Doneren
Puppy

“Nieuwe gezondheidsverordening EU zal illegale puppyhandel niet stoppen”

VIER VOETERS dringt aan op verplichte registratie 

21.4.2021

De wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS beschouwt de nieuwe EU-diergezondheidsverordening als een belangrijke eerste stap naar een betere traceerbaarheid van hondenfokkers en -verkopers. Maar ze vindt het nog lang geen oplossing om een einde te maken aan de illegale puppyhandel in heel Europa. 

De nieuwe verordening is bedoeld om bescherming te bieden tegen overdraagbare dierziekten die risico's voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren. Maar de verordening zou het illegale  puppyhandelaren ook moelijker kunnen maken om hun activiteiten voort te zetten. Want wie bij het fokken of verkopen van puppy’s is betrokken, moet bij de overheid zijn geregistreerd.

Om de illegale handel in puppy's effectief te bestrijden, dringt VIER VOETERS erop aan bij de EU-autoriteiten om mogelijke mazen in de wet aan te pakken en in de EU een verplichte registratie van huisdieren in te voeren. 

In de illegale puppyhandel worden puppy's op te jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald en illegaal door heel Europa vervoerd; het gaat daarbij meestal om honden die afkomstig zijn uit Oost-Europese puppyfabrieken.  

De nieuwe verordening zal de handel in puppy's veel transparanter maken en het dierenwelzijn verbeteren; alle verkopers, fokkers, vervoerders en verzamelcentra van honden en katten worden verplicht zich bij de overheid te laten registreren.  

"De regels voor fokkers en verkopers in het kader van de diergezondheidsverordening kunnen de toenemende online puppyhandel niet reguleren. De Europese Commissie moet daarnaast de identificatie en registratie van gezelschapsdieren in de hele EU in gekoppelde databanken verplicht stellen. Dat leidt tot een effectieve traceerbaarheid en verantwoording van huisdieren in alle lidstaten en ondersteunt de inspanningen van de autoriteiten bij de handhaving van de nationale en EU-wetgeving."

Joanna Randall, hoofd Gezelschapsdieren Campagnes bij VIER VOETERS.

De modeloplossing van VIER VOETERS  

Om de illegale handel op online marktplaatsen aan te pakken, stelt VIER VOETERS een modeloplossing voor die is gebaseerd op de registratie van gezelschapsdieren en fokkers. "Iedereen die in de EU puppy's fokt of verkoopt, moet bij de overheid geregistreerd zijn vanaf het allereerste dier dat wordt gefokt of weggegeven. De registratienummers van de fokkers moeten worden opgenomen in de nationale registers van gezelschapsdieren, zodat de herkomst van elk dier volledig kan worden getraceerd. Dat, samen met de invoering van verplichte registratie van huisdieren in de hele EU, kan illegale puppyhandelaars een halt toeroepen", aldus Randall.  

VIER VOETERS werkt samen met Europetnet - een gecentraliseerd Europees referentieregister dat over meer dan 50 procent van de databases voor de registratie van gezelschapsdieren beschikt - om een hulpmiddel te bieden voor meer controle op advertentiesites.  

Samen is het 'Europetnet's PetSAFE'-systeem ontwikkeld. Het systeem blokkeert anonieme handelaren en niet-geregistreerde, niet-traceerbare gezelschapsdieren van de markt. Bovendien stelt het online marktplaatsen in staat onderscheid te maken tussen particuliere en commerciële transacties en bespaart het consumenten de pijnlijke ervaring van de aankoop van een zieke of stervende puppy van onbekende herkomst. Ierland is momenteel het eerste land in Europa dat het nieuwe systeem op geselecteerde platforms implementeert. 

Groeiende vraag naar goedkope puppy's  

De groeiende vraag naar raszuivere puppy's in West-Europa, vooral tijdens de COVID-19-pandemie, heeft ertoe geleid dat fokkerijen hun productie hebben opgevoerd en dat er puppyboerderijen zijn opgezet in landen als Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. Deze producenten leveren hoofdzakelijk aan puppyhandelaars. De puppy's worden tegen zo laag mogelijke kosten gefokt en onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Ze zijn vaak ziek en ongevaccineerd en hebben vervalste of onbestaande identificatie- en vaccinatiedocumenten, wat een aanzienlijk risico voor de gezondheid van mens en dier inhoudt.   

Puppyhandel

De illegale puppyhandel

De online puppyhandel is booming en daar profiteren puppyhandelaren van. 

Lees verder

VIER VOETERS op Social Media

Blijf op de hoogte via onze social media kanalen:

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek