Koe in transportvoertuig

Transport levend vee: Nederland beëindigt eerder gemaakte afspraken 

Goed nieuws voor duizenden dieren

19.6.2023

Het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt dat Nederland vanaf 31 december 2023 geen verplichte afspraken meer maakt voor het exporteren van levende koeien, geiten, schapen en varkens naar landen buiten Europa. Dit besluit is genomen na een verzoek uit de Tweede Kamer om, in navolging van Duitsland, te stoppen met het exporteren van levend vee naar landen buiten Europa. Het gaat hier om tien landen, met name uit de Euraziatische regio. 

Met dit besluit geeft Nederland een duidelijk signaal  geen voorstander te zijn van export van levend vee naar derde landen. Met "derde landen" wordt verwezen naar landen buiten de Europese Unie (EU). Hoewel de export van levend vee tussen derde landen en de EU niet verboden wordt het wel moeilijker omdat er geen officiële afspraken meer te maken zijn met de Nederlandse overheid als tussenschakel.

Beëindiging van verplichte afspraken en nieuwe regelingen

Het stopzetten van verplichte afspraken voor veetransport tussen Nederland en derde landen is goed nieuws voor duizenden dieren, maar deze afspraken hadden ook voor de dieren zelf nog een aantal voordelen ten opzichte van de nog wel mogelijke vrijwillige aanvragen. Officiële afspraken bieden meer zekerheid en verminderen daarmee het risico op afwijzing bij de grens en daarmee ook het dierenleed. Om de risico’s van vrijwillige aanvragen te beperken, zal de minister samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het proces en de voorwaarden hiervan herzien. Aanvragen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden niet geaccepteerd.

Gevolgen van de effecten en streven naar Europees verbod

De minister gaat de komende jaren de gevolgen van het stopzetten van verplichte afspraken in de gaten houden, zoals het aantal geëxporteerde dieren en gevallen van dierenleed. Daarnaast zal de minister er bij de Europese Commissie op aandringen om geen nieuwe afspraken te maken met andere landen over de export van levend vee. De Europese transportwetgeving in Europa wordt op dit moment herzien, daarom is dit besluit van Nederland voor VIER VOETERS een belangrijke stap in de goede richting om een algeheel einde te maken te maken aan de lange afstandstransporten van levend vee in Europa, zowel via weg- en zeevervoer.

Deel hier!

Zoek