Varkens

Teleurstelling na Tweede Kamer stemming Wet Dieren 

Onvoldoende bescherming voor dieren 

20.3.2024

Op 19 maart 2024 heeft de Tweede Kamer besloten om maar weinig bescherming te bieden aan dieren in de vee-industrie. Het aangenomen amendement van D66/VVD zegt dat veehouders in 2040 hun stallen moeten aanpassen aan de natuurlijke behoeften van dieren. Dit amendement is een afgezwakte versie van wat de Partij voor de Dieren (PvdD) voorstelde, dat helaas niet genoeg stemmen kreeg. Het PvdD-amendement was duidelijker en gaf precies aan hoe een diervriendelijke veehouderij eruit zou moeten zien. 

Amendement Vestering: Bescherming tegen pijnlijke ingrepen 

In 2021 werd het amendement-Vestering (PvdD) (Een amendement is een voorstel van een wetswijziging) op de Wet Dieren goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Dit amendement verbiedt het fysiek aanpassen van dieren om ze op een bepaalde manier te houden. Denk hierbij aan pijnlijke ingrepen, zoals het afbranden van biggenstaarten of het wegbranden van koeienhorens, die nu nog vaak voorkomen in de intensieve veehouderij.  

Koeien in stal

Deadline voor diervriendelijke veehouderij 

Het aangenomen amendement van Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) stelt een deadline van 2040 voor de realisatie van een diervriendelijke veehouderij, zonder specifieke regels. Wat ons betreft is een deadline van 2040 veel te laat, aangezien de belofte voor een dierwaardige veehouderij 20 jaar geleden al gemaakt is. De dieren hebben nu verbetering nodig. Ze nog eens zestien jaar laten lijden is onbegrijpelijk.  

Beide amendementen waren bedoeld om te voorkomen dat demissionair minister van Landbouw Piet Adema (CU) de dierwaardige veehouderij helemaal uit de wet zou halen. Helaas betekent het aangenomen amendement niet dat er een diervriendelijke veehouderij komt. 

Teleurstelling bij dierenwelzijnsorganisaties 

Het schrappen van nieuwe dierenwelzijnsregels uit de wet onder druk van de agro-industrie heeft bij verschillende dierenwelzijnsorganisaties voor grote teleurstelling gezorgd. Het lijkt erop dat de belangen van dieren, burgers en boeren opnieuw minder belangrijk zijn dan die van de agro-industrie. We zijn enorm teleurgesteld dat dierwelzijn in de intensieve veehouderij nog steeds niet goed geregeld is in 2024. We blijven in gesprek met alle partijen die invloed hebben op het verbeteren van dierenwelzijn.   

Deel hier!

Zoek