe nationale catalogus van genetische hulpbronnen voor vee en pluimvee in China, die op 29 mei werd aangekondigd, blijkt dat levende honden voor voedsel en hondenvlees niet meer mogen worden verkocht. Katten stonden nooit op de lijst van levende have en mochten daarom ook niet ten behoeve voor voedsel worden verkocht. De wereldwijde dierenwelzijns-organisatie VIER VOETERS verwelkomt dit belangrijke besluit en roept de regeringen van Cambodja, Indonesië en Vietnam op om het voorbeeld van China te volgen. VIER VOETERS waarschuwt dat de handel in honden- en kattenvlees niet alleen het grootste probleem is voor dierenwelzijn in Zuidoost-Azië, maar ook een groot risico vormt voor zowel de volksgezondheid als de mondiale gezondheid. De onhygiënische omstandigheden waaronder de dieren worden gevangen, vervoerd, gehouden en geslacht - vaak op markten voor levende dieren - zijn de perfecte voedingsbodem voor nieuwe zoönotische virussen.

In Vietnam - de buurman van China - worden jaarlijks ongeveer vijf miljoen honden en een miljoen katten gestolen en op brute wijze voor hun vlees geslacht. De dieren worden regelmatig over de grenzen vervoerd, ook van en naar China. Met naar schatting vier miljoen huisdieren en zwerfdieren die jaarlijks worden gedood, is de situatie in Cambodja en Indonesië eveneens rampzalig. 

‘Het is een positief signaal dat China, door de verkoop van hondenvlees te verbieden, deze dieren ook erkent als gezelschap en niet als voedsel, hoewel het ook wijst op ernstige bezorgdheid over voedselveiligheid. Dit is het moment voor Vietnam, Cambodja en Indonesië om eindelijk te handelen zoals China heeft gedaan om de volksgezondheid te beschermen en een einde te maken aan deze wrede handel. Naast immens dierenleed is de handel ook verantwoordelijk voor het uitbreken van ziekten als hondsdolheid en cholera. En zoals we nu weten, kunnen de wereldwijde gezondheid en economie enorme schade oplopen als gevolg van dodelijke zoönotische virussen die opduiken op markten voor levende dieren waar regelmatig honden- en kattenvlees wordt verkocht,’ 

legt Dr. Katherine Polak, dierenarts en hoofd van zwerfdierenhulp van VIER VOETERS in Zuidoost-Azië.

Slachthuizen en markten voor levende dieren: tikkende tijdbommen
De gewonde en getraumatiseerde honden en katten - inclusief gestolen huisdieren - worden samengepropt in kleine kooien en uren of zelfs dagen zonder voedsel en water naar onhygiënische slachthuizen en levende dierenmarkten in Zuidoost-Azië vervoerd. De omstandigheden die de dieren doorstaan, hebben ertoe geleid dat ze een verzwakt immuunsysteem hebben, waardoor ze ziektes oplopen en overdragen. De markten en slachthuizen zelf vormen de perfecte voedingsbodem voor dodelijke zoönotische virussen, zoals het nieuwe coronavirus. ‘De ongebreidelde handel in honden- en kattenvlees en de markten voor levende dieren in Zuidoost-Azië zijn tikkende tijdbommen. Als regeringen deze brute handel nu niet stoppen en de wrede markten en slachthuizen niet sluiten, kan de volgende wereldwijde pandemie afkomstig zijn uit Vietnam, Cambodja of Indonesië ', zegt dr. Polak.

De strijd van VIER VOETERS tegen de handel in honden- en kattenvlees
Om een einde te maken aan de brute handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië, heeft VIER VOETERS op internationaal en nationaal niveau een campagne gelanceerd. 

‘Door educatief werk en samenwerking met de verantwoordelijke autoriteiten, lokale gemeenschappen en de toeristenindustrie, is het doel van VIER VOETERS dat regeringen in Zuidoost-Azië dierenbeschermingswetten invoeren, versterken en handhaven, die een einde zullen maken aan het vangen, slachten en consumeren van honden en katten. China heeft een belangrijke eerste stap gezet om een einde te maken aan deze handel, het is nu tijd voor Cambodja, Vietnam en Indonesië om hetzelfde te doen en miljoenen mensen en dieren te beschermen,’ 

zegt dr. Karanvir Kukreja, projectmanager van de campagne 'Het beëindigen van de honden- en kattenvleeshandel’ van VIER VOETERS.

Bovendien ondersteunt VIER VOETERS lokale dierenwelzijnsorganisaties en gemeenschappen met humane en duurzame zwerfdierzorgprogramma's. VIER VOETERS maakt ook deel uit van de dierenwelzijnscoalities DMFI (Dog Meat Free Indonesia) en ACPA (Asia Canine Protection Alliance), die lobbyen tegen de handel in Zuidoost-Azië, evenals de Asia for Animals Coalition, die werkt om het welzijn van dieren in heel Azië te verbeteren.
Daarnaast is VIER VOETERS een petitie gestart tegen de handel in honden- en kattenvlees, die sinds het begin eind vorig jaar wereldwijd al door meer dan 750.000 supporters is ondertekend.

Press contact

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek