Tijger

Nieuwe richtlijnen voor de handel in tijgers

Om wilde tijgers te redden moet onnodige handel stoppen

24.4.2023

De Europese Commissie publiceerde op 18 april 2023 nieuwe richtlijnen over de handel in levende tijgers en hun lichaamsdelen binnen Europa. Ze raden de lidstaten aan om de commerciële handel in levende tijgers en hun onderdelen te stoppen.

Deze richtlijnen zijn niet bindend, maar we zijn wel blij met de inspanningen van de Europese Commissie om de handel in tijgers beter te beheren en te controleren. Het doel is om te zorgen dat tijgers een rol spelen in het behoud van hun soort en dat de onnodige commerciële handel niet bijdraagt aan het uitsterven van deze prachtige dieren.

Gevolgen van de handel in tijgers in gevangenschap

Tijgers zijn nog steeds een bedreigde diersoort, er zijn nog maar ongeveer 3.900 tijgers in het wild. Hoewel het verboden is om wilde tijgers te verhandelen, is het nog steeds legaal om tijgers die in gevangenschap zijn geboren en gefokt, en hun onderdelen, te verhandelen binnen Europa en zelfs naar andere landen. Dit is een probleem omdat tijgers die in gevangenschap leven vaak slecht worden behandeld. Ze worden op een onverantwoorde manier gefokt, leven in te kleine ruimtes en worden soms op een wrede manier gedood. Dit draagt niet bij aan het behoud van de soort, en het maakt het ook moeilijk om de handel in wilde tijgers te stoppen.

Onnodige handel in tijgers moet stoppen

VIER VOETERS onderzoekt sinds 2018 de handel in tijgers die in gevangenschap zijn gefokt en verhandeld in Europa. We hebben ontdekt dat sommige landen niet precies weten hoeveel tijgers er in gevangenschap leven en dat sommige legale faciliteiten eigenlijk als tussenstation dienen voor illegale handel. Het is duidelijk dat de commerciële handel in tijgers en hun onderdelen de illegale handel in stand houdt. Als we wilde tijgers willen redden en de handhaving van de wet willen ondersteunen, moeten we de onnodige handel in bedreigde diersoorten stoppen.

Petra Sleven, directeur bij VIER VOETERS: "We zijn blij met de nieuwe richtlijnen, maar er is meer werk te doen. De lidstaten moeten nu deze richtlijnen in de praktijk brengen. We zijn uiteraard bereid om de nationale autoriteiten te helpen bij het toepassen van deze richtlijnen."

Deel hier!

Zoek