orang-oetans op Borneo

Orang-oetans worden ernstig bedreigd met uitsterven door ontbossing en het krimpen van hun leefgebied. Deze apen staan al jaren op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

VIER VOETERS zet zich in om deze kwetsbare dieren te beschermen. Het verdwijnen van hun leefgebied door landroof vormt een grote bedreiging. Onze inspanningen richten zich onder andere op het behoud van leefomgeving en het verminderen van conflicten tussen orang-oetans en mensen die hun leefgebied binnendringen. Ook vangen we verweesde orang-oetans op, bieden ze zorg en bereiden ze voor op een leven in het wild. 

Orang-oetanweesje uit Borneo

Hulp aan orang-oetanweesjes

Programma voor herintroductie in het wild gelanceerd op Borneo

Meer

Zoek