Doneren
Franse Bulldogs in een kooi

EUROPEES PARLEMENT VERZOEKT VERPLICHTE REGISTRATIE VAN ALLE HONDEN EN KATTEN OM ILLEGALE DIERENHANDEL TE BESTRIJDEN

VIER VOETERS verwelkomt de progressieve beslissing ten gunste van dierenwelzijn

12.2.2020

12 februari 2020 Internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS verwelkomt het besluit van het Europees Parlement om de Europese Commissie en de lidstaten op te roepen om maatregelen te nemen tegen de illegale handel in huisdieren. Het parlement heeft een ontwerpresolutie aangenomen, waarin EU-brede maatregelen worden voorgesteld die de gezondheid van zowel dier en mens, evenals de veiligheid van de consument beschermen. De motie roept een EU-actieplan op dat de wetshandhaving zou verbeteren en strengere sancties zou opleggen aan degenen die betrokken zijn bij de illegale handel in puppy's, evenals de capaciteit van douane en veterinaire ambtenaren om puppyhandelaren op te sporen. Bovendien is het bedoeld om online advertenties voor huisdieren te reguleren en kopers van huisdieren te beschermen tegen fraude. VIER VOETERS dringt er bij de EU-Commissie op aan de juiste voorschriften en controles af te dwingen om de illegale handel in huisdieren, dat jaarlijks miljoenen honden en katten doen lijden, efficiënt aan te pakken

VIER VOETERS voert al jaren campagne tegen de illegale handel in huisdieren en dringt er bij de EU-besluitvormers op aan om enkele belangrijke aspecten, die nu in de motie aan bod komen, te implementeren. De meeste lidstaten hebben al enkele vereisten met betrekking tot Identificatie en Registratie (I&R) van honden en katten, maar het gebrek aan EU-brede harmonisatie van de I&R-systemen en het gebrek aan database-connectiviteit heeft ernstige gevolgen voor de dieren.

“Verplichte en op elkaar afgestemde identificatie en registratie van alle katten en honden is een cruciale stap in de strijd tegen de illegale handel in huisdieren. We zijn erg blij dat het Europees Parlement zo'n belangrijke mijlpaal voor dierenwelzijn wil bereiken. Strikte en correct gehandhaafde voorschriften in de hele EU die verhinderen dat dealers illegaal geïmporteerde, niet-gevaccineerde of zieke dieren op online platforms verkopen, zullen zowel mensen als dieren beschermen, "

Pierre Sultana, directeur van het Europees Beleidsbureau van VIER VOETERS in Brussel.

De motie vraagt ​​bovendien om het registratienummer van iedereen die bij het leven van een dier betrokken is, met name van de fokker, verkoper, dierenarts, transporteur en eigenaar in de registratiedatabase. Dit zal zorgen voor meer transparantie als het gaat om de oorsprong van de dieren.

De motie roept nu alle lidstaten op om verder te bouwen op de resultaten van het ‘gecoördineerde EU-controleplan’ voor de online verkoop van honden en katten, waarin de noodzaak van veilige handel werd benadrukt. Voorgestelde acties zijn onder meer partnerschappen tussen autoriteiten, websites, databases en dierenwelzijnsorganisaties om actie te ondernemen tegen misleidende reclame voor huisdieren. Het stelt ook verplichte identiteitsverificatie voor, voor iedereen die een huisdier verkoopt via online platforms. “Elk jaar worden naar schatting 2,4 miljoen honden verhandeld op Europese advertentiesites, waarvan vele met onbekende oorsprong. Deze puppy’s worden gefokt in zeer slechte en onhygiënische omstandigheden, en sommige zullen niet meer dan een paar dagen na aankoop overleven. Anonimiteit is de drijvende kracht achter de illegale online handel in puppy's, daarom is het zo belangrijk dat het EU-Parlement deze stappen heeft gesteund om puppyhandelaren aan te pakken en het consumentenbewustzijn te verbeteren, ” zegt Joanna Randall, internationaal hoofd van Gezelschapsdieren Campagnes bij VIER VOETERS.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek