Kat in Vietnam

EEN RAPPORT OVER DE HANDEL in KATTENVLEES IN VIETNAM

VIER VOETERS en de Change For Animals Foundation hebben een nieuwe onderzoekspublicatie uitgebracht, augustus 2020

10.8.2020

Katten spelen een bijzondere rol in Vietnam. Al duizenden jaren werken deze nieuwsgierige wezens samen met boeren om graangewassen te beschermen tegen knaagdieren. Vandaag zetten ze deze belangrijke rol voort, maar hebben nu ook een nieuwe rol op zich genomen in onze samenlevingen. Ze voegen zich bij velen van ons als dierbare gezinsleden en brengen ons veel vreugde en troost als onmisbare metgezellen.

Maar deze speciale relatie wordt bedreigd door de illegale, wrede en gevaarlijke handel in kattenvlees, waarbij katteneigenaren voortdurend bang zijn dat hun huisdieren worden gestolen om te worden geslacht, gekookt en geserveerd in restaurants. Duizenden katten verdwijnen elke dag als gevolg van ongebreidelde diefstal, en gezinnen in het hele land zijn er kapot van nadat hun huisdieren zijn vermist geraakt, vaak wanhopig in smerige slachthuizen en in restaurants op zoek naar hun geliefde metgezellen. Dit heeft geleid tot een groeiende publieke verontwaardiging in Vietnam tegen de handel in kattenvlees.

De recente COVID-19-pandemie zet de gevaren van de handel in levende dieren in de schijnwerpers. De omstandigheden in Wuhan, de waarschijnlijke oorsprong van COVID-19 - dieren die in krappe en wrede omstandigheden worden gehouden, onhygiënische praktijken, het mengen van verschillende soorten, waaronder zieke dieren - die allemaal leiden tot een ideale omgeving voor de opkomst van nieuwe virussen - zijn ook allemaal gezien in de kattenvleeshandel in Vietnam. De wereldwijde verwoesting die COVID-19 heeft aangericht - niet alleen in termen van verloren levens, maar ook economisch - zou moeten dienen als een grimmige waarschuwing en wijst op onze noodzaak om opnieuw te evalueren hoe we dieren behandelen, inclusief dieren die voor de vleeshandel worden gebruikt. Bovendien vormen de praktijken van de handel in kattenvlees een rem op de inspanningen van Vietnam en de wereld om hondsdolheid uit te bannen, waarbij wetten op het verkeer van dieren en de bestrijding van hondsdolheid schaamteloos worden genegeerd door degenen die bij de handel betrokken zijn. Helaas, ondanks de gevaren en de gezondheidsrisico's die de handel in kattenvlees met zich meebrengt, heeft ons onderzoek aangetoond dat de handel zich nu over Vietnam verspreidt.

Het lijdt echter geen twijfel dat de diefstal, het vervoer, de slachting en de consumptie van katten afhangt van illegale activiteiten en een gebrek aan wetshandhaving, en er moeten nu maatregelen worden genomen om de wetten tegen de handel in kattenvlees te versterken, te socialiseren en af te dwingen. 

De nationale onderzoeksresultaten van VIER VOETERS en de Change For Animals Foundation over de Vietnamese handel in kattenvlees en aanbevelingen voor het waarborgen van dierenwelzijn en volksgezondheid en veiligheid.

Lees hier het hele rapport (gecomprimeerde resolutie):

Victims of a Hidden Trade: Vietnam's Cat Meat Trade (gecomprimeerde resolutie)

Victims of a Hidden Trade: Vietnam's Cat Meat Trade (gecomprimeerde resolutie)

Een rapport van VIER VOETERS en de Change For Animals Foundation over de Vietnamese handel in kattenvlees.

Hier vind je het rapport in een betere resolutie (5MB). Houd er rekening mee dat het iets langer kan duren om deze pdf te laden (afhankelijk van uw internetverbinding):

Victims of a Hidden Trade: Vietnam's Cat Meat Trade (betere resolutie)

Victims of a Hidden Trade: Vietnam's Cat Meat Trade (betere resolutie)

Een rapport van VIER VOETERS en de Change For Animals Foundation over de Vietnamese handel in kattenvlees.

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

ONDERTEKEN DE PETITIE OM DE HANDEL TE BEËINDIGEN 

Managementsamenvatting

De exacte oorsprong van de consumptie van kattenvlees in Vietnam is niet bekend, maar beschikbare gegevens en getuigenissen suggereren dat het pas in het afgelopen decennium in populariteit is toegenomen. Ooit een relatief kleinschalige en opportunistische handel gelokaliseerd in het noorden van het land, bestaat de huidige handel in kattenvlees uit complexe internationale en trans-provinciale handelsnetwerken die afstanden van meer dan 1.000 km overspannen, die bedrijfsterreinen met restaurants en slachthuizen verbinden en voor de betrokkenen aanzienlijke winsten genereren.

Kattenvlees, in het Vietnamees 'thịt mèo' of 'kleine tijger' genoemd, is nu overal in Vietnam verkrijgbaar en de inherente wreedheid en het lijden van de meer dan een miljoen katten die elk jaar bij de handel betrokken zijn, is onmeetbaar. De wrede aard van diefstal, afmattende langeafstandstransporten, kleine onderkomens en wrede slachtingen wordt nog verergerd door de unieke gevoeligheid van katten voor stress.

 

Degenen die bij de handel betrokken zijn, zijn winstgericht, handelen in strijd met de wetten en voorschriften die bestaan om de handel te verbieden, en vertrouwen op het gebrek aan handhaving van deze wetten. In tegenstelling tot de Vietnamese handel in hondenvlees, die niet expliciet illegaal of gereguleerd is, is er in Vietnam een precedent voor een expliciet verbod op het jagen, slachten en consumeren van katten, op grond van een richtlijn van de premier in 19981, die van kracht was tot 2020. Er zijn wetten en regels die, als ze worden gehandhaafd, katten bescherming kunnen bieden tegen de handel. Echter, met weinig handhaving tot dusver, blijft de handel in katten grotendeels onbetwist, en de situatie wordt verder verward door bewijs dat suggereert dat veel van degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetten (politie en anticorruptie-eenheden) daadwerkelijk bij de handel betrokken zijn, evenals bij de consumptie van katten.

 

Zowel katten- als hondendiefstal in Vietnam is wijdverbreid. Kattenpopulaties worden in sommige gebieden gedecimeerd, waardoor de prijs van vlees stijgt en steeds brutaler en agressiever gedrag wordt aangemoedigd door degenen die profiteren van de handel. Dit heeft op zijn beurt geleid tot verdere maatschappelijke onrust en geweld, en, in extreme maar steeds vaker voorkomende gevallen, een burgerwacht van woedende eigenaren van gezelschapsdieren die de dieven ernstig verwonden en zelfs doden.

In 2019 hebben VIER VOETERS en Change For Animals Foundation (CFAF) landelijke onderzoeken laten uitvoeren naar de Vietnamese handel in kattenvlees. Dit rapport, waarin de werking van de handel wordt beschreven, wordt verondersteld het eerste in zijn soort te zijn, en de bevindingen zijn schokkend:

 

●   Hoewel de handel in kattenvlees in de media vaak wordt overschaduwd door de handel in hondenvlees, treft de handel in kattenvlees elk jaar meer dan een miljoen dieren. Vooral zwarte katten worden aangevallen vanwege hun vermeende medicinale waarde.

 

●   De consumptie van kattenvlees wordt steeds populairder; het vinden van voldoende katten om aan de vraag te voldoen wordt steeds moeilijker.

 

●   Om aan de nationale vraag te voldoen, worden katten, waarvan er veel in eigendom zijn, van de straat of uit huizen gestolen en vervoerd over grote afstanden, reizen die soms dagenlang duren zonder voedsel of water. De omstandigheden zijn barbaars en velen sterven terwijl ze worden gesmokkeld door een zonnesteek, uitputting of verwondingen opgelopen tijdens het vangen en vasthouden.

●   Slachtmethoden zijn brutaal en omvatten gewoonlijk verdrinking en doodknuppelen. Het leed van de betrokken dieren is enorm.
 

●   Motivaties voor de consumptie van kattenvlees variëren, maar de consumptie ervan heeft sterke banden met bijgeloof, medicijnen en als onderdeel van dieettraditie.
 

●   Er is een precedent in Vietnam voor een expliciet verbod op het jagen, slachten en consumeren van katten, dat opnieuw zou kunnen worden ingevoerd.

De recente COVID-19-pandemie heeft wereldwijde aandacht gevestigd op de gevaren die markten met levende dieren vormen voor de volksgezondheid en veiligheid. Het hier gepresenteerde onderzoek toont aan dat markten, slachthuizen en restaurants die betrokken zijn bij de handel in kattenvlees, vaak gelijktijdig betrokken zijn bij de illegale handel in wilde dieren en de handel in hondenvlees. Als gevolg hiervan vertoont de Vietnamese handel in kattenvlees omstandigheden die bijna identiek zijn aan die van de vermoedelijke bron van COVID-19 in Wuhan, China. Het is absoluut noodzakelijk de handel in kattenvlees te beëindigen om de volksgezondheid te beschermen, met inbegrip van een rampzalige toekomstige pandemie.

Bron

[1] Circular 09/1998-CT-TTg. (1998)

Deel hier!

Zoek