Zielige galbeer

Wat doen we voor galberen?

Dit zijn onze activiteiten en doelen

De Vietnamese regering deed in 2005 haar eerste poging het gebruik van galberen voor galproductie te stoppen. Dankzij de inspanningen van de overheid en dierenbeschermingsorganisaties is het aantal beren op boerderijen afgenomen van ongeveer 4.300 in 2005 tot ongeveer 294 in april 2022, wat neerkomt op een afname van 93%. Dat is een hele grote stap in de goede richting. Het stoppen van de galbeerindustrie is noodzakelijk voor het behoud van wilde beren in Vietnam.

BERENWOUD Ninh Binh

In Vietnam hebben we onze eigen opvang voor beren, genaamd BERENWOUD Ninh Binh. Er leven nu zo'n dertig beren, maar we willen de opvang uitbreiden, zodat er straks wel honderd beren kunnen verblijven. In de ruime verblijven leven, de beren samen met hun soortgenoten en kunnen ze eindelijk genieten van vrijheid en frisse lucht. Ook krijgen de beren de juiste medische zorg om te herstellen van al het leed dat ze hebben meegemaakt. Omdat we met onze opvang een plek bieden aan beren, kunnen de Vietnamese autoriteiten strenger optreden tegen galbeerboerderijen en 'illegale' beren in beslag te nemen. Ook vragen we eigenaren van galberen om hun dieren vrijwillig af te staan voor een beter leven.

Ons doel voor de komende drie jaar in Vietnam is om alle galbeerboerderijen te sluiten en alle beren naar opvangcentra en reservaten over te brengen. We begonnen in de zomer van 2017 met de opvang van de eerste beren, met als uiteindelijk doel om honderd galberen onder te brengen en te verzorgen in BERENWOUD Ninh Binh. We zijn ervan overtuigd dat als de Vietnamese regering, lokale autoriteiten en onze partners de volgende maatregelen implementeren, de galberenindustrie in Vietnam in 2020 tot een einde zal komen.

Wat VIER VOETERS doet om de galberen in Vietnam te helpen

  • We redden galberen en geven ze een nieuw leven in ons BERENWOUD Ninh Binh.
  • We werken nauw samen met lokale dierenwelzijnsorganisaties en lokale en nationale autoriteiten. 
  • Uitgebreid voorlichtingswerk op het gebied van wilde dieren, natuur en milieubescherming. 
  • Nationaal en internationaal educatief werk om de vraag naar galproducten te verminderen en mensen te informeren over het lijden van beren op galboerderijen. 

We spreken onze waardering uit voor het werk van andere dierenwelzijnsorganisaties die al succesvol galberen hebben bijgestaan en die zich, net als wij, inzetten voor de bevrijding van alle galberen in Vietnam!

teken de petitie

Teken alstublieft onze petitie en help de galberen van Vietnam.

TEKEN DE PETITIE

Zoek