Doneren

veetransport

Ons werk en hoe je ons kunt helpen
 

Jaarlijks wordt meer dan een miljard aan pluimvee en 37 miljoen levend vee zoals varkens, schapen, geiten en paarden over de grenzen vervoerd binnen de EU en naar derde landen. Dit resulteert in enorme dierenwelzijnsproblemen als gevolg van lange transporttijden en slechte transportomstandigheden. Met name dieren die zijn zullen worden geslacht, worden vaak dagenlang vervoerd in ongeschikte omstandigheden, waarbij sommige ernstig letsel oplopen of zelfs sterven. Veel dieren worden gefokt en geslacht op verschillende locaties, waardoor de tijd die elk dier aan transport besteedt wordt verlengd.

WAT VIER VOETERS DOET

  1. Samen met andere dierenwelzijnsorganisaties lobbyen we op Europees niveau, niet alleen voor de herziening van de EU-regelgeving voor dierenvervoer, maar vooral voor de consequente toepassing ervan.
  2. De regeringen van Duitsland, Nederland en Denemarken hebben de Europese Commissie al opgeroepen om de EU-wetgeving inzake dierenvervoer (Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad) te herzien. Zweden heeft ook deelgenomen aan de wijziging ervan.
  3. Nu is het tijd voor de andere EU-regeringen om een ​​standpunt in te nemen en druk uit te oefenen op de Europese Commissie om de transportomstandigheden te verbeteren en eindelijk een einde te maken aan het langeafstandsvervoer van levende dieren.

WAT JE KUNT DOEN

  • Je koopgedrag en voedselkeuzes bepalen elke dag hoe dieren worden gefokt en behandeld. Maak een statement tegen het transport van levende dieren door vlees en dierlijke producten zo vaak mogelijk te vervangen door plantaardige alternatieven.
  • Zorg er bij het kopen van vlees altijd voor dat het dier in uw thuisland is geboren, opgegroeid en geslacht om transport over lange afstand te voorkomen.

Zoek