Doneren
Puppy

“Nieuwe gezondheidsverordening EU zal illegale puppyhandel niet stoppen”

VIER VOETERS dringt aan op verplichte registratie 

21.4.2021

De wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS beschouwt de nieuwe EU-diergezondheidsverordening als een belangrijke eerste stap naar een betere traceerbaarheid van hondenfokkers en -verkopers. Maar ze vindt het nog lang geen oplossing om een einde te maken aan de illegale puppyhandel in heel Europa. 

De nieuwe verordening is bedoeld om bescherming te bieden tegen overdraagbare dierziekten die risico's voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren. Maar de verordening zou het illegale  puppyhandelaren ook moelijker kunnen maken om hun activiteiten voort te zetten. Want wie bij het fokken of verkopen van puppy’s is betrokken, moet bij de overheid zijn geregistreerd.

Om de illegale handel in puppy's effectief te bestrijden, dringt VIER VOETERS erop aan bij de EU-autoriteiten om mogelijke mazen in de wet aan te pakken en in de EU een verplichte registratie van huisdieren in te voeren. 

In de illegale puppyhandel worden puppy's op te jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald en illegaal door heel Europa vervoerd; het gaat daarbij meestal om honden die afkomstig zijn uit Oost-Europese puppyfabrieken.  

De nieuwe verordening zal de handel in puppy's veel transparanter maken en het dierenwelzijn verbeteren; alle verkopers, fokkers, vervoerders en verzamelcentra van honden en katten worden verplicht zich bij de overheid te laten registreren.  

"De regels voor fokkers en verkopers in het kader van de diergezondheidsverordening kunnen de toenemende online puppyhandel niet reguleren. De Europese Commissie moet daarnaast de identificatie en registratie van gezelschapsdieren in de hele EU in gekoppelde databanken verplicht stellen. Dat leidt tot een effectieve traceerbaarheid en verantwoording van huisdieren in alle lidstaten en ondersteunt de inspanningen van de autoriteiten bij de handhaving van de nationale en EU-wetgeving."

Joanna Randall, hoofd Gezelschapsdieren Campagnes bij VIER VOETERS.

De modeloplossing van VIER VOETERS  

Om de illegale handel op online marktplaatsen aan te pakken, stelt VIER VOETERS een modeloplossing voor die is gebaseerd op de registratie van gezelschapsdieren en fokkers. "Iedereen die in de EU puppy's fokt of verkoopt, moet bij de overheid geregistreerd zijn vanaf het allereerste dier dat wordt gefokt of weggegeven. De registratienummers van de fokkers moeten worden opgenomen in de nationale registers van gezelschapsdieren, zodat de herkomst van elk dier volledig kan worden getraceerd. Dat, samen met de invoering van verplichte registratie van huisdieren in de hele EU, kan illegale puppyhandelaars een halt toeroepen", aldus Randall.  

VIER VOETERS werkt samen met Europetnet - een gecentraliseerd Europees referentieregister dat over meer dan 50 procent van de databases voor de registratie van gezelschapsdieren beschikt - om een hulpmiddel te bieden voor meer controle op advertentiesites.  

Samen is het 'Europetnet's PetSAFE'-systeem ontwikkeld. Het systeem blokkeert anonieme handelaren en niet-geregistreerde, niet-traceerbare gezelschapsdieren van de markt. Bovendien stelt het online marktplaatsen in staat onderscheid te maken tussen particuliere en commerciële transacties en bespaart het consumenten de pijnlijke ervaring van de aankoop van een zieke of stervende puppy van onbekende herkomst. Ierland is momenteel het eerste land in Europa dat het nieuwe systeem op geselecteerde platforms implementeert. 

Groeiende vraag naar goedkope puppy's  

De groeiende vraag naar raszuivere puppy's in West-Europa, vooral tijdens de COVID-19-pandemie, heeft ertoe geleid dat fokkerijen hun productie hebben opgevoerd en dat er puppyboerderijen zijn opgezet in landen als Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. Deze producenten leveren hoofdzakelijk aan puppyhandelaars. De puppy's worden tegen zo laag mogelijke kosten gefokt en onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Ze zijn vaak ziek en ongevaccineerd en hebben vervalste of onbestaande identificatie- en vaccinatiedocumenten, wat een aanzienlijk risico voor de gezondheid van mens en dier inhoudt.   

Puppyhandel

De illegale puppyhandel

De online puppyhandel is booming en daar profiteren puppyhandelaren van. 

Lees verder

VIER VOETERS op Social Media

Blijf op de hoogte via onze social media kanalen:

VIER VOETERS is de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie voor dieren die onder directe invloed staan van mensen, het leed van dieren blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt. De organisatie, die in 1988 in Wenen werd opgericht door Heli Dungler en vrienden, pleit voor een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. De duurzame campagnes en projecten van VIER VOETERS richten zich op gezelschapsdieren, waaronder zwerfhonden en -katten, productiedieren en wilde dieren - zoals beren, grote katachtigen en orang-oetans - die onder slechte omstandigheden worden gehouden of zich in ramp- en conflictgebieden bevinden. Met zowel kantoren in Australië, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Kosovo, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika en Zwitserland, alsook opvangcentra voor geredde wilde dieren in elf landen, biedt VIER VOETERS snelle hulp en lange termijnoplossingen. www.vier-voeters.nl   

Zoek