Kat in grasveld

Meldpunt integriteit 

20.3.2023

Als Stichting VIER VOETERS zetten wij ons dagelijks in voor dieren, wij streven naar een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen. Integriteit van onze medewerkers staat hierbij centraal. Zowel mensen als dieren moeten met respect behandeld worden. Iedereen binnen VIER VOETERS kent onze Gedragscode en schendingen worden niet gedoogd.

Als u denkt dat een medewerker van VIER VOETERS niet integer handelt kunt u ons dit laten weten via onderstaand mailadres. 

Wanneer is er sprake van integriteitsschending? 

  • Belangenverstrengeling
  • Manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • Onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • Strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • Strafbare misdragingen buiten werktijd
  • Verspilling en misbruik van eigendommen
  • Ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

U kunt een melding doen van integriteitsschending bij VIER VOETERS bij onze interne vertrouwenspersoon. Dit kan via integriteit@vier-voeters.nl  

Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk in behandeling genomen.  

Lees hier onze gedragscode. 

Zoek