Kat in grasveld

Meldpunt integriteit 

We zetten ons dagelijks in voor dieren en wij streven naar een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen. Integriteit van onze medewerkers staat hierbij centraal. Zowel mensen als dieren moeten met respect behandeld worden. Iedereen binnen onze organisatie kent onze gedragscode en schendingen worden niet gedoogd.

Als je denkt dat een medewerker van VIER VOETERS niet integer handelt kan je ons dit laten weten via onderstaand mailadres. 

Wanneer is er sprake van integriteitsschending? 

  • Belangenverstrengeling
  • Manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • Onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • Strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • Strafbare misdragingen buiten werktijd
  • Verspilling en misbruik van eigendommen
  • Ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Je kunt een melding doen van integriteitsschending bij onze interne vertrouwenspersoon. Dit kan via: integriteit@vier-voeters.nl  

Uiteraard word je melding vertrouwelijk in behandeling genomen.  

Lees hier onze gedragscode. 

Deel hier!

Zoek