Doneren
Koe in transportvoertuig

VIER VOETERS blij met uitspraken minister Adema vóór een verbod op verre veetransporten

De Europese lidstaten zijn verdeeld, maar de Europese Commissie blijft voorstander van echte hervormingen van de transportwet

10.2.2023

Tijdens de bijeenkomst van de Europese landbouwraad vanmorgen hebben de EU-lidstaten hun standpunt gegeven over de door Portugal gepresenteerde nota[1] waarin wordt opgeroepen tot juist de voortzetting van de export van levende dieren. Het document, gesteund door zeven andere lidstaten, werd eerder zwaar bekritiseerd door maatschappelijke organsaties en de media, als een poging om vooruitgang bij het verbeteren van dierenwelzijn in de EU te ondermijnen.

Desalniettemin was het standpunt van verschillende lidstaten voor een verbod op transport en export over lange afstanden duidelijk. Nederland en Denemarken merkten op dat te veel gevallen van dierenleed in het verleden hebben aangetoond dat vervoer van vee naar derde landen moet worden vermeden en dat diervriendelijke alternatieven moeten worden geïmplementeerd en aangepast aan de specifieke behoeften van het dier. Minister Adema benadrukte eveneens dat we op dit moment het welzijn van dieren simpelweg niet kunnen garanderen, zowel tijdens het transport als bij aankomst in de landen buiten Europa. Dit werd gesteund door Finland en Luxemburg, die het transport van vlees en karkassen benadrukten als een alternatief voor levende export voor de slacht. Duitsland benadrukte het wetenschappelijke bewijs van de EFSA over de risico's voor dierenwelzijn door langdurige transporten en extreme temperaturen en benadrukte hierbij strenge eisen in acht te nemen. Zij concludeerden dat langdurig vervoer naar derde landen niet aanvaardbaar is. De commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, sloot de uitwisseling af met een krachtige, openhartige en optimistische reactie, waarin ze verklaarde dat het transport van dieren een belangrijk onderdeel is van het hervormingsproces van de regelgeving en hoge prioriteit heeft voor de Commissie. Ze voegde eraan toe dat voorstellen gebaseerd zullen zijn op de laatste wetenschappelijke gegevens en dat boeren ondersteund moeten worden bij de overgang naar nieuwe systemen, waarbij het welzijn van de dieren wordt gewaarborgd.

Hoewel VIER VOETERS het jammer vind dat sommige lidstaten nog steeds aandringen op voortzetting van de export van levende dieren, ondanks het feit dat deze aanpak al decennialang faalt, zijn we verheugd over het krachtige standpunt van verschillende lidstaten, waaronder Nederland, en de Europese Commissie, die duidelijk vastbesloten zijn om wat te doen voor het welzijn van dieren. Ter ondersteuning van de opmerking van commissaris Kyriakides dat "niets doen geen optie is", zei Petra Sleven, directeur van het VIER VOETERS NEDERLAND: "Commissaris Kyriakides sprak vandaag namens de overgrote meerderheid van de Europeanen toen ze de lidstaten eraan herinnerde dat het het welzijn van de dieren voorop staat bij deze wetsvoorstellen, niet de instandhouding van een onhoudbaar economisch model. Hoewel verandering moeilijk kan zijn en boeren moeten worden gesteund, berust democratie op de wil van de meerderheid en schreeuwen burgers buiten de Brusselse bubbel om verandering”. Het is jammer dat verschillende ministers zich niet bewust of ongeïnteresseerd lijken te zijn, maar het is goed dat minister Adema zich opstelt als koploper op dit onderwerp en met zijn uitspraken een belangrijk signaal geeft aan Europa. De verwachting is nu dat de Commissie later dit jaar met een ambitieus voorstel komt, om tegemoet te komen aan de wil van de burgers en daarbij het onnodige lijden van miljoenen dieren te sparen.

[1] https://www.vier-pfoten.eu/our-stories/eu-press-releases/eight-member-states-seek-to-blunt-the-ambition-of-eu-new-laws-on-animal-welfare

VIER VOETERS is de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie voor dieren die onder directe invloed staan van mensen, het leed van dieren blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt. De organisatie, die in 1988 in Wenen werd opgericht door Heli Dungler en vrienden, pleit voor een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. De duurzame campagnes en projecten van VIER VOETERS richten zich op gezelschapsdieren, waaronder zwerfhonden en -katten, productiedieren en wilde dieren - zoals beren, grote katachtigen en orang-oetans - die onder slechte omstandigheden worden gehouden of zich in ramp- en conflictgebieden bevinden. Met zowel kantoren in Australië, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Kosovo, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika en Zwitserland, alsook opvangcentra voor geredde wilde dieren in elf landen, biedt VIER VOETERS snelle hulp en lange termijnoplossingen. www.vier-voeters.nl   

Zoek