Galbeer wacht in vietnam op redding

GALbeer wacht in vietnam op redding 

Al twintig jaar in een piepkleine kooi

14.9.2023

De Aziatische zwarte beer Na slijt al 20 jaar haar dagen in een piepkleine kooi in de hoek van een grote betegelde kamer. Een soort opslagkamer in een familiehuis in Vietnam met een klein dakraam als enige bron van licht. Tot voor kort leefde Na met vijf andere beren in deze zogenoemde ‘galberenboerderij’, waarvan de laatste beer twee maanden geleden overleed. Maar geluk is nabij, want wij hebben de unieke kans om haar te redden.  

De vacht op Na’s hoofd en gezicht is zo goed als weg en het hoornvlies van haar linkeroog is troebel. Ook mist ze haar rechterpoot, wat erop kan wijzen dat ze in het wild door middel van een val is gevangen. Ze heeft geen toegang tot water en van vermaak is al helemaal geen sprake. Haar dagen zijn gevuld met eenzaamheid, angst en pijn. Voor haar eigenaar is Na niets meer dan een gebruiksvoorwerp.   

Barbaarse berengalpraktijken 
Het leven van beer Na is onvoorstelbaar, maar helaas geen opzichzelfstaand fenomeen. Net als elke andere – voornamelijk Aziatische zwarte – beer die in Vietnam particulier wordt gehouden, is ook Na slachtoffer van de beruchte commerciële handel in berengal. Berengal en hele galblazen dienen al 3000 jaar als gewild ingrediënt in de traditionele Aziatische geneeskunde. Keer op keer werd Na’s gal afgetapt, een wrede en pijnlijke procedure waarbij met een naald gal uit de blaas wordt gehaald. Een lijdensweg voor elke beer. Ondanks dat dit verboden is, is het niet duidelijk of Na in het geheim nog steeds wordt misbruikt. Alleen al daarom is het noodzaak om haar zo snel mogelijk weg te halen en over te brengen naar onze opvang BERENWOUD Ninh Binh.  
 

Het stille lijden van Vietnamese galberen gaat door
In 2005 lanceerde de regering van Vietnam een campagne om de galberenhouderij geleidelijk af te bouwen. De huidige stand van zaken is dat het houden van beren op boerderijen nog steeds legaal is, op voorwaarde dat ze zijn gechipt en vóór 2005 zijn geregistreerd bij de autoriteiten. Het aftappen van gal is sinds 30 maart 2006 illegaal. Door het grote aantal beren in gevangenschap en het gebrek aan passende opvang is het voor de autoriteiten onmogelijk om alle beren te redden.  

Inmiddels is het aantal beren in berenboerderijen gedaald van 4.300 (2015) naar 225 (eind juli 2023) en wordt in het hele land vooruitgang geboekt. Eén uitzondering daargelaten: Hanoi. De Vietnamese hoofdstad blijft de nummer één hotspot voor het fokken van beren. Nog steeds leven hier 115 beren in schokkende omstandigheden en wordt er weinig tot niets gedaan om een eind aan hun situatie te maken. Voor ons genoeg reden om het werk voor de Aziatische zwarte beer in Vietnam onvermoeid voort te zetten. 

Zoek