Doneren

Hoe gaat het met Tomi?

7.8.2017

Het is bijna een jaar geleden dat wij beer Tomi hebben gered van een gruwelijk bestaan. Hij leefde in een kleine kooi naast de toiletten van een restaurant, werd gepest door klanten van het restaurant, en zijn hongerige maag werd gevuld met bier! Gelukkig is dat verleden tijd en leeft hij nu in BERENWOUD Prishtina.
Een ding waar Tomi heel goed in is, is zonder twijfel klimmen! Dat is sinds zijn redding een van zijn favoriete bezigheden geweest en zijn toegewijde verzorgers zorgen ervoor dat hij altijd verschillende klimstructuren tot zijn beschikking heeft.
Tomi heeft een zeer goede eetlust, hij eet alle groenten en fruit die aan hem worden aangeboden, en met net zoveel plezier geniet hij van de fruitige "ijsjes", vooral met frambozen. Onlangs hebben zijn verzorgers opgemerkt dat hij aanzienlijk aangekomen is waardoor takken waar hij op klimt soms breken. Zo houdt hij zijn verzorgers bezig om voortdurend nieuwe klimstructuren op te bouwen. Naast het klimmen, geniet Tomi van zijn zwemvijver. Momenteel woont hij in een revalidatiesector. Het plan is om Tomi volgend jaar te socializeren met een andere beer, waarmee hij in de toekomst kan samenleven. Omdat hij nu alleen woont, is de huidige ruimte voldoende voor een gezond en gelukkig leven voor Tomi, maar als het socialisatieproces succesvol wordt, zal hij, samen met zijn nieuwe partner, meer ruimte nodig hebben. In dit geval zal BERENWOUD Prishtina extra geld nodig hebben om meer ruimte te bouwen voor Tomi en zijn partner.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek