Doneren

Vet check in FELIDA Big Cat Centre

4.4.2018

Vorige week waren Dr. Frank Göritz en Dr. Marc Gölkel van IZW Berlijn aanwezig bij FELIDA voor medische onderzoeken. Sultan en Sayeeda uit Aleppo en leeuwenwelpjes Masoud en Terez uit Bulgarije zijn onderzocht. Voor alle vier de dieren was het de eerste medische controle in FELIDA, dus erg spannend! 

In juli 2017 heeft een VIER VOETERS team de tijgers Sultan en Sayeeda, samen met elf andere dieren, geëvacueerd uit een verwaarloosde dierentuin in de door oorlog verscheurde stad Aleppo. Drie maanden later werden de tijgers overgebracht naar het Nederlandse FELIDA Big Cat Centre, eigendom van VIER VOETERS. De dieren waren in zo'n slechte conditie dat een grondig onderzoek alleen mogelijk was na maanden van traumatherapie.

De slechte leefomstandigheden in Aleppo hebben hun stempel op Sultan en Sayeeda gedrukt. Beide tijgers bevonden zich tijdens en na de redding uit Syrië in zo'n kwetsbare staat van gezondheid dat de eerste uitgebreide nu pas kon worden uitgevoerd. Het team van dierenartsen onderzocht de ogen, huid vacht, poten en tanden van de dieren. Daarnaast werden bloedonderzoeken en röntgen- en echografische onderzoeken van het skelet en de inwendige organen uitgevoerd. "Beide tijgers hebben nierproblemen omdat ze lange tijd niet de juiste voeding of voldoende water hebben gekregen. We moeten nu de nieren in de gaten houden omdat ze vaak problemen veroorzaken voor grote katachtigen. Sultan heeft ook een zwak hart - kort na zijn redding heeft hij zelfs een hartstilstand gekregen. Over het algemeen hebben beide dieren zich goed hersteld en hun toestand is aanzienlijk verbeterd, "legt Dr. Frank Göritz uit . Binnenkort zullen de eerste pogingen worden ondernomen om Sultan en Sayeeda te socialiseren. Daarom was het noodzakelijk om Sultan te castreren.

De medische controle bij de welpjes ging goed! De groeiafwijking in Terez zijn linkervoorpoot is aan het herstellen. Ook had Terez een ontsteking op zijn elleboog die behandeld is. Verder is onder meer bloed afgenomen, zodat we straks aan de hand van de bloedwaarden het dieet nog beter kunnen afstemmen.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek