Zielige galbeer

Wat doen we voor galberen?

Dit zijn onze activiteiten en doelen

De Vietnamese regering deed in 2005 een eerste poging het gebruik van galberen voor galproductie te stoppen. Dankzij de inspanningen van de overheid en dierenbeschermingsorganisaties is het aantal beren op boerderijen afgenomen van ongeveer 4.300 in 2005 tot ongeveer 219 in januari 2024, wat neerkomt op een afname van 95%. Dat is een hele grote stap in de goede richting. Het stoppen van de galbeerindustrie is noodzakelijk voor het behoud van wilde beren in Vietnam.

BERENWOUD Ninh Binh

Berenopvangcentrum: BERENWOUD Ninh Binh

In Vietnam beheren we ons eigen berenopvangcentrum, bekend als BERENWOUD Ninh Binh. Momenteel huisvest het centrum ongeveer dertig beren, maar onze ambitie is om de opvang uit te breiden, zodat binnenkort wel honderd beren hier een veilig thuis vinden. Binnen de ruime verblijven leven de beren harmonieus samen, waar ze kunnen genieten van vrijheid en frisse lucht. Bovendien ontvangen ze medische zorg om te herstellen van het leed dat ze hebben doorstaan.

Samenwerking met autoriteiten en oproep aan eigenaren

Het opvangen van beren stelt de Vietnamese autoriteiten in staat om krachtiger op te treden tegen galbeerboerderijen en 'illegale' beren in beslag te nemen. Tegelijkertijd roepen we eigenaren van galberen op om hun dieren vrijwillig af te staan voor een beter leven.

Einde aan galbeerindustrie

Ons doel voor de komende drie jaar in Vietnam is ambitieus: alle galbeerboerderijen sluiten en alle beren overbrengen naar opvangcentra en reservaten. Sinds de zomer van 2017 zijn we begonnen met de opvang van de eerste beren, met als ultiem doel om honderd galberen te huisvesten en te verzorgen in BERENWOUD Ninh Binh. We hebben het volste vertrouwen dat door gezamenlijke inspanningen van de Vietnamese regering, lokale autoriteiten en onze partners, de galbeerindustrie in Vietnam binnenkort tot een einde kan worden gebracht.

Wat VIER VOETERS doet om de galberen in Vietnam te helpen

  • We redden galberen en geven ze een nieuw leven in ons BERENWOUD Ninh Binh.
  • We werken nauw samen met lokale dierenwelzijnsorganisaties en lokale en nationale autoriteiten. 
  • Uitgebreid voorlichtingswerk op het gebied van wilde dieren, natuur en milieubescherming. 
  • Nationaal en internationaal educatief werk om de vraag naar galproducten te verminderen en mensen te informeren over het lijden van beren op galboerderijen. 

We spreken onze waardering uit voor het werk van andere dierenwelzijnsorganisaties die al succesvol galberen hebben bijgestaan en die zich, net als wij, inzetten voor de bevrijding van alle galberen in Vietnam!

teken de petitie

Teken alsjeblieft onze petitie en help de galberen van Vietnam.

TEKEN DE PETITIE

Zoek