mink in a cage at a fur farm in poland

De Europese verkiezingen van 2024 


#DoBetterForAnimals

Doe een beroep op de kandidaten

Dieren kunnen niet stemmen, maar jij wel!

Momenteel lijden er miljarden dieren in de EU. In juni 2024 vinden de Europese parlementsverkiezingen plaats. De uitkomst hiervan is van groot belang voor de toekomst van dierenwelzijn in de Europese Unie.

Door een gebrek aan bescherming en het falen van de EU om actie te ondernemen, lijden er miljarden dieren in de Europese Unie. De wetten die de dieren moeten beschermen gaan herschreven worden, en wie dat gaan doen wordt bepaald door de aankomende verkiezingsuitslag. Het is tijd om verandering te brengen aan de vreselijke omstandigheden waaronder boerderijdieren worden gehouden, vervoerd en geslacht, om een einde te maken aan de illegale puppyhandel, de bontfokkerij te verbieden en de commerciële en illegale handel in wilde dieren te stoppen.

De volgende Europese verkiezingen worden gehouden van 6 tot 9 juni 2024. We willen voorafgaand aan deze verkiezingen mensen oproepen om hun stem te gebruiken voor een betere toekomst voor dieren in Europa. Laat de kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement weten dat dierenwelzijn belangrijk voor jou is, en moedig hen aan om zich in te zetten voor de bescherming van dieren. 

Wat houdt de belofte in?

Het is straks aan de verkozen kandidaten om de wetten die dieren beschermen te herschrijven. De kandidaten die de belofte ondertekenen beloven hiermee het dierenwelzijn te verbeteren als ze worden gekozen bij deze verkiezingen voor het Europees Parlement. 

Als kiezer zie je zo duidelijker welke kandidaten prioriteit geven aan dierenwelzijn. Moedig de Nederlandse kandidaten ook aan om echt te staan voor dierenwelzijn en de belofte te tekenen!

Doe je zelf mee aan de Europese verkiezingen? Beloof dan via deze pagina te werken aan een betere toekomst voor dieren in de EU.

Stem voor Dieren belofte

Stem voor Dieren belofte

Lees de volledige belofte voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2024

De kandidaten die de belofte hebben ondertekend:

Dit overzicht is gemaakt en wordt aangeboden door Eurogroup for Animals

Hoe kan ik meehelpen?

Kom vandaag nog in actie met deze simpele stappen

Doe een beroep op de kandidaten

Roep Nederlandse kandidaten voor de EU-verkiezingen op om zich in te zetten voor dierenwelzijn.

Praat erover met anderen

Moedig anderen aan om hetzelfde te doen! Hoe meer e-mails de kandidaten ontvangen, hoe groter de kans is dat ze zullen luisteren.

Lees de belofte door

Leer meer over wat er in de belofte staat door de verschillende punten door te lezen.

Breng je stem uit

Kom erachter wie zich willen inzetten voor beter dierenwelzijn, voordat je je stem uitbrengt. 

Breng je stem weloverwogen uit

Met jouw stem kun je invloed uitbrengen op de toekomst van dieren in Europa. Hoe meer we ons uitspreken over dierenwelzijnskwesties, hoe minder de politiek de eisen van de burger kan negeren en de belangen van de industrie prioriteit kan geven.

Het is daarom ook erg belangrijk dat we leden van het Europees Parlement kiezen die beloven dieren te beschermen. Dieren kunnen niet stemmen, maar jij wel. Het is aan jou om goed na te denken over op wie je stemt. Samen kunnen we het verschil maken door te stemmen bij de EU-verkiezingen. 

Kom meer te weten over de verkiezingen:

Wat hebben de Europese Parlementsverkiezingen te maken met dierenwelzijn?

Het is een van de taken van het Europees Parlement om ook te kijken naar beleid op het gebied van dierenwelzijn. Dit is zelfs vastgelegd bij de oprichting van de EU. In een van de verdragen staat: "Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid op het gebied van landbouw, visserij, interne markt, onderzoek en andere beleidsterreinen moet goed rekening gehouden worden met het welzijn van dieren, als wezens met gevoel".

Daarom heeft de EU door de jaren heen een groot aantal regels en wetten opgesteld met betrekking tot dierenwelzijn. Bij het wetgevingsproces zijn verschillende instellingen betrokken: de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. De 705 rechtstreeks gekozen leden van het Parlement spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van EU-wetten. Hoe meer leden van het Parlement dierenwelzijn steunen, hoe sterker de steun van het Parlement zal zijn voor maatregelen en nieuwe wetten die het dierenwelzijn proberen te verbeteren.  

 

Wat betekent een nieuw Europees Parlement voor de huidige dierenwetgeving in de EU? 

Na de verkiezing van een nieuw parlement zal alle bestaande wetgeving met betrekking tot dieren blijven zoals deze is, omdat een nieuw parlement niet automatisch betekent dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Het nieuwe parlement kan en zal alleen werken aan de dierenwelzijnswetgeving waar op dit moment al naar gekeken wordt, en aan nieuwe wetsvoorstellen of voor herziening van bestaande wetgeving, als en wanneer deze worden voorgesteld door de nieuwe Europese Commissie tijdens de volgende zittingsperiode.  

Betekent een nieuw EU-parlement dat de herziening van wetgeving kan worden geschrapt?

Na de Europese verkiezingen komt er niet alleen een nieuw parlement, maar ook een nieuwe Europese Commissie. Het is aan deze commissie om te beslissen wat er gebeurt met de herziening van de wetgeving die in de vorige zittingsperiode werd verwacht, maar waar niet aan is gewerkt. Wat betreft de wetsvoorstellen die al op tafel liggen, zou de nieuwe commissie kunnen besluiten om deze in te trekken.

De kans dat dit na de verkiezingen van 2024 gebeurt, is echter relatief klein. Verwacht wordt namelijk dat de huidige commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen, voor een tweede termijn zal worden verkozen. Dat betekent dat ze het vorige werk grotendeels zal voortzetten. Als de voorstellen niet worden geschrapt, zal het nieuwe Europese Parlement er dus aan blijven werken.  

Heeft dit alleen invloed op burgers en dieren in de EU?

EU-besluiten over dierenwelzijn kunnen zowel direct als indirect gevolgen hebben buiten de EU-grenzen. De EU heeft veel handelsovereenkomsten met landen buiten de Europese Unie. In deze overeenkomsten worden vaak "spiegelclausules" opgenomen. Dit houdt in dat producten die de EU binnenkomen aan dezelfde normen moeten voldoen als degen die gelden voor producten die binnen de EU worden geproduceerd. Spiegelclausules kunnen rechtstreeks van invloed zijn op het dierenwelzijn buiten de EU als ze worden toegepast op dierlijke producten, bijvoorbeeld door te eisen dat geïmporteerde vlees- of zuivelproducten zijn geproduceerd volgens dezelfde dierenwelzijnsnormen als die binnen de EU.  

Daarnaast kunnen EU-besluiten ook indirect van invloed zijn op dierenwelzijn buiten de Unie door het 'Brusseleffect'. Dit betekent dat de omvang van de markt en het belang van de Europese Unie er vaak toe leiden dat internationale bedrijven buiten de EU dezelfde normen toepassen als bedrijven binnen de EU, omdat dit voor hen economisch, juridisch en technisch praktischer wordt. 

Hoe kan ik als EU-burger een verschil maken om dieren te helpen?

Om de komende jaren zoveel mogelijk vooruitgang te boeken op het gebied van dierenwelzijn, hebben we EU-instellingen nodig die zich om dit onderwerp bekommeren. Hoe meer Europarlementariërs er dan dierenwelzijn steunen, hoe beter. Om te beginnen kun je opzoeken welke kandidaten dierenwelzijn steunen: door niet alleen te kijken welke kandidaten de belofte voor dierenwelzijn hebben ondertekend, maar ook door de programma's van politieke partijen te lezen waarin dierenwelzijn als prioriteit wordt genoemd. Het is dan een kwestie van op deze kandidaten stemmen tijdens de verkiezingen.  

Na de verkiezingen kun je dieren blijven helpen door druk te blijven uitoefenen op gekozen parlementsleden, bijvoorbeeld via e-mailacties, petities en evenementen die door VIER VOETERS worden georganiseerd.

Samen staan we sterk

0%

van de EU-burgers vindt het belangrijk om het welzijn en de leefomstandigheden van boerderijdieren te beschermen.

0

eisten vorig jaar met een Europees Burgerinitiatief (ECI) een bontvrij Europa.

0%

van de EU-burgers vindt dat het welzijn van boerderijdieren in hun land beter beschermd moet worden dan nu het geval is.

new born calf at farm

Eis van de Nederlandse kandidaten
een betere toekomst voor dieren


Laat het ze nu weten

Deel hier!

Zoek