Varkens in transportwagen

veetransport

Vaak slechte omstandigheden tijdens vervoer 

Elk jaar worden er binnen de EU en naar andere landen meer dan een miljard pluimvee en 37 miljoen levende dieren zoals varkens, schapen, geiten en paarden over de grenzen vervoerd. Dit leidt tot ernstige problemen op het gebied van dierenwelzijn. De dieren hebben te maken met lange transporttijden en slechte omstandigheden tijdens het vervoer. Vooral dieren die op weg zijn naar het slachthuis worden vaak dagenlang onderweg gehouden onder ongeschikte omstandigheden. Dit leidt tot ernstige verwondingen en zelfs sterfte bij sommige dieren. Bovendien worden veel dieren gefokt en geslacht op verschillende locaties, waardoor de totale transporttijd voor elk dier langer wordt gemaakt.

WAT VIER VOETERS DOET

  1. Samen met andere dierenwelzijnsorganisaties lobbyen we op Europees niveau, niet alleen voor de herziening van de EU-regelgeving voor dierenvervoer, maar vooral voor de consequente toepassing ervan.
  2. De regeringen van Duitsland, Nederland en Denemarken hebben de Europese Commissie al opgeroepen om de EU-wetgeving inzake dierenvervoer (Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad) te herzien. Zweden heeft ook deelgenomen aan de wijziging ervan.
  3. Nu is het tijd voor de andere EU-regeringen om een ​​standpunt in te nemen en druk uit te oefenen op de Europese Commissie om de transportomstandigheden te verbeteren en eindelijk een einde te maken aan het langeafstandsvervoer van levende dieren.

WAT JE KUNT DOEN

  • Je koopgedrag en voedselkeuzes bepalen elke dag hoe dieren worden gefokt en behandeld. Je draagt een steentje bij tegen het transport van levende dieren door vlees en dierlijke producten wat vaker te vervangen door plantaardige alternatieven.
  • Bij het kopen van vlees is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het dier afkomstig is uit het land waar jij woont. Dit betekent dat het dier in Nederland is geboren, opgegroeid en geslacht. Op die manier wordt langeafstandstransport voorkomen.

Deel hier!

Zoek