Varkens op transport

Weinig aandacht voor dierenwelzijn bij transport van levende dieren

Veranderingen nodig om het dierenwelzijn te verbeteren. Europese beleidsmakers zijn aan zet.

18.4.2023

De Europese Rekenkamer (ERK) publiceert vandaag een rapport waaruit blijkt dat transport van levende dieren in de EU niet aan het gewenste dierenwelzijnsniveau voldoet. Dit bevestigt wat wij en andere dierenwelzijnsorganisaties al langere tijd verkondigen. Het lage niveau van dierenwelzijn in het transport is vooral te wijten aan economische keuzes, waardoor de kwaliteit van dierenwelzijn niet wordt meegenomen.

In Nederland is dit niet anders. Ons land speelt een flinke rol als grootste varkensexporteur van Europa en door de hoge slachtkosten in Nederland worden grote hoeveelheden leghennen levend van hier naar Polen getransporteerd.

Petra Sleven, directeur VIER VOETERS: “Het rapport van de Europese Rekenkamer bevestigt dat de zaken zoals ze nu zijn niet door kunnen gaan. De al lang bestaande problemen van gebrek aan transparantie, zwakke handhaving en voortdurende schendingen van het dierenwelzijn bij het transport van levende dieren zullen systematisch blijven bestaan als de regels niet grondig worden gewijzigd in de komende herziening van de EU-wetgeving.”

Europese beleidsmakers hebben een sleutelrol om de nodige veranderingen door te voeren, zoals betere economische stimulansen voor transporteurs en het stimuleren van verandering in consumptiepatronen. Het rapport stelt dat vooral de economische drijfveer voor transportbedrijven nu mist waardoor er weinig rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. Bovendien wordt de transportwetgeving niet op gelijk niveau gehandhaafd door de lidstaten, waardoor mazen in de wet voortvloeien uit verschillende nationale sanctiesystemen.

Alternatieven die dierenwelzijn verbeteren
Het rapport stelt het bevorderen van het vervoer van kadavers in plaats van levende dieren voor als een belangrijke oplossing voor de komende herziening van de Europese Dierenwelzijnswetten. Ook wordt de afstemming van goede vleesetikettering en het ontwikkelen van een methode die dierenleed verrekent in transportkosten genoemd. Verder laat het zien dat het verminderen van het aantal reizen, als ook de lengte ervan en het vinden van alternatieven voor levend vervoer, de negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn vermindert.

Samen met andere dierenwelzijnsorganisaties hebben we al opgeroepen tot een verbod op langeafstandsreizen en export van levende dieren. Toch blijkt uit het rapport dat meer dan één derde van alle transporten van levende dieren plaatsvindt over lange of zeer lange afstanden. Het is daarom van groot belang dat er veranderingen worden doorgevoerd om het dierenwelzijn te verbeteren en het transport van levende dieren te verminderen.

Deel hier!

Zoek