Hittestress tijdens transport

Stop veetransport op hete dagen

Dieren bezwijken door hitte

5.9.2023

Samen met negen andere dierenwelzijnsorganisaties vragen we demissionair minister Piet Adema om de maximumtemperatuur voor diertransporten onmiddellijk te verlagen. Op dit moment worden veetransporten pas gestopt als de temperatuur boven de 35 graden stijgt. Onvoorstelbaar aangezien de meeste dieren al ernstige oververhitting ervaren bij temperaturen vanaf 25 graden, zoals blijkt uit onderzoek van de Europese voedselautoriteit EFSA. Vandaag hebben we de minister een brandbrief gestuurd om deze dringende kwestie aan te kaarten.

Dieren bezwijken door hitte
Elke dag worden in Nederland zo'n anderhalf miljoen dieren vervoerd naar slachthuizen, zelfs tijdens de verzengende hitte op zomers dagen. Veel veewagens hebben geen airconditioning, maar alleen roosters of ventilatoren die warme lucht naar binnen blazen. Dit betekent dat de temperaturen in de voertuigen op warme dagen snel stijgen, vooral als de trucks stilstaan om dieren in te laden of te wachten bij slachthuizen. Het trieste gevolg is dat veel dieren onderweg naar de slacht bezwijken aan oververhitting.

Handhaven is moeilijk
De huidige regelgeving met betrekking tot diertransporten in warm weer is vaag en moeilijk handhaafbaar. Het is verboden om dieren te vervoeren op een manier die hen waarschijnlijk letsel of onnodig lijden toebrengt. Vervoer onder warme weersomstandigheden leidt echter vaak tot hittestress en daarmee tot schending van dit verbod. De vraag blijft: wanneer is het te warm?

Sinds 2 juli 2020 geldt de beleidsregel Diertransport bij hoge temperaturen, die bepaalt dat veetransporten niet mogen plaatsvinden bij een buitentemperatuur van 35 graden Celsius of hoger. Voor lange transporten ligt de grens op 30 graden Celsius. Het is belangrijk op te merken dat deze beleidsregel niet van toepassing is op voertuigen met airconditioning.

Verlagen van maximumtemperatuur is nodig
In juli 2021 verzocht de Tweede Kamer, via een motie van de Partij voor de Dieren, de regering om de maximale temperatuur voor diertransporten te verlagen naar 30 graden Celsius. Dit voorstel is nog niet doorgevoerd. De toenmalige minister wilde eerst het advies van de EFSA afwachten. De EFSA heeft onderzoek gedaan en adviseert om boven de 25 graden Celsius geen paarden, runderen en varkens meer te vervoeren.

De huidige demissionair minister van Landbouw, Piet Adema, leek bereid te zijn om de maximumtemperatuur voor veetransporten te verlagen naar 30 graden Celsius, maar hij wilde eerst de impact op de sector onderzoeken. Tot op heden heeft de sector nog geen gegevens verstrekt over de gevolgen van een verlaging van de maximumtemperatuur. Ondertussen wordt er in de Europese Commissie ook gediscussieerd over een verlaging van de maximumtemperatuur voor veetransporten, waarvan het voorstel later dit najaar wordt verwacht. Minister Adema heeft aangegeven dat hij deze uitkomst ook zal meewegen in zijn besluit.

VIER VOETERS: “Samen met de andere dierenorganisaties blijven we ons inzetten voor de bescherming van dieren tijdens transporten. Dit lijden moet snel stoppen.”

Deel hier!

Zoek